„Když jdeme s Boorayem po ulici a bavíme se, cítím se báječně, jsem ohromená a dojatá. Jsem vděčná, že se díky kochleárnímu implantátu cítím šťastná.“*¹

– Maminka Booraye, uživatele Cochlear™ Nucleus®

Boorayova maminka se nemohla smířit s tím, že její syn neprošel testem sluchu ani po narození, ani pak v jednom roce. Pak se ale dozvěděla o společnosti Cochlear, a když Boorayovi bylo 18 měsíců, dostal implantát.

Teď se Booray učí na běžné střední škole angličtinu a čínštinu a jeho maminka říká, že se ve třídě nebojí mluvit.

Mimo školu rád hraje s kamarády fotbal. A miluje, když slyší, jak na něj volají jeho jménem.


Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.