การนัดหมายครั้งแรกของคุณ

นักโสตสัมผัสวิทยาอาจแนะนำตัวเลือกที่เหมาะสมให้แก่คุณเพื่อรักษาภาวะการสูญเสียการได้ยินของลูกของคุณ เรียนรู้ว่าจะคาดหวังถึงอะไรได้บ้าง

เด็กผู้ชายกำลังเล่นไซโลโฟนในขณะที่ผู้หญิงคอยดู

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • สิ่งที่คุณจะพบเจอในการนัดตรวจครั้งแรก
  • วิธีตรวจวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยิน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษา

สิ่งที่จะเกิดขึ้น

นักโสตสัมผัสวิทยาที่ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนมีความสำคัญ พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญที่จะพิจารณาได้ว่าคุณหรือลูกของคุณเหมาะที่จะใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียม  การค้นพบวิธีแก้ไขที่เหมาะสมจะเป็นเรื่องที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้เลยทีเดียว

ในการนัดตรวจครั้งแรก ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินของคุณอาจซักประวัติทางการแพทย์ สอบถามอาการของการสูญเสียการได้ยินล่าสุด และถามข้อมูลสุขภาพทั่วไป เพื่อเก็บเป็นรายละเอียดสำหรับประวัติการรักษา

พวกเขาอาจดำเนินการตรวจหรือนัดหมายการตรวจและทำการทดสอบเพื่อให้สรุปผลการวินิจฉัย

การตรวจหู

นักโสตสัมผัสวิทยา อาจจะใช้กล้องส่องเพื่อดูตรวจหูของคุณหรือลูกของคุณ อุปกรณ์รูปทรงกรวยนี้จะมีไฟติดอยู่ที่ส่วนปลายเพื่อช่วยให้มองเห็นลักษณะทางกายภาพภายในหู

การทดสอบการได้ยิน

มีวิธีการทดสอบอยู่มากหมายหลายแบบที่นักโสตสัมผัสวิทยาใช้เพื่อพิจารณาประเภทและระดับของการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งจะรวมถึง:

การทดสอบการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ (การทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านอากาศ)

ในการทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านอากาศ จะมีการเปิดเสียงในช่วงและโทนต่าง ๆ ให้ฟังผ่านหูฟังหรือที่ครอบหู ผู้ป่วยต้องส่งสัญญาณเมื่อได้ยินเสียง สำหรับเด็ก การทดสอบนี้มักจะใช้วิธีการเล่นเกมเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุก

การทดสอบการได้ยินโดยใช้คำพูด

การทดสอบนี้จะคล้ายกับการทดสอบการโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ แต่จะเปลี่ยนไปใช้คำพูดหรือประโยคแทนโทนเสียงต่าง ๆ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินสามารถประเมินได้ว่าผู้ป่วยได้ยินคำพูดได้ดีในระดับไหนและเข้าใจระดับเสียงต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด

การทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านกระดูก

ในการทดสอบนี้ จะมีการติดห่วงโลหะพร้อมตัวยึดติดที่เรียกว่าออสซิลเลเตอร์กระดูกไว้ที่กระดูกหลังหู ออสซิลเลเตอร์จะส่งเสียงผ่านกระดูกไปยังหูชั้นในโดยอาศัยแรงสั่นสะเทือน และจะมีการประเมินระดับการได้ยินจากเส้นทางการรับเสียงข้างใน

 

การรับผลการทดสอบของคุณ

ผลการทดสอบการได้ยินมักจะบันทึกไว้ในรูปแบบของออดิโอแกรม แผนภูมินี้จะแสดงระดับการสูญเสียการได้ยิน นักโสตสัมผัสวิทยาจะอธิบายผลการทดสอบให้คุณฟัง


พูดคุยถึงตัวเลือกการรักษา

ไม่ว่าผลการทดสอบจะเป็นอย่างไร จำไว้เสมอว่าเรามีตัวเลือกการรักษาสำหรับการสูญเสียการได้ยินเกือบทุกประเภทที่พร้อมช่วยคุณหรือลูกของคุณ นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณ จะให้คำแนะนำแก่คุณ แต่ก็จะพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น รูปแบบการใช้ชีวิตและช่วงวัย เมื่อคุณทราบตัวเลือกทั้งหมดแล้ว พวกเขาจะอธิบายขั้นตอนต่อไปสำหรับการรักษา

ลองใช้เครื่องช่วยฟังชนิดนำเสียงทางกระดูก

หากคุณหรือลูกของคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะการสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง การสูญเสียการได้ยินแบบผสม หรือหูหนวกข้างเดียว คุณอาจจะสามารถทดลองใช้เครื่องช่วยฟังชนิดนำเสียงทางกระดูกได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักโสตสัมผัสวิทยาของคุณ

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยการได้ยินใกล้บ้านคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา