Mitt barn har en hörselnedsättning

Lär dig mer om olika typer av hörselnedsättning, hur de kan påverka ditt barn och hur de kan behandlas.

Girl sitting on a couch

När du överväger olika lösningar för ditt barn är det viktigt att väga in alla möjligheter. Hörapparater kan hjälpa flertalet barn med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Men för barn med en konduktiv hörselnedsättning eller allvarlig till grav sensorineural hörselnedsättning hjälper kanske inte ens de bästa hörapparaterna. I detta fall kan ett implantat vara den bästa lösningen för ditt barn.

Vilken typ av hörselnedsättning har ditt barn?

Konduktiv hörselnedsättning

Denna hörselnedsättning orsakas av en blockering i ytter- eller mellanörat. Hörapparater ökar ljudvolymen för att föra ljud genom blockeringen till innerörat och det kan orsaka förvrängningar och oklart ljud. Vissa barn föds utan hörselgång, vilket gör det omöjligt att använda hörapparater. Baha® benförankrade implantat är en beprövad, effektiv och långsiktig lösning för konduktiv hörselnedsättning. Baha-systemet omvandlar ljud till vibrationer som skickas till innerörat genom skallbenet, förbi eventuella blockeringar i ytter- och mellanörat. Detta är ett naturligt sätt att höra och mycket av vardagliga ljud liksom barnets egen röst hörs delvis på detta sätt. Ditt barn kan få ett klarare och tydligare ljud jämfört med en hörapparat, eftersom Baha leder förbi eventuella blockeringar i ytter- och mellanörat.

Sensorineural hörselnedsättning i båda öronen

Även om sensorineural hörselnedsättning ibland kallas för ’nervdövhet’ orsakas den oftast av skador på innerörat eller cochlean, inte på hörselnerven. Hörapparater förstärker ljud, men för barn med en allvarlig till grav sensorineural hörselnedsättning kan det förstärkta ljudet låta mycket förvanskat. Ett cochleaimplantat är en beprövad, effektiv och långsiktig lösning för barn med allvarlig till grav sensorineural hörselnedsättning. En implanterad elektronisk enhet går förbi de skadade inre delarna i örat och stimulerar hörselnerven direkt. Till skillnad från hörapparater, förstärker cochleaimplantat inte ljudet. De omvandlar ljudvågorna till elektriska impulser och skickar dem till innerörat och imiterar på så sätt den naturliga hörseln. Därför kan cochleaimplantat ge barn med allvarlig till grav hörselnedsättning möjlighet att höra ljud och förstå tal bättre.

Sensorineural hörselnedsättning i ett öra

Grav hörselnedsättning i ett öra kallas även ensidig dövhet. En del barn föds med ensidig dövhet och ibland orsakas dövheten av sjukdomar, trauma och buller. Om skadan inte behandlas kan den begränsade förmågan att skilja på ljud inverka på ditt barns utveckling i skolan. Det kan fördröja barnens utveckling i tal och språk1, vilket i sin tur kan leda till beteendeproblem2. Baha benförankrade implantat kan vara en effektiv behandling för barn med ensidig dövhet. Systemet återställer hörseln genom att skicka ljudet från det skadade örat till det fungerande innerörat på andra sidan. Detta hjälper till att förbättra barnets talförståelse - vilket gör det lättare för dem att ägna sig åt skolarbetet och kommunicera med lärare och klasskamrater.

När ska jag agera?

När du överväger olika lösningar för ditt barn är det viktigt att väga in alla möjligheter. Men kom ihåg att varje sekund räknas, vilken lösning du än väljer. En tidig behandling ger ditt barn en god chans att utveckla tal-, språk- och kommunikationsförmåga. 

 

Vem ska jag prata med?

En audionom kan informera dig om de tillgängliga alternativen för ditt barn och hjälpa dig att fatta beslutet. Om du inte har någon att tala med kan vi hjälpa dig att hitta en klinik nära dig. Det allra viktigaste för att kunna fatta rätt beslut åt ditt barn är att ha all nödvändig information.

 

  1. Lieu JEC et.al. Unilateral hearing loss is associated with worse speech-language scores in children. Paediatrics 2010; 125 (6):1348-55.
  2. Felinger J et.al. The impact of language skills on mental health in teenagers with hearing impairment. Acta Psychiatr Scand 2009; 120: 153-59.