Lyssna Lära Tala

Detta program ger kunskap och exempel till föräldrar och professionella för att utveckla barns språk- och talutveckling.

Boy playing with blocks

Filmsekvenserna följer barns generella lyssnar-, tal- och språkutveckling samt kognitiva utveckling.  

Det huvudsakliga målet med Lyssna Lära Tala är att beskriva användbara strategier för att uppmärksamma och främja barnets kommunikativa förmågor. Filmsekvenserna visar hur vardagsaktiviteter kan utnyttjas för att stimulera barnets utveckling. I ett flertal exempel betonas även värdet av att aktiviteter som utförs tillsammans med professionella följs upp i vardagen.  

Innan du tittar på det avsnitt som är lämpligt för ditt barn bör du ladda ner guiden Lyssna Lära Tala

 

Kapitel

  • Babies Babble - kapitel 1
    Det första avsnittet, Babies Babble, visar exempel på strategier och aktiviteter som är aktuella för ett barn upp till ca 15 månaders ålder.
  • Toddlers Talk - kapitel 2
    Toddlers talk visar exempel på strategier och aktiviteter som är aktuella för ett barn från ca 16 till 30 månaders ålder.
  • Children Chatter - kapitel 3
    Children Chatter visar exempel på strategier och aktiviteter som är aktuella för ett barn från ca 30 till 48 månaders ålder.

 

Beställ Lyssna Lära Tala

Beställ ditt egna exemplar av Lyssna Lära Tala genom att skicka ett mail till nordic@cochlear.com. Guiden kostar 250 kr.