Školení a profesionální rozvoj

Společnost Cochlear vás může podpořit vzděláváním a školením, ať už se chcete naučit něco nového, nebo si prohloubit již získané znalosti odborníka na kochleární implantáty.

Audioložka provádí s pacientkou zkoušku sluchu

Odborné vzdělávací programy společnosti Cochlear jsme vytvořili tak, aby vám pomáhaly rozvíjet nebo rozšiřovat dovednosti potřebné pro práci s technologií sluchových implantátů.

Společnost Cochlear je hrdá na to, že pomáhá chirurgům, audiologům, logopedům a dalším odborníkům na péči o sluch připravit se na současné výzvy klinické praxe.

Prostřednictvím našich programů pro zapojení odborníků nabízíme řadu kurzů a školení pro všechny úrovně odbornosti, které vám pomohou rozvinout nebo rozšířit dovednosti potřebné pro práci s s technologií sluchových implantátů.

Praktické zkušenosti

Pro každého odborníka, který se seznamuje s kochleárními implantáty, je důležité osobní, praktické školení pro práci se zvukovými procesory a softwarem. Naše workshopy – které pořádáme na různých místech po celém světě – nabízejí osobní, praktická skupinová školení.

Pořádáme také „laboratoře se spánkovou kostí“ pro otolaryngology, kteří s kochleární implantací teprve začínají, i pro zkušené lékaře-implantology, kteří si chtějí doplnit znalosti. Kurz zahrnuje chirurgické techniky kochleární implantace specifické pro portfolio elektrod Nucleus®. Do programu jsou zařazeny didaktické lekce, interaktivní diskuse a praktické vrtání v laboratoři spánkové kosti.

 

Moderní školicí centra

Společnost Cochlear školí v řadě nejmodernějších zařízení po celém světě, včetně speciálně vybudovaného Cochlear Clinical Skills Institute (CCSI). CCSI se nachází v Australian Hearing Hub v kampusu Macquariovy univerzity v australském Sydney, kde je celosvětové sídlo společnosti Cochlear. CCSI poskytuje špičkové školicí a vzdělávací zařízení, aby ztrátu sluchu uměl léčit větší počet lidí.

Pokud chcete mít aktuální informace o všech našich možnostech odborného vzdělávání, kontaktujte místního zástupce společnosti Cochlear.

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.