Các giải pháp dẫn truyền đường xương

Nếu bạn hoặc con bạn bị khiếm thính dẫn truyền, khiếm thính hỗn hợp hoặc bị điếc một bên tai, còn được gọi là điếc một bên, giải pháp dẫn truyền đường xương có thể giúp bạn hoặc con bạn nghe được.

Dennis_patio.jpg

Các giải pháp dẫn truyền đường xương sử dụng khả năng tự nhiên của cơ thể bạn để truyền rung động âm thanh qua xương trong hộp sọ trực tiếp đến tai trong chức năng của bạn, nhờ đó bạn có thể trải nghiệm môi trường xung quanh và tận hưởng các hoạt động hàng ngày.

Hệ thống Cochlear Baha® sử dụng các công nghệ tiên tiến để truyền âm thanh đến tai trong của bạn. Bạn có thể lựa chọn nhiều mẫu bộ xử lý âm thanh khác nhau, mỗi mẫu được thiết kế để xử lý một mức độ khiếm thính khác nhau.

 

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị khiếm thính. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu thương mại của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Các quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.