Hỗ trợ đào tạo

Cho dù là bạn muốn học hỏi những điều mới, hoặc phát triển chuyên môn hiện tại của mình như một chuyên gia cấy ghép ốc tai, Cochlear có thể hỗ trợ bạn về giáo dục và đào tạo.

TrainingSupport.jpg

Chúng tôi đã thiết kế các chương trình giáo dục chuyên môn của Cochlear giúp bạn phát triển hoặc nâng cao các kỹ năng cần thiết để làm việc với công nghệ thính giác cấy ghép.

Cochlear tự hào giúp cho các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ thính học, nhà trị liệu ngôn ngữ và những chuyên gia thính học khác sẵn sàng xử lý các thách thức lâm sàng ngày nay.

Chúng tôi đã thiết kế các khóa học dành cho các chuyên gia có kinh nghiệm về thiết bị cấy ghép thính giác ở các cấp độ khác nhau – từ giới thiệu về thiết bị cấy ghép thính giác đến các khóa học nâng cao về công nghệ mới.

Điều khoản miễn trừ

Tài liệu này dành cho các chuyên gia y tế. Nếu bạn là một người tiêu dùng, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn đọc hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.