Thiết bị Nghe Cochlear™ Hybrid™ hoạt động như thế nào?

Giải pháp Nghe CochlearTM HybridTM kết hợp công nghệ thiết bị cấy bên trong ốc tai và máy trợ thính. Tìm hiểu cách các thiết bị này hoạt động

Noriko_2_EXPORTS-9.jpg

Bạn sẽ thấy những gì trên trang này

  • Hai thành phần của thiết bị cấy ghép thính giác Hybrid.
  • Cách các thành phần này hoạt động để tạo ra âm thanh.

Thiết bị nghe Hybrid™ hoạt động như thế nào?

Giải pháp Thiết bị Nghe Cochlear™ Hybrid™ có hai phần: bộ xử lý âm thanh bên ngoài với bộ phận âm thanh và thiết bị cấy bên trong.

Thiết bị cấy bên trong ốc tai được thiết kế để giúp bạn nghe thấy âm thanh tần số cao mà bạn hiện không nghe được, trong khi bộ phận âm thanh tăng cường khả năng nghe âm tần số thấp của bạn. 

Khi hoạt động cùng nhau, các thành phần này mang lại khả năng nghe cân bằng.

Một thiết bị cấy bên trong ốc tai Hybrid có thể hỗ trợ bạn hay không?

Một chuyên gia thính học có thể tư vấn về việc thiết bị cấy ghép hybrid có thể giúp bạn hay không.

Bước tiếp theo là đến gặp chuyên gia thính học, là người chuyên về công nghệ thiết bị cấy ghép thính giác. Họ sẽ biết liệu bạn có thể được lợi từ việc cấy thiết bị cấy bên trong ốc tai Hybrid hay không.


Tìm một chuyên gia về thiết bị cấy ghép thính giác ở gần bạn

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Các quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.