Je to pro mě to pravé?

Trpíte-li střední až úplnou ztrátou sluchu a sluchadla vám již nepomáhají, může pro vás být kochleární implantát efektivním řešením.

Cochlear implant recipient alexandra

Systém Nucleus® může pomoci mnoha lidem se ztrátou sluchu, od kojenců po dospělé. Abyste zjistili, zda je pro vás kochleární implantát Nucleus vhodným řešením, je důležité znát příčinu vaší ztráty sluchu.

Problémy s vnitřním uchem

K senzorineurální ztrátě sluchu dochází, když části vnitřního ucha (hlemýžď a vláskové buňky) nefungují správně. Při senzorineurální ztrátě sluchu jsou zvuky nejen tišší, ale mohou se zdát utlumené nebo zkreslené a obtížněji se od sebe odlišují. Následkem toho může tento typ ztrátu sluchu způsobovat obtíže při interpretaci významu řeči a zvuků. Sluchadla mohou pomoci, ale někdy ne dost.

Onemocnění spojená se ztrátou sluchu.

Charakterizuje to vás nebo vaše dítě?

Trpíte-li střední až úplnou senzorineurální ztrátou sluchu, máte pravděpodobně potíže s porozuměním tomu, co lidé říkají v telefonu nebo v hlučných situacích, a to i s nejvýkonnějšími sluchadly. Při konverzaci můžete být stále více závislí na odezírání ze rtů a můžete mít potíže při udržení pracovního tempa.  

Popřípadě může senzorineurální ztrátou sluchu trpět vaše dítě.  Možná nereaguje na hlasité zvuky, nerado si hraje s jinými dětmi nebo zaostává ve vývoji řeči a jazyka.  A to se může stát i tehdy, když používá sluchadla.  

V každém případě, s vámi může specialista na poruchy sluchu projít jednotlivé možnosti a pomoci vám při informovaném rozhodnutí. Pokud zatím nemáte někoho, s kým byste si o tom mohli promluvit, pomůžeme vám najít kliniku, která je vám nejblíž. Až se budete rozhodovat, co budete dělat, je nejdůležitější, abyste měli všechny informace.

Přínosy kochleárního implantátu 

Studie ukázaly, že dospělí s kochleárním implantátem rozumí větám průměrně sedmkrát lépe, než když slyšeli se sluchadly. Potom existují další zlepšení. V průzkumu, který byl proveden v USA mezi 900 uživateli kochleárních implantátů, většina respondentů řekla, že dokáže bez problému komunikovat přes telefon a užívá si poslechu hudby díky svému kochleárnímu implantátu1. Když existuje tolik výhod, tak proč čekat?  Téměř 80 % z jedinců, kteří dostali kochleární implantát do jednoho roku poté, co byli určeni jako vhodní kandidáti, říká, že by si ho nechali zavést dříve, kdyby mohli vrátit čas1.

 

 

  1. Průzkum Cochlear Americas mezi uživateli, červen 2008.