การฝึกอบรมและการพัฒนา

ไม่ว่าคุณจะต้องการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ หรือสร้างความชำนาญในปัจจุบันให้ตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทหูเทียม Cochlear พร้อมสนับสนุนคุณด้วยความรู้และการฝึกอบรม

นักโสตสัมผัสวิทยากำลังทดสอบการได้ยินกับผู้ป่วย

เราได้ออกแบบโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญของ Cochlear เพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานกับเทคโนโลยีประสาทหูเทียมได้

Cochlear มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเตรียมความพร้อมให้ศัลยแพทย์ นักโสตสัมผัสวิทยา นักแก้ไขการพูด และผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินอื่น ๆ ให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางคลินิกในปัจจุบัน

เราออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านประสาทหูเทียมหลากหลายระดับ – ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประสาทหูเทียม ไปจนถึงหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ อ่านคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งาน ของเรา