Řešení kostním vedením

Poslech kostním vedením využívá přirozenou schopnost těla přenášet zvuk. Zjistěte si, jak to může pomoci vám nebo vašemu dítěti.

Uživatel implantátu pro kostní vedení komunikuje s vnoučaty

Poslech kostním vedením vám může poskytnout plnější poslechový zážitek tím, že využívá přirozenou schopnost těla přenášet zvuk.

„Jedna z prvních věcí, které jsem po aktivaci systému udělala ... Zatáhla jsem okna a pustila si naplno hudbu. A slyšela jsem i tichý zvuk větru.“1
– Nancy, uživatelka Cochlear™ Baha®

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na odborného zdravotníka.

Odkazy

  1. Mace AT, Isa A, Cooke LD. Patient quality of life with bone-anchored hearing aid: 10-year experience in Glasgow, Scotland. J Laryngol Otol. 2009;123(9):964–968.