ได้ยินด้วยหูทั้งสองข้าง

การได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การข้ามถนนอย่างมั่นใจไปจนถึงการพูดคุยในที่ที่มีเสียงรบกวน

ผู้ใหญ่สามคนกำลังรับประทานอาหารด้วยกันอยู่ในสวน

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

 • ความสำคัญของการได้ยินด้วยหูทั้งสองข้าง
 • ประโยชน์ของการได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม
 • เรื่องราวของบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับการได้ยินด้วยประสาทหูเทียมสองข้าง

ความสำคัญของการได้ยินด้วยหูทั้งสองข้าง

หูทำงานเป็นทีม และสมองก็ต้องใช้ข้อมูลจากหูสองข้างเพื่อประมวลคำพูดและค้นหาทิศทางของเสียง1 การได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างจึงเรียกได้ว่าเป็นการได้ยินเสียงบำบัดสมอง หากคุณได้ยินเสียงในหูแค่ข้างเดียว (การได้ยินข้างเดียว) การทำกิจกรรมตามรายการด้านล่างนี้ก็จะเป็นเรื่องยาก

เข้าใจคำพูดท่ามกลางเสียงดัง

หากคุณได้ยินเสียงในหูแค่ข้างเดียว การจับคำพูดที่พูดเบา ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสียงดังก็อาจจะเป็นเรื่องยากมากขึ้น

การได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างจะทำให้สมองของคุณฝึกฟังแบบเลือกฟังได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพ่งสมาธิกับการสนทนาที่คุณต้องการได้ยิน2

ทราบที่มาของเสียง2

การไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงมาจากทางไหนอาจทำให้เกิดปัญหา

สำหรับเด็ก การเข้าใจครูในชั้นเรียนหรือการเข้าใจโค้ชในสนามกีฬาอาจเป็นเรื่องยาก

สำหรับผู้ใหญ่ การขับขี่ท่ามกลางจราจรอาจเป็นเรื่องยาก สำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การข้ามถนนที่มีรถผ่านไปมาขวักไขว่อาจเป็นอันตรายได้

หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการถูกเงาศีรษะบังเสียงไว้

เมื่อคุณได้ยินเสียงด้วยหูเพียงข้างเดียว เสียงที่มาจากหู ‘ฝั่งที่ไม่ดี’ จะตกลงในส่วนที่เป็นเงาของศีรษะของคุณ

เสียงต้องเดินทางอ้อมศีรษะของคุณ เพื่อให้ ‘หูข้างที่ดี’ สามารถส่งสัญญาณเสียงไปยังสมองได้ ด้วยเหตุนี้ เสียงอาจกลายเป็นสิ่งที่ยากต่อการได้ยินและเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีเสียงดัง1 ข้อมูลนี้ยิ่งเป็นจริงสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงขึ้น1

เพลิดเพลินกับดนตรี

ผู้ที่สูญเสียการได้ยินในหูข้างเดียวบอกว่า พวกเขาเพลิดเพลินกับดนตรีน้อยลง และอธิบายว่าเสียงดนตรีกลายเป็นเสียงที่ไม่น่ารื่นรมย์ คลุมเครือ หรือไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อเทียบกับตอนที่ฟังด้วยหูทั้งสองข้าง3

การได้ยินเสียงบำบัดสมองและพัฒนาการด้านการพูดในเด็ก

การได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างจะช่วยให้เด็กเข้าใจคำพูดและภาษาได้ดีขึ้น นี่คือสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาการของพวกเขา4

 

การได้ยินโดยใช้อุปกรณ์สองระบบคืออะไร

สำหรับคนจำนวนมาก การใช้ประสาทหูเทียมกับหูข้างหนึ่งและใช้เครื่องช่วยฟังกับหูอีกข้างหนึ่ง เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยให้ได้ยินในระดับที่ดีที่สุดสำหรับหูทั้งสองข้าง การผสมระบบสองอย่างเข้าด้วยกันนี้จะเรียกว่าการได้ยินโดยใช้อุปกรณ์สองระบบ

สำหรับคนที่ใช้แล้วเหมาะสม การได้ยินโดยใช้อุปกรณ์แบบสองระบบจะให้ประสิทธิภาพการฟังที่ดียิ่งกว่าการใช้เครื่องช่วยฟังสองข้างหรือประสาทหูเทียมเพียงอย่างเดียว

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบสองระบบรายงานว่า:

 • ได้ยินเสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น5

 • เข้าใจคำพูดมากขึ้นในสถานการณ์ที่เงียบและมีเสียงดัง6-8

 • รับรู้ดนตรีได้มากขึ้น9 

 • ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมของชีวิตจริง8 

ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบสองระบบ พบว่ามีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการได้ยินที่สูงกว่าเครื่องช่วยฟังสองเครื่องที่ใช้ก่อนหน้า10

การได้ยินสองข้าง: ประสาทหูเทียมสองข้าง

หากคุณใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบสองระบบ แต่ก็ยังมีปัญหาในการเข้าใจคำพูด ประสาทหูเทียมสองข้างอาจจะช่วยในการประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดได้มากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้คุณหรือคนที่คุณรักสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เด็ก ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนที่ตื่นอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีเสียงดัง11 ในการช่วยพัฒนาความเข้าใจในเสียง รวมถึงการค้นหาทิศทางของเสียง สมองจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหูทั้งสองข้าง 

การส่งข้อมูลให้หูทั้งสองข้างตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้แน่ใจว่าโสตประสาทจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการได้อย่างเต็มที่

เด็กที่ฝังประสาทหูเทียมสองข้างจะบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการได้ยินเร็วกว่าเด็กที่ฝังประสาทหูเทียมข้างเดียว11

นักโสตสัมผัสวิทยาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาโดยใช้อุปกรณ์สองระบบหรือสองข้างสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

 

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยการได้ยินใกล้บ้านคุณ

M image

มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อกับ Cochlear

ติดต่อเรา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

 1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24 Web. 28 Apr. 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
 2. Hearing Aids | What is a Binaural Hearing Aid [Internet]. Betterhearing.org. 2018 [cited 12 September 2018]. 
 3. Meehan S, Hough E, Crundwell G, Knappett R, Smith M, Baguley D. The Impact of Single-Sided Deafness upon Music Appreciation. Journal of the American Academy of Audiology. 2017;28(5):444-462.
 4. Ching TY, Psarros C, Hill M, Dillon H, Incerti P. Should children who use cochlear implants wear hearing aids in the opposite ear?. Ear and hearing. 2001 Oct 1;22(5):365-80.
 5. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.
 6. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 Feb); 25, 9–21.
 7. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
 8. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 Aug) 1;50(4):835-43.
 9. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 Jan); 1;10(S1):96-9.
 10. Preliminary data on file: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [สนับสนุนโดย Cochlear]
 11. Escorihuela García V, et al. (2016). การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสาทหูเทียมชนิดข้างเดียวและสองข้างในเด็กที่อายุหนึ่งและสองปี