Jak rozumět audiogramu

Audiogram pomáhá diagnostikovat ztrátu sluchu. Zjistěte si, jak vypadá, proč je důležitý a co se z něj dá vyčíst.

Audioložka s dospělým mužem, který má ztrátu sluchu

Co na této stránce najdete

  • Stručné vysvětlení, co je audiogram.
  • Jaké podrobnosti se z audiogramu dají vyčíst.
  • Informace o tom, co se může na audiogramu ukázat.

Co je audiogram?

Po návštěvě odborníka na péči o sluch vy nebo vaše dítě velmi pravděpodobně podstoupíte sluchové testy. Audiogram je graf, který ukazuje výsledky těchto zkoušek a jak dobře vy nebo vaše dítě slyšíte zvuk. Zobrazuje nejtišší zvuky, které slyšíte na různých frekvencích. 

Audiogram pomáhá diagnostikovat stupeň a typ ztráty sluchu a pomáhá určit možné způsoby léčby.

Stručně o audiogramu

Odborník na péči o sluch projde váš audiogram a vysvětlí vám, co jednotlivé výsledky znamenají. Pomocí vám může být toto stručné vysvětlení:

Úplný popis tohoto obrázku je k dispozici níže

Obrázky a písmena v tabulce výše představují normální rozsah sluchu při různých hladinách hlasitosti a výšky tónu. Tóny se pohybují od velmi tichých, jako je šepot, až po velmi hlasité, jako zvuk letadla.

Když se podíváte na audiogram, uvidíte graf s různými čarami a symboly. Každý z nich představuje nějaké měření sluchu:

Hlasitost neboli intenzita se měří v decibelech (dB), vyznačených na grafu shora dolů.

Tišší zvuky, jako šustění listů, začínají v tabulce nahoře. Hlasitější zvuky, jako sekačka na trávu, se nacházejí u vyšších decibelů ve spodní části tabulky.

Výška neboli frekvence se měří v hertzích (Hz) a je vyznačená zleva doprava.

Každá svislá čára ukazuje jinou frekvenci zvuku. Čím víc doprava, tím je tón vyšší, jako ptačí cvrlikání, švitoření.

Červené a modré čáry a písmena představují výsledky testu

Modrá čára se značkami X (levé ucho) a červená čára se značkami O (pravé ucho) představují výsledky zkoušky vzdušného vedení (nejnižší hladinu, na které ještě slyšíte, když se zvuk přenáší vzduchem, obvykle se měří pomocí sluchátek). Výsledky zkoušky kostního vedení jsou vyznačené modrou čárou se značkami > (levé ucho) a červenou čárou se značkami < (pravé ucho).

Rozdíl mezi výsledky testu vzdušného vedení a kostního vedení se ukáže jako mezera mezi těmito čarami. Tato mezera může znamenat, že je problém ve vnějším nebo středním uchu. Pokud tam mezera není, může to znamenat, že je problém ve vnitřním uchu (hlemýždi).

Testy rozpoznávání a vnímání řeči

Jiným typem testu, nazývaným slovní audiogram, se vyšetřuje kvalita sluchu, aby se zjistilo, jak dobře můžete slyšet běžné rozhovory a rozumět jim. Výsledky se vyjadřují v procentech a mohou se objevit na vašem audiogramu.

Co vaše výsledky znamenají?

Pokud se na vašem audiogramu ukáže nějaký problém, odborník na péči o sluch vám vysvětlí, jaký máte typ a stupeň ztráty sluchu a jaká by byla nejlepší léčba. Zeptejte se na co nejvíc věcí, abyste pochopili, co to pro vás znamená.

Najděte v okolí odborníka na sluchové implantabilní pomůcky

Obrázek M

Kontaktujte nás

Spojte se se společností Cochlear

Další

Vyloučení odpovědnosti

O způsobech léčby ztráty sluchu se poraďte se svým odborným zdravotníkem. Výsledky léčby se mohou lišit a váš odborný zdravotník vám vysvětlí, jaké faktory by je ve vašem případě mohly ovlivnit. Vždy se řiďte pokyny k použití. Některé produkty nemusí být dostupné ve všech zemích. Pro informace o konkrétních produktech se obraťte na zástupce společnosti Cochlear.

Úplný seznam ochranných známek společnosti Cochlear najdete na naší stránce Podmínky použití.