Remote Care

S Remote Care můžete zůstat ve spojení se svými pacienty a poskytovat jim pohodlnou a konzistentní péči, kdykoli bude potřeba, bez nutnosti návštěvy ordinace.

Obrázek M

Kvalitní péče o pacienty, odkudkoli

Chápeme, že chcete, aby vaši pacienti dostávali trvalou a konzistentní péči.

U některých pacientů může být jejich přístup ke konzistentní péči omezen tím, kde bydlí, mobilitou nebo pracovními povinnostmi. Jiní pacienti mohou dělat dobré pokroky, ale přesto byste je rádi sledovali a poskytli jim včasnou péči, když ji budou potřebovat. S řešeními Remote Care můžete poskytovat virtuální péči většímu počtu pacientů, i když vaše praxe a počet případů roste.

Remote Care vám dává možnost poskytovat kvalitní péči, aniž by vaši pacienti museli cestovat do ordinace, takže můžete péči přizpůsobit životu pacientů i svému rozvrhu. Činnosti Remote Care můžete provádět v době, která vám vyhovuje, a pacienti mohou mít prostřednictvím svého kompatibilního chytrého telefonu pohodlný přístup ke službám Remote Care z domova, z práce nebo na cestách.

Remote Check

Remote Check je virtuální nástroj k hodnocení slyšení určený pro uživatele kochleárních implantátů. Je navržený tak, aby poskytoval možnost pohodlně dělat každoroční kontroly, omezil zbytečné návštěvy ordinace u pacientů, kteří dělají dobré pokroky, a umožnil přístup k péči pacientům, kteří ordinaci nemohou navštívit.

Pacienti, které zaregistrujete ke službě Remote Check, absolvují řadu vyšetření sluchu na místě a v čase, který jim vyhovuje, pomocí aplikace Nucleus® Smart.* Službu Remote Check si můžete přizpůsobit tak, že vyberete pacienty, které do ní chcete zařadit, a zvolíte činnosti, které mají absolvovat. Potom, co pacient vyšetření absolvuje, můžete výsledky Remote Check zkontrolovat a vyhodnotit pomocí aplikace myCochlear Professional, až se vám to bude hodit, abyste zjistili, zda je nutná následná kontrola.

Služba Remote Check je navržená tak, aby identifikovala problémy, které byste hledali během návštěvy v ordinaci, a pomohla vám rozdělit pacienty na ty, kterým se daří podle očekávání, a na ty, kteří potřebují kontrolu.

Vyloučení odpovědnosti

Tento materiál je určen pro odborné zdravotníky. Jste-li uživatel, o způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je mohly ovlivnit ve vašem případě. Vždy si přečtěte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na místní zastoupení společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

* Aby mohli pacienti používat Remote Check, musí mít implantát CI24M nebo novější. Informace o kompatibilitě chytrých telefonů najdete na stránkách www.cochlear.com/compatibility.