Kdo je kandidátem na implantát Baha®

Systém Baha® využívá slyšení kostním vedením, aby lidem pomohl naladit se na zvuky života. Zjistěte si víc o tom, komu by implantáty Baha mohly pomoci.

Uživatel Baha si hraje s tátou

Systémy Baha Attract a Baha Connect pro kostní vedení jsou obecně indikovány pro převodní ztrátu sluchu, kombinovanou ztrátu sluchu a jednostrannou hluchotu.

Indikace a kritéria pro kandidáty se mohou v různých zemích lišit a odborníci na poskytování zdravotní péče by si je měli ověřit u příslušného regulačního orgánu.

Následující doporučení mohou pomoci určit nejlepší systém v závislosti na potřebách pacienta.

Pro koho může být implantát Baha vhodný?

Systém implantátu pro kostní vedení Baha nabízí chytrou, malou1 a výkonnou2 technologii, která pomáhá lidem slyšet.

Dospělí a děti

Obecně můžete použití implantátu Baha zvážit u osob, které:

 • Implantovat je vhodné v době, když už má dítě vyvinutou dostatečně silnou a kvalitní kost. Věk, ve kterém k tomu dojde, se může u jednotlivých dětí lišit.3,4

 • Mají převodní ztrátu sluchu na jednom nebo obou uších. V některých zemích může být podmínkou nedoslýchavost na obě uši. Mnozí pacienti s převodní ztrátou sluchu mohou využívat výhod systému Baha, protože ten obejde jakoukoli převodní překážku a přesměruje zvuk přímo do hlemýždě pomocí kostního vedení.

 • Mají u své sluchové ztráty lehkou až středně těžkou kombinovanou složku. Čím větší je odstup mezi prahy pro vzdušné a kostní vedení, tím větší může mít kandidát prospěch.

 • Mají jednostrannou hluchotu – systém Baha totiž obchází hluché ucho a přenáší zvuk přímo do hlemýždě slyšícího ucha.

 • Mají jen omezený užitek z použití sluchadla, zvláště v poslechově náročných situacích zahrnujících například šum na pozadí či komunikaci ve velké skupině.

 • Jsou motivovány k účasti na programovacích sezeních i sezeních sluchové rehabilitace a k procvičování poslechu v každodenní komunikaci.

 • Nemají žádné léčebné kontraindikace, například intoleranci anestezie, akutní onemocnění či nestabilní chronický zdravotní problém.

Z výhod implantátu Baha mohou mít užitek děti ve většině věkových skupin a pro zavedení těchto implantátů není žádný horní věkový limit.

Jak si vybrat správný systém

Dnes existují dva typy systému Baha® – Baha Attract a Baha Connect. Základem obou je implantát Baha.

Systém Baha Attract

 • Převodní ztráta sluchu

 • Lehká kombinovaná ztráta sluchu

 • SSD s nízkým transkraniálním útlumem

Systém Baha Connect

 • Kombinovaná ztráta sluchu

 • SSD s velkým transkraniálním útlumem

 • Kandidáti s progresivní ztrátou sluchu

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

 1. 629761 Smart and small – innovative technologies behind the Cochlear™ Baha® 5 Sound Processor Mark Flynn.

 2. Gustafsson J. BCDrive performance vs. conv. bone conduction transducer. Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Report No. 611407, 2015.

 3. Davids T, Gordon KA, Clutton D, Papsin BC. Bone-anchored hearing aids in infants and children younger than 5 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133(1):51-5.

 4. Tjellström A, Håkansson B, Granström G, Bone-anchored hearing aids: current status in adults and children. Otolaryngol Clin North Am. 2001;34(2):337-64.