Đào tạo và phát triển

Các chương trình giáo dục chuyên môn của Cochlears giúp bạn phát triển hoặc nâng cao các kỹ năng cần thiết để làm việc với công nghệ thính giác cấy ghép.

TrainingandDevelopment.jpg

Chúng tôi tiếp tục vượt qua ranh giới trong công nghệ thính giác, vì thế chúng tôi cũng phải đóng vai trò của mình trong việc giúp các chuyên gia y tế hiểu những gì chúng ta có thể cùng nhau mang đến cho những người bị khiếm thính.

Các chương trình giáo dục chuyên nghiệp của chúng tôi có các nội dung học cho tất cả các cấp độ chuyên môn về sức khỏe thính giác. Trong đó có các kỹ thuật phẫu thuật, thảo luận tương tác và đào tạo thực hành với bộ xử lý âm thanh và phần mềm.

Cochlear tự hào giúp cho các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ thính học, nhà trị liệu ngôn ngữ và những người khác sẵn sàng xử lý các thách thức lâm sàng ngày nay.

Điều khoản miễn trừ

Tài liệu này dành cho các chuyên gia y tế. Nếu bạn là một người tiêu dùng, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn đọc hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.