ประสาทหูเทียมสำหรับเด็ก

การได้ยินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเปิดประตูสู่โลกของความเป็นไปได้สำหรับเด็กและครอบครัวของพวกเขา เรียนรู้ว่าประสาทหูเทียมจะช่วยลูกของคุณได้อย่างไร

ครอบครัวของซูกำลังหัวเราะระหว่างออกไปเที่ยวนอกบ้าน

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

 • ประสาทหูเทียมจะช่วยพัฒนาระบบการได้ยินของเด็กอย่างไร
 • ประโยชน์ของประสาทหูเทียม

การร้องเพลงกล่อมเด็ก การเรียนรู้พยัญชนะ การพูดว่า “ฉันรักคุณ” การได้ยินมีบทบาทสำคัญในชีวิตหลายด้านสำหรับลูกของคุณ

สำหรับเด็กที่มีภาวะการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงไปจนถึงขั้นหูหนวก การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้โสตประสาทของเด็กมีข้อมูลเพียงพอต่อการพัฒนาทักษะด้านการพูดและภาษา1

 

ประสาทหูเทียมเหมาะสำหรับใครบ้าง

ประสาทหูเทียมเหมาะสำหรับเด็กที่มีภาวะการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงจนถึงขั้นหูหนวกในหูข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือเด็กที่ได้รับประโยชน์อย่างจำกัดจากเครื่องช่วยฟัง

แม้ว่าลูกของคุณจะมีปัญหาการสูญเสียการได้ยินระดับปานกลาง แต่ประสาทหูเทียมก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม หากเครื่องช่วยฟังไม่มีประสิทธิภาพพอ

ประสาทหูเทียมเป็นประโยชน์กับลูกของคุณหรือไม่

 • ลูกของคุณเกิดมาพร้อมกับภาวะการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงจนถึงขั้นหูหนวกหรือไม่

 • ลูกของคุณเกิดมาโดยที่ได้ยินปกติแต่มีภาวะการสูญเสียการได้ยินมากขึ้นเรื่อย ๆ ใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณไม่ตอบสนองต่อเสียงของคุณหรือเสียงดังใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณไม่มองหน้าคนที่กำลังพูดด้วยใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณมีปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะเสียงที่ดังอย่างมากใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณไม่ยอมเลียนเสียงคำพูดเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ ใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณมีพัฒนาการด้านการพูดและภาษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ครั้งแรกที่หัดพูดใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณต้องอาศัยการอ่านปากอยู่บ่อยครั้งใช่หรือไม่

 • ลูกของคุณพบว่าการจดจ่อกับการฟังและการทำความเข้าใจสิ่งที่ครูพูดเป็นเรื่องที่ยากลำบากใช่หรือไม่

หากต้องการทราบว่าประสาทหูเทียมจะช่วยได้หรือไม่ โปรดหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินที่มีความชำนาญเฉพาะทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีการได้ยินทุกประเภท

 

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยการได้ยินใกล้บ้านคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

 1. Novak MA, Firszt JB, Rotz LA, et al. Cochlear implants in infants and toddlers. Ann Otol Rhino Laryngol Suppl 2000;185:46-49.