Tecken på hörselnedsättning hos barn

Om du tror att ditt barn har nedsatt hörsel finns det vissa saker du bör titta efter.

Ung flicka med cochleaimplantat ritar med kritor

Detta hittar du på denna sida

 • Tecken på hörselnedsättning hos barn.
 • Typiska milstolpar i ett barns talutveckling.

Tecknen på hörselnedsättning är inte alltid uppenbara. Här är några saker att titta efter samt information om hörsel- och talutveckling hos unga barn.

”Michael var ungefär tre månader gammal och var i sin lekhörna. Vi lekte med några leksaker, och jag hade med mig en pipande boll och gjorde ett högt ljud precis intill hans huvud. Jag la märke till att han inte alls reagerade på ljudet.”*1

- Robert, pappa till Michael, Cochlear™ Nucleus®-användare

I de flesta fall upptäcks ett barns hörselnedsättning genom tester strax efter födseln. Andra gånger är det svårare att upptäcka.

Du vet kanske inte om ditt barn har en hörselnedsättning — speciellt om barnet inte har börjat prata. Därför är det viktigt att förstå tecknen och symptomen nu, så att du är redo att vidta åtgärder.

Några möjliga tecken på hörselnedsättning hos ett spädbarn eller litet barn

 • Reagerar inte på starka ljud.

 • Söker sig inte mot ljud eller hör inte varifrån de kommer.

 • Har slutat jollra och experimentera med att göra läten.

 • Jollrar fortfarande men gör inte framsteg mot mer begripligt tal.

 • Reagerar inte på röster, inte ens när han eller hon blir buren.

Åldrar och stadier då barn vanligtvis lär sig lyssna och tala1

Det kan vara till hjälp att känna till mer om hörsel och talutvecklingens milstolpar. Använd dessa riktlinjer för att få en bättre förståelse av ditt barns framsteg:

Ålder

Hörsel och förståelse

Tal och språk

Födsel till tre månader

 • Rycker till vid ljud

 • Ler när folk talar till honom eller henne

 • Verkar känna igen förälderns röst och slutar gråta av den

 • Ändrar sugbeteende till följd av ljud

 • Gör kuttrande läten av typen ”oooh”

 • Gråter olika vid olika behov

 • Ler när han eller hon ser föräldern

4 till 6 månader

 • Rör på ögonen i ljudets riktning

 • Reagerar på förändringar i ditt röstläge

 • Lägger märke till leksaker som låter

 • Är uppmärksam på musik

 • De jollrande ljuden börjar alltmer likna tal

 • Använder rösten för att uttrycka glädje och missnöje

 • Gör gurglande ljud i ensamhet eller vid lek med dig

7 månader till 1 år

 • Tycker om lekar som tittut och baka liten kaka

 • Vänder sig för att titta i ljudets riktning

 • Lyssnar när man prata med honom eller henne

 • Känner igen ord för vanliga saker som ”kopp”, ”sko”

 • Jollrandet har både långa och korta typer av ljud, såsom ”upp-upp”

 • Använder tal och andra ljud än gråt för att få och behålla andras uppmärksamhet

 • Härmar olika språkljud

 • Har ett eller två ord (”hej då”, ”pappa”, ”mamma”) även om de kanske inte är tydliga

1 till 2 år

 • Pekar på några kroppsdelar när han eller hon ombeds göra det

 • Följer enkla uppmaningar och förstår enkla frågor

 • Lyssnar på enkla berättelser, sånger och rim

 • Pekar på bilder i böcker när man säger namnet på det som visas

 • Säger fler ord varje månad

 • Använder frågor med ett till två ord (”var katten?”)

 • Sätter samman två ord (“mer kaka”)

 • Använder många olika konsonantljud i början av ord

Kom ihåg att vissa barn med normal hörsel kan nå dessa milstolpar senare. Om du är bekymrad bör du prata med ditt barns läkare eller BVC-sköterska så snart som möjligt.

Några möjliga tecken på hörselnedsättning hos barn i skolåldern

 • Följer inte enkla uppmaningar, såsom ”hämta dina skor”, eller förstår inte enkla instruktioner.

 • Blir lätt frustrerad eller upplever att kommunikationen fallerar.

 • Hamnar på efterkälken inom språk- och kommunikationsfärdigheter.

 • Förlitar sig på att läsa läppar.

 • Är utmattad vid skoldagens slut av att koncentrera sig för att förstå tal.

Vad ska man göra när ens barn har nedsatt hörsel?

Det första steget är att besöka ditt barns läkare och berätta om dina bekymmer. Han eller hon kan undersöka barnets öron och rekommendera hur ni ska gå vidare.

Om traditionella hörapparater inte kan hjälpa ditt barn kan andra lösningar vara till hjälp, exempelvis cochleaimplantat och benförankrade implantat.

Hitta en hörselspecialist nära dig

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

 1. Speech and Language Developmental Milestones [Internet]. NIDCD. 2018 [refererad till 13 september 2018]. Tillgänglig från: https://www.nidcd.nih.gov/health/speech-and-language