Một phụ nữ đeo thiết bị cấy ghép Cochlear đang nói chuyện trên điện thoại thông minh

Giải pháp thính lực truyền hai bên tai thông minh

Nghe tốt nhất với cả hai tai. Khám phá giải pháp thính lực truyền hai bên tai thông minh của Cochlear và ReSound.

What you'll find on this page

Các lợi ích của thính lực truyền hai bên tai

Hai tai hoạt động phối hợp với nhau, và bộ não cần cả hai tai để có thể xử lý âm thanh hiệu quả1. Đối với nhiều người, một giải pháp truyền hai bên tai, với một máy trợ thính ở một bên tai và một thiết bị cấy ghép ốc tai ở tai kia, là giải pháp cung cấp cho họ khả năng nghe tốt nhất.

Khi so sánh với việc chỉ dùng riêng một máy trợ thính hoặc thiết bị cấy ghép ốc tai điện tử, người dùng giải pháp thính lực truyền hai bên tai cho thấy họ có được trải nghiệm nghe tự nhiên hơn2, khả năng hiểu lời nói được cải thiện trong môi trường yên tĩnh và ồn ào3-6, khả năng hiểu âm nhạc được cải thiện7, và hoạt động tốt hơn trong các môi trường thực tế3.        

Trong một nghiên cứu rộng rãi, người dùng giải pháp thính lực truyền hai bên tai cũng cho thấy mức độ hài lòng cao hơn với khả năng nghe của họ khi so sánh với thời gian trước đó họ sử dụng hai máy trợ thính8.

Các hệ thống cấy ghép ốc tai điện tử của chúng tôi hoạt động cùng với máy trợ thính để cung cấp thính lực truyền hai bên tai, do đó nếu bạn đang hài lòng với máy trợ thính hiện nay của bạn thì không cần phải thay đổi.

Tuy nhiên, để có được trải nghiệm nghe tuyệt vời và khả năng kết nối cao cấp, chúng tôi cung cấp một giải pháp thính lực truyền hai bên tai thông minh cùng với ReSound, là tiên phong trong ngành máy trợ thính.

Các giải pháp truyền hai bên tai từ Smart Hearing Alliance

Cochear và ReSound cộng tác trong liên minh Smart Hearing Alliance, do đó khi có nhu cầu về một máy trợ thính và một thiết bị cấy ghép ốc tai điện tử, các giải pháp của chúng tôi hoạt động thông suốt cùng nhau. Một giải pháp thính lực truyền hai bên tai từ Smart Hearing Alliance mang đến tất cả các lợi ích của thính lực truyền hai bên tai cùng với các ưu điểm khác. 

So với những giải pháp truyền hai bên tai khác, người dùng trợ thính truyền hai bên tai với giải pháp Smart Hearing Alliance có lợi thế hơn người dùng giải pháp khác. Họ thấy dễ nghe trong các môi trường ồn và dễ nói chuyện điện thoại hơn, với 72% cũng nói rằng họ rất có thể giới thiệu giải pháp này với người khác, theo một khảo sát9

Liên minh Smart Hearing Alliance cũng là đơn vị đầu tiên cung cấp một giải pháp thính lực truyền hai bên tai thông minh truyền âm trực tiếp tới cả hai tai từ một thiết bị Apple hoặc AndroidTM tương thích*. 

 

Logo Cochlear và ReSound

Trải nghiệm giải pháp thính lực truyền hai bên tai thông minh

Christopher, người dùng Cochlear, chơi đàn ghita với bạn bè
Các lựa chọn kết nối

Các lựa chọn thính lực truyền hai bên tai khác

Một người đàn ông xuất hiện trên iPad trò chuyện với cháu gái mình

Giải pháp thính lực truyền hai bên tai có nhiều kiểu kết hợp thiết bị để giúp bạn nghe tốt nhất với cả hai tai.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị nghe kém. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

ReSound là một bộ phận của Tập đoàn GN. GN làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng các giải pháp âm thanh thông minh.

* Để biết về thông tin về khả năng tương thích và thiết bị, hãy truy cập cochlear.com/compatibilityresound.com/compatibility

Các quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.

Apple, logo Apple, Apple Watch, FaceTime, Made for iPad, Made for iPhone, Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad và iPod touch là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Android là thương hiệu của Google LLC. Robot Android được sao chép hoặc sửa đổi từ công việc do Google tạo ra và chia sẻ, cũng như được sử dụng theo các điều khoản theo mô tả trong Giấy phép Ghi công Creative Commons 3.0. Google Play và logo Google Play các thương hiệu của Google LLC.

Tham khảo
  1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24. Web. 28 tháng 4 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
  2. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 tháng 11); 272, 3209–3215.
  3. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 tháng 2); 25, 9–21.
  4. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 tháng 6); 132, 1084–1094.
  5. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol (2009 tháng 6); 20, 353–373.
  6. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 tháng 8) 1;50(4):835-43.
  7. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 tháng 1); 1;10(S1):96-9.
  8. Preliminary data on file: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, tháng 1. [Được Cochlear tài trợ].
  9. Cochlear Limited. D1627134. Cochlear Bimodal Experience Survey - Tháng 4, 2019. 2019, tháng 6