Các giải pháp dẫn truyền đường xương

Nghe bằng dẫn truyền đường xương dựa trên khả năng truyền âm tự nhiên của cơ thể. Tìm hiểu về cách phương pháp này có thể giúp bạn hoặc con bạn.

Một người dùng thiết bị cấy ghép dẫn truyền đường xương trò chuyện với cháu mình

Nghe dẫn truyền đường xương có thể mang lại cho bạn trải nghiệm nghe đầy đủ hơn bằng cách sử dụng khả năng truyền âm thanh tự nhiên của cơ thể.

"Một trong những điều đầu tiên tôi làm sau khi được kích hoạt thiết bị... Tôi đóng cửa sổ và mở nhạc to lên, và tôi vẫn nghe được tiếng gió nhẹ ngoài kia."
- Nancy E, người dùng Cochlear™ Baha®

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị nghe kém. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.

Tham khảo

  1. Mace AT, Isa A, Cooke LD. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhận đeo máy trợ thính dẫn truyền đường xương: trải nghiệm 10 năm tại Glasgow, Scotland. J Laryngol Otol. 2009;123(9):964–968.