Příprava na implantaci a postup

Zjistěte, jak se sluch a možnosti léčby posuzují, a seznamte se s tím, co patří k operaci, při které se zavede kochleární implantát.

odborník na péči o sluch vysvětluje způsoby léčby sluchu a postup kochleární implantace

Když se rozhodnete získat sluchový implantát, může to změnit život, ať už váš nebo vašeho dítěte. Čím víc tomu budete rozumět, tím lépe připraveni se budete cítit.

Můžete mít otázky k operaci a k postupu zapojení implantátu.

Na těchto stránkách najdete odpovědi na některé ze svých otázek a získáte informace, se kterými můžete jít na konzultace s odborníky.

„Bylo mi 80, když jsem konečně dostal rozum a pořídil jsem si [systém] Baha. A přál bych si, abych to udělal o mnoho let dříve, protože do mého života to přineslo opravdu velké změny.“*1

– Malcolm, uživatel systému Cochlear™ Baha®

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.