Typy a příčiny ztráty sluchu

Když budete o typech a příčinách ztráty sluchu vědět víc, pomůže vám to získat potřebnou jistotu, že pro sebe nebo blízkého člověka uděláte správnou volbu.

Žena zalévá květiny a při tom se na ni dívá holčička

Co na této stránce najdete

 • Typy a příčiny ztráty sluchu.
 • Pochopte, jaký stupeň ztráty sluchu máte.
 • Případné možnosti léčby.

Ztráta sluchu je u každého člověka jiná. Ztráta sluchu u vás může postihovat jedno ucho nebo obě a může být způsobená problémem ve vnitřním, středním nebo vnějším uchu nebo z různých kombinací těchto míst.

Pro nalezení správného řešení může být zásadní vědět, o jaký typ se jedná a jaká je příčina.


Typy ztráty sluchu

K senzorineurální ztrátě sluchu dochází, když jsou vnitřní ucho (hlemýžď) nebo sluchový nerv poškozené nebo nefungují správně. Při senzorineurální ztrátě sluchu jsou zvuky nejen tlumenější, ale také těžko srozumitelné — zvlášť, když je kolem hluk.

Mezi běžné příčiny patří:

 • vrozená ztráta sluchu

 • stárnutí

 • vystavení se příliš hlasitému zvuku

 • poranění hlavy

 • genetika

 • Ménièrova choroba

 • nežádoucí reakce na léky.

K možnostem léčby patří:

 

Vysokofrekvenční ztráta sluchu je typ senzorineurální ztráty sluchu, při kterém je možné slyšet některé hlubší zvuky, ale ne ty vysokofrekvenční jako cvrlikání ptáků.

Mezi běžné příčiny patří:

 • vrozená ztráta sluchu

 • stárnutí

 • vystavení se příliš hlasitému zvuku

 • poranění hlavy

 • genetika

 • Ménièrova choroba

 • nežádoucí reakce na léky.

K možnostem léčby patří:

 

Senzorineurální ztráta sluchu se může vyskytnout v jednom nebo obou uších. Pokud je ztráta v jednom uchu, mluví se o jednostranné ztrátě sluchu nebo jednostranné hluchotě. To je situace, kdy na jedno ucho slyšíte málo nebo vůbec, ale na druhé ucho normálně.

Mezi běžné příčiny patří:

 • virové infekce

 • Ménièrova choroba

 • nežádoucí reakce na léky

 • poranění hlavy nebo ucha

 • mnoho jiných neznámých příčin.

K možnostem léčby patří:

 

K převodní ztrátě sluchu dochází, když poškození vnějšího ucha nebo středního ucha brání zvukovým vibracím v postupu do vnitřního ucha neboli hlemýždě. U tohoto typu ztráty sluchu se může zdát, že jsou uši ucpané, a řeč asi zní tlumeně, zvlášť pokud je na pozadí velký hluk.

Mezi běžné příčiny patří:

 • vrozené vývojové vady jako mikrocie a atrézie
 • syndromy jako Downův, Goldenharův a Treacher Collinsův

 • chronická mastoiditida nebo infekce středního ucha

 • kožní výrůstek nebo cysta (cholesteatom)

 • výtok z uší

 • chronické ušní infekce

 • předchozí operace uší

 • nezhoubné nádory.

K možnostem léčby patří:

 

Kombinovaná (smíšená) ztráta sluchu je kombinací převodní a senzorineurální ztráty sluchu. To znamená, že došlo k poškození ve vnějším nebo střední uchu a zároveň ve vnitřním uchu.

K běžným příčinám patří jakákoli z příčin převodní ztráty sluchu plus jakákoli z příčin senzorineurální ztráty sluchu.

K možnostem léčby patří:

 


Stupně ztráty sluchu

Zjistit, jaký stupeň ztráty sluchu máte, je pro určení správné léčby zásadní.

Například sluchadla mohou být vhodná pro někoho s mírnou až střední ztrátou sluchu, zatímco pro někoho se těžkou až úplnou ztrátou sluchu mohou být lepší kochleární implantáty.

Podívejte se na audiogram níže. Uvidíte, na kterých frekvencích a jak hlasité jsou některé zvuky, abyste si lépe uvědomili, které zvuky možná nejste schopni slyšet.

Obrázek ukazující, co člověk může slyšet v závislosti na své ztrátě sluchu

Mírná ztráta sluchu

Můžete slyšet řeč, ale špatně slyšíte tiché zvuky, například šeptání nebo souhlásky na konci slov jako „vůz“ nebo „piš“.

Střední ztráta sluchu

Když druhý člověk mluví, možná ho slyšíte normálně hlasitě, ale máte problém pochopit, co říká. Ve větě můžete slyšet samohlásky, ale neslyšíte souhlásky. Proto je skoro nemožné větu pochopit.

Těžká ztráta sluchu

Neslyšíte skoro žádnou řeč, když někdo mluví normálně hlasitě, a slyšíte jenom některé hlasité zvuky. Velmi hlasité zvuky, jako například klakson, by vás nevylekaly tak jako člověka s normálním sluchem.

Úplná ztráta sluchu

Neslyšíte žádnou řeč – jen velmi hlasité zvuky – a vnímáte vibrace jen těch nejhlasitějších zvuků.

Jak rozumět audiogramu

Váš odborník na péči o sluch bude zjišťovat typ a stupeň vaší ztráty sluchu na grafu, kterému se říká audiogram. Tady najdete, jak vypadá a co z něj můžete vyčíst.


Najděte v okolí odborníka na sluchové implantabilní pomůcky

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.

*1 Vyjádřené názory jsou osobními názory jednotlivců. Chcete-li zjistit, zda jste možným kandidátem technologie společnosti Cochlear, obraťte se na svého lékaře.