ประสาทหูเทียม

หากคุณหรือคนที่คุณรักมีภาวะการสูญเสียการได้ยินและไม่ได้รับประโยชน์อย่างเพียงพอจากเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียมอาจช่วยคุณได้

ผู้ชายใส่อุปกรณ์เสริม Nucleus ที่ป้องกันน้ำทับประสาทหูเทียมของเขาในขณะที่พายเรือคายัค

ส่วนใหญ่แล้ว เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้เสียงที่ได้ยินดังขึ้น ประสาทหูเทียมจะแตกต่างออกไป อุปกรณ์ชนิดนี้จะข้ามผ่านส่วนที่เสียหายในหูและกระตุ้นการทำงานของประสาทการได้ยินโดยตรง

วิธีนี้จะช่วยให้เสียงมีความชัดเจนมากขึ้น และพัฒนาความสามารถของคุณในการเข้าใจคำพูด และยังช่วยให้คุณกลับไปเป็นคนที่มีความมั่นใจเมื่อต้องเข้าสังคม ได้กลับไปใช้ชีวิตที่สนุกสนานกับเพื่อนและครอบครัว และได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

งานวิจัยล่าสุดพบว่า ผู้ที่ใส่ประสาทหูเทียมเข้าใจประโยคได้ดีกว่าตอนที่ใส่เครื่องช่วยฟังถึงแปดเท่า1,2

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา

เอกสารอ้างอิง

  1. Gaylor JM, Raman G, Chung M, et al. Cochlear Implantation in Adults. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;139(3):265–272.
  2. Runge CL, Henion K, Tarima S, Beiter A, Zwolan TA. Clinical Outcomes of the CochlearTM Nucleus® 5 Cochlear Implant System and SmartSoundTM 2 Signal Processing. Journal of the American Academy of Audiology [Internet]. 2016 [cited 2018 Oct 25];(6):425.