Self-managed Care

Self-managed care dává pacientům možnost, ve spolupráci s vámi, aktivně řídit své poslechové výsledky v reálném životě.

Obrázek M

Posílení samostatnosti pacientů v běžném životě

Jako průkopníci v oblasti implantabilních sluchových pomůcek víme, že očekávání pacientů se v průběhu doby mění a lidé stále víc očekávají, že služby – včetně péče o sluch – budou okamžitě dostupné, personalizované a snadno použitelné. Pomocí řešení Self-managed Care dáte svým pacientům možnost, aby si ve spolupráci s vámi aktivně řídili své slyšení pomocí nejnovějších digitálních technologií.

Nástroje Self-managed Care pomáhají pacientům, aby byli při své cestě za slyšením aktivně zapojeni, protože si řídí nastavení svého zařízení a rozvíjejí poslechové a komunikační dovednosti.

Naše řešení Self-managed Care jsou navržená tak, aby podporovala vaše pacienty při optimalizaci jejich poslechových výsledků.

Aplikace Cochlear™ Smart

Naše portfolio aplikací Smart pomáhá uživatelům upravit si nastavení zvukového procesoru pro řadu různých poslechových prostředí přímo z kompatibilního zařízení Apple nebo Android.*

Aplikace Smart mohou také poskytovat přístup k řešením Remote Care a Self-managed Care, pokud jsou k dispozici.

Nabízíme následující aplikace Cochlear™ Smart:

  • Aplikace Nucleus® Smart pro zvukové procesory Nucleus 7 a Kanso® 2
  • Aplikace Baha® Smart pro zvukové procesory Baha 6 Max
  • Aplikace Baha® 5 Smart pro zvukové procesory řady Baha 5
  • Aplikace Osia® Smart pro zvukové procesory Osia
Obrázek M

„Smart App používám velmi často, protože mám chytrý telefon stále u sebe a její používání je velmi pohodlné a snadné“*¹

– Maria N., uživatelka kochleárního implantátu

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Uvedená vyjádření jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

* Informace o kompatibilitě chytrých telefonů najdete na stránkách www.cochlear.com/compatibility