Kochleární implantáty

Pokud vy nebo váš blízký žijete se ztrátou sluchu a sluchadla vám dostatečně nepomáhají, může vám pomoci kochleární implantát.

Muž na kajaku má svůj zvukový procesor ke kochleárnímu implantátu ve vodotěsném pouzdru Nucleus

Sluchadla převážně zesilují zvuk. Kochleární implantáty fungují jinak – obcházejí poškozenou část ucha a přímo stimulují sluchový nerv.

Díky tomu je zvuk jasnější a zlepší se vaše schopnost rozumět řeči.1,2,3 Může vám také pomoci znovu získat sebedůvěru při společenských kontaktech, být zase ve spojení s přáteli a rodinou a žít plnohodnotnější život.

V jedné nedávné studii dokázali lidé s kochleárními implantáty rozumět větám osmkrát lépe, než předtím pomocí sluchadel.1,4

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

Odkazy

  1. Runge CL, Henion K, Tarima S, Beiter A, Zwolan TA. Clinical Outcomes of the CochlearTM Nucleus® 5 Cochlear Implant System and SmartSoundTM 2 Signal Processing. Journal of the American Academy of Audiology [Internet]. 2016 [citováno 25. října 2018];(6):425.
  2. Fitzpatrick EM, Leblanc S. Exploring the factors influencing discontinued hearing aid use in patients with unilateral cochlear implants. Trends in Amplification. 2010, 14; (4): 199–210.
  3. Rumeau C, Frere J, Montaut-Verient B, Lion A, Gauchard G, Parietti-Winkler C. Quality of life and audiologic performance through the ability to phone of cochlear implant users. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015, 272: 3685–3692.
  4. Gaylor JM, Raman G, Chung M, et al. Cochlear Implantation in Adults. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;139(3):265–272.