Kdo je kandidátem na implantát Cochlear™

Implantáty Cochlear™ jsou malé,1 chytré a snadno se používají.2 Zjistěte si víc o tom, komu by mohly pomoci.

Dítě si nechává vyšetřit sluch u audioložky

Kritéria, na základě kterých je možné určit potenciální kandidáty na kochleární implantát, se v jednotlivých zemích liší.

O požadavcích rozhoduje příslušný úřad monitorující léčebná zařízení v jednotlivých zemích (např. TÜV SÜD v Evropské unii, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA a Úřad pro léčiva (TGA) v Austrálii).

Pokud chcete znát specifická kritéria, která se na potenciální příjemce kochleárních implantátů vztahují v dané zemi, obracejte se vždy na příslušný úřad ve vaší zemi.

Pro koho může být kochleární implantát vhodný?

Implantáty Cochlear jsou navrženy tak, aby byly užitečné lidem všech věkových kategorií se středně těžkou až úplnou senzorineurální ztrátou sluchu.

Dospělí a děti

Obecně můžete použití kochleárních implantátů zvážit u osob, které:

  • splňují požadavek minimálního věku (a/nebo velikosti) ve vaší zemi. Tento věk je obvykle stanoven mezi 6 a 12 měsíci, ale může se lišit.

  • jsou postiženy střední až těžkou senzoneurální ztrátou sluchu na jednom či obou uších. V některých zemích může být podmínkou nedoslýchavost na obě uši.

  • Mají jen omezený užitek z použití sluchadla, zvláště v poslechově náročných situacích zahrnujících například šum na pozadí či komunikaci ve velké skupině.

  • Jsou motivovány k účasti na programovacích sezeních i sezeních sluchové rehabilitace a k procvičování poslechu v každodenní komunikaci.

  • Nemají žádné léčebné kontraindikace, například intoleranci anestezie, akutní onemocnění či nestabilní chronický zdravotní problém.

Výhod kochleárních implantátů mohou využívat i děti ve většině věkových skupinách, ke vkládání těchto implantátů neexistuje žádný horní věkový limit.

 

Zpráva o spolehlivosti implantátů Nucleus

Vysoká spolehlivost implantátu znamená vyšší spokojenost pacientů a menší riziko dalších operací. Budou-li vaši pacienti zvažovat kochleární implantát, je důležité, aby měli přístup k nejnovějším údajům o krátkodobé a dlouhodobé spolehlivosti, včetně míry selhání u dospělých a u dětí.

Nucleus Implant Reliability Report

1,86 MB | PDF

Stáhnout teď

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

  1. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. Září 2017; údaje z archivu.

  2. Cochlear Limited. D1296247. CLTD 5620 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. září 2017; údaje z archivu.