Kochleární implantáty pro děti

Dobrý sluch otevírá dětem i jejich rodinám spoustu možností. Zjistěte si, jak mohou vašemu dítěti pomoci kochleární implantáty.

Rodina Su se směje na vycházce

Co na této stránce najdete

 • Jak mohou kochleární implantáty zlepšit sluch dítěte.
 • Přínosy kochleárních implantátů.

Zpívat dětské písničky. Učit se abecedu. Říkat „mám tě moc rád“. Sluch hraje v mnoha stránkách života vašeho dítěte klíčovou roli.

U dětí s těžkou až úplnou ztrátou sluchu může včasné získání kochleárního implantátu poskytnout dostatek sluchových vjemů, aby si dítě mohlo rozvíjet řečové a jazykové dovednosti.1

„Když dostal kochleární implantát, mohl chodit do normální mateřské školy, pak na základní a potom na střední školu.“*¹

– Maminka Booray Ma, uživatele systému Cochlear Nucleus

Komu pomáhají kochleární implantáty?

Kochleární implantáty jsou vhodné pro děti s těžkou až úplnou ztrátou sluchu v jednom nebo obou uších nebo pro děti, kterým sluchadla pomáhají jen v omezené míře.

I když má vaše dítě střední ztrátu sluchu, může být kochleární implantát jednou z možností, pokud sluchadla nejsou účinná.

Mohlo by vaše dítě mít prospěch z kochleárního implantátu?

 • Narodilo se vaše dítě s těžkou až úplnou ztrátou sluchu?

 • Narodilo se vaše dítě s normálním sluchem, ale postupně sluch ztrácí?

 • Vaše dítě nereaguje na váš hlas nebo hlasité zvuky?

 • Vaše dítě se nedívá na toho, kdo mluví?

 • Reaguje vaše dítě jen na velmi hlasité zvuky?

 • Nenapodobuje vaše dítě zvuky řeči jako jiné děti?

 • Nedosahuje vaše dítě normálních mezníků ve vývoji řeči a jazyka?

 • Ztratilo vaše dítě sluch potom, co se poprvé učilo mluvit?

 • Spoléhá vaše dítě hodně na odezírání ze rtů?

 • Je pro vaše dítě vyčerpávající, když se snaží soustředit, aby slyšelo učitele a rozumělo jim?

Pokud chcete zjistit, zda vám může pomoci kochleární implantát, poraďte se s odborníkem na péči o sluch, který se specializuje na všechny typy řešení ztráty sluchu.

 

Najděte v okolí odborníka na sluchové implantabilní pomůcky

Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.

Odkazy

 1. Novak MA, Firszt JB, Rotz LA, et al. Cochlear implants in infants and toddlers. Ann Otol Rhino Laryngol Suppl 2000;185:46-49.