Mitt barn föddes dövt

Du är inte ensam - här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig att hjälpa ditt barn till ett liv med hörsel.

Mother with young girl with cochlear implant

Alla föräldrar vill att deras barn ska kunna utveckla hela sin potential. Så beskedet att ditt barn har en hörselnedsättning kan kännas förkrossande. Som förälder kan du uppleva många olika känslor - från ilska och förvirring till chock, sorg och förtvivlan - men du behöver inte känna dig ensam.

Du är inte ensam

Hörselproblem är vanliga hos barn och det finns familjer över hela världen som vet vad du går igenom.  Och du behöver inte känna dig hjälplös. Med rätt behandling kan de flesta barn med hörselnedsättning höra igen och växa upp normalt. Även barn som är helt döva kan få en hörande värld – gå på vanlig skola, läsa och tala som jämnåriga, tala i telefonen och njuta av musik. Ditt barn kan glädjas åt livet som alla andra. Och genom att söka information och stöd tar du det första steget mot en ljusare och bättre framtid för ditt barn.

Besök vår stödavdelning för att ta reda på hur du kan kontakta andra föräldrar och hitta stödgrupper i din närhet.

Läs Natalies berättelse

Kan ett cochleaimplantat hjälpa mitt barn?

Om ditt barn har en allvarlig till grav hörselnedsättning och hörapparater inte längre är till någon hjälp, kan ett cochleaimplantat vara rätt lösning.  Du har kanske märkt att ditt barn inte reagerar på ljud och inte märker från vilken riktning ett ljud kommer. Detta kan vara fallet även om barnet använder hörapparat.  Ditt barns joller kanske inte utvecklas till ord som går att förstå.  Kanske ditt barn undviker andra barn eller hamnar efter i utvecklingen med tal och språk. Om du har märkt av dessa eller andra varningssignaler bör du boka tid hos en audionom eller specialist omedelbart. Om ditt barn är en kandidat eller inte beror på flertalet faktorer och endast en hörselspecialist kan säga om ett cochleaimplantat kan hjälpa ditt barn.

Mer information om cochleaimplantat

Varje sekund räknas

Om du får veta att ditt barn är kandidat för ett cochleaimplantat räknas varje sekund.  Ju tidigare ditt barn får ett cochleaimplantat, desto lättare blir det för honom/henne att lära sig höra och tala. De första två åren av ditt barns liv är särskilt viktiga för utvecklingen av tal-, språk- och kommunikationsförmågan. Forskning visar att barn som får en passande hörselförstärkning innan de är sex månader, kan utveckla samma språkfärdighet som jämnåriga1. Äldre barn med hörselnedsättning får det svårt att komma ikapp barn med normal hörsel2-4.

Vad är nästa steg?

En audionom eller öronläkare kan hjälpa dig att besluta vad som är bäst för ditt barn - nu och i framtiden. Om du inte har någon att tala med kan vi hjälpa dig att hitta en klinik nära dig, där ditt barn kan testa hörseln. Det är viktigt att du träffar en hörselspecialist som både du och ditt barn litar på och känner er trygga med. De bör även ha tillräcklig kunskap om cochleaimplantat så att du får möjlighet att fatta rätt beslut.

Hitta en klinik där ditt barn kan testa hörseln eller tala med vår kundservice. Du kan känna dig trygg när du har tagit ett steg mot en bättre framtid för ditt barn.

 

  1. American Speech and Hearing Association (ASHA) [online] Tillgängligt från: http://www.asha.org/public/hearing/treatment/child_aids.htm
  2. Nicholas JG, Geers AE. Will they catch up? The role of age at cochlear implantation in the spoken language development of children with severe to profound hearing loss. J Speech Lang Hear Res 2007;50:1048-1062.
  3. Nicholas JG, Geers AE. Expected test scores for preschoolers with a cochlear implant who use spoken language. Am J Speech Lang Pathol 2008;17:121-138.
  4. Robbins AM, Osberger MJ, Miyamoto RT, Kessler KS. Language development in young children with cochlear implants. Adv Otorhinolaryngol 1995;50:160-166.