Giải pháp Cochlear™ hoạt động như thế nào

Tìm hiểu các thiết bị cấy bên trong khác nhau điều trị mất thính lực như thế nào và khám phá cách các thiết bị này có thể giúp bạn hoặc người thân của bạn.

Người dùng Kevin chơi trò chơi Jenga với mẹ

Cũng như việc không có hai trường hợp mất thính lực nào giống nhau, cách mọi người vượt qua tình trạng đó cũng vậy.

Tìm hiểu về các lựa chọn của chúng tôi dành cho người lớn và trẻ em và tìm hiểu vì sao chúng tôi dẫn đầu về giải pháp nghe cấy ghép trong gần 40 năm qua.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.