Uppgradera din enhet

En ny ljudprocessor kan hjälpa dig att förbättra din hörsel och din vardag. Upptäck varför det är viktigt att uppgradera till nästa generations teknik.

Gå med i Cochlear Family, läs mer om uppgradering
Baha-6-Max_Sea_Walk_recipient.jpg

På Cochlear förnyar vi ständigt våra ljudprocessorer för att göra det lättare för dig att höra tydligt och kunna vara delaktig i det som betyder mest, oavsett var i livet du befinner dig.

När du uppgraderar till nästa generations ljudprocessorer kan du dra nytta av framstegen som gjorts inom hörseltekniken, som hjälper dig att delta i samtal, även i krävande och bullriga miljöer.1,2 Våra nya ljudprocessorer är designade att vara mindre, bekvämare och de kan ge dig en förbättrad batteritid i en aktiv vardag.3–5

De senaste funktionerna kan hjälpa dig att få bättre kontakt med människorna och aktiviteterna du älskar.*

Och allt detta utan att det krävs någon ny operation.

”Varje tekniskt framsteg gör att jag enklare får tillgång till verktyg eller metoder som gör att jag hör tydligare och bättre. Utan tvekan förbättras min livskvalitet.”*1

- Jack, Cochlear™ Nucleus®-systemanvändare

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

* För information om Cochlears ljudprocessorers kompatibilitet med Apple- eller Android-enheter, gå till www.cochlear.com/compatibility.

Referenser

  1. Cochlear Limited D1376556 Acceptance and Performance with the Nucleus 7 Cochlear Implant System with Adult Recipients. Januari 2020.
  2. Cochlear Limited. D1660797 CP1150 Sound Processor Interim Clinical Investigation Report. 2020, jan.
  3. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. Mars 2020.
  4. Cochlear Limited. D1140877. Battery Life and Power Consumption Comparison between CP1000, CP900 Series and CP810 Sound Processors. Oktober 2017.
  5. Cochlear Limited. D1710313 CP1150 Battery Life Coverage Technical Report. 2020, mars.