Cảnh báo toàn cầu

Vui lòng chọn từ danh sách dưới đây để xem các cảnh báo hoặc thận trọng áp dụng cho các hệ thống cấy ốc tai điện tử Nucleus® của Cochlear™ trong khu vực của quý vị.

Khu vực

ÚC VÀ NEW ZEALAND

THÔNG TIN AN TOÀN VỀ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI)

Xem thông tin an toàn về việc chụp cộng hưởng từ (MRI)

CẢNH BÁO, THẬN TRỌNG VÀ TÍNH TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ

Đối với thiết bị cấy ốc tai điện tử dòng CI500 và dòng CI24RE

Tiếng Anh
Tải tệp PDF

HỒNG KÔNG

THÔNG TIN AN TOÀN VỀ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI)

Xem thông tin an toàn về việc chụp cộng hưởng từ (MRI)

TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG KHÁC

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO THIẾT BỊ CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ DÒNG CI500

Tiếng Anh
Tải tệp PDF

Tiếng Trung giản thể | 简体中文
Tải tệp PDF

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO THIẾT BỊ CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ DÒNG CI24RE, HYBRID™ NUCLEUS® 24 VÀ NUCLEUS 22

Tiếng Anh
Tải tệp PDF

Tiếng Nhật | 日本語
Tải tệp PDF

Tiếng Hàn | 한국어
Tải tệp PDF

Tiếng Trung giản thể | 简体中文
Tải tệp PDF

Tiếng Trung Phồn thể | 繁體中文
Tải tệp PDF

 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO THIẾT BỊ CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ DÒNG CI422

Tiếng Anh
Tải tệp PDF

Tiếng Nhật | 日本語
Tải tệp PDF

Tiếng Hàn | 한국어
Tải tệp PDF

Tiếng Trung giản thể | 简体中文
Tải tệp PDF

Tiếng Trung Phồn thể | 繁體中文
Tải tệp PDF