„Vyrůstat s implantátem Cochlear znamenalo, že i když jsem byla zcela hluchá,… Mohla jsem chodit do normálních škol. Mohla jsem vystudovat univerzitu. Mohla jsem dělat svou vysněnou práci.“*¹

– Holly, uživatelka systému Cochlear™ Nucleus®

Holly má v historii společnosti Cochlear zvláštní místo. V roce 1987 se stala první dětskou uživatelkou našeho prvního komerčního kochleárního implantátu. Byly jí tehdy čtyři roky a předtím ztratila sluch po meningitidě.

Díky implantátu Cochlear ztrátu sluchu Holly neomezovala a ona žila podle svých představ: od navštěvování běžných škol a univerzity až po kariéru právničky.


Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na odborného zdravotníka.