Nastavovací software Custom Sound® Pro

Nová průkopnická technologie společnosti Cochlear vytvořená specialisty pro specialisty.

Audioložka provádí s pacientkou test sluchu

Vytvořeno klinickými specialisty pro klinické specialisty

Nastavovací software Custom Sound® Pro, ve kterém je spojeno víc než 40 let zkušeností a podněty od tisíců klinických specialistů z celého světa, byl navržen tak, aby vám přinesl výkon a flexibilitu a tak jste mohli každému pacientovi poskytnout péči ušitou na míru.

Díky intuitivnímu rozvržení a návodnému pracovnímu postupu vytvořila společnost Cochlear nastavovací software Custom Sound Pro tak, aby se pro vás a vaše uživatele vylepšil proces nastavování – dnes i do budoucna.

Obrázek M

Hlavní vlastnosti

Navržen tak, aby podporoval zapojení pacientů a usnadnil účinnější sledování pokroku mezi jednotlivými návštěvami.

Obsahuje audiogram, informace o impedancích a o zařízení, historii relací a poznámky.


Celkové doladění, obrazovky pro nastavení komfortních a prahových hodnot, každá s konkrétním zaměřením na výsledky pacienta, aby se vytvořil plynulejší pracovní postup.


Přizpůsobte si pracovní postupy a zobrazení, abyste si nastavili software tak, aby vyhovoval vám a vaší praxi.


Navrženo pro kvalitnější nastavování u bimodálních a bilaterálních pacientů.


Umožňují vám získat užitečná data o poslechovém prostředí a používání zařízení uživatelem, což může pomoci zlepšit poslechové výsledky uživatele a přizpůsobit rady jeho potřebám.


Vylepšení algoritmu AutoNRT, které zvyšuje rychlost měření ve srovnání s verzí Custom Sound 5.2.


Poskytne vám podporu a informace, když je budete potřebovat, abyste zajistili optimální klinické výsledky.


Umožňuje nastavit zvukový procesor vašemu pacientovi mimo ordinaci tak, aby to odpovídalo reálnému poslechovému prostředí.


Provádí rutinní úkoly včetně měření impedancí na pozadí a rychlého zobrazování konfigurace a vhodnosti baterie.

Umožňuje snadný přístup k nastavení procesoru a zprávám, takže máte víc času na klinické úkoly.


Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.