การทำความรู้จักออดิโอแกรม

ออดิโอแกรมช่วยในการตรวจวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยิน เรียนรู้ว่าออดิโอแกรมคืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญ และจะให้ข้อมูลอะไรบ้าง

นักโสตสัมผัสวิทยาอยู่กับผู้ใหญ่ที่สูญเสียการได้ยิน

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • ภาพรวมว่าออดิโอแกรมคืออะไร
  • รายละเอียดของสิ่งที่ออดิโอแกรมจะบอกให้คุณทราบ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราอาจทราบจากออดิโอแกรม

ออดิโอแกรมคืออะไร

หลังการนัดหมายกับนักโสตสัมผัสวิทยา คุณหรือลูกของคุณอาจจะต้องเข้ารับการทดสอบการได้ยิน ออดิโอแกรมเป็นแผนภูมิที่แสดงระดับของเสียงที่มีความเบาอย่างมากที่คนเราระบุว่าได้ยินในช่วงเสียงต่าง ๆ (ตั้งแต่เสียงต่ำไปจนถึงเสียงสูง)

ออดิโอแกรมช่วยในการตรวจวินิจฉัยระดับและประเภทของการสูญเสียการได้ยิน รวมถึงช่วยให้นักโสตสัมผัสวิทยาสามารถ ระบุได้ถึงวิธีการรักษาที่อาจเป็นไปได้

ภาพรวมของออดิโอแกรม

นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณจะดูรายละเอียดออดิโอแกรมของคุณเพื่ออธิบายว่าผลแต่ละอย่างหมายถึงอะไร เพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณ นี่คือภาพรวม:

คำอธิบายภาพนี้โดยละเอียดจะอยู่ที่ด้านล่าง

รูปภาพและตัวอักษรในแผนภูมิด้านล่างจะแสดงระดับเสียงและช่วงเสียงที่แตกต่างกันของตัวพยัญชนะและสระต่าง ๆ รวมถึงเสียงจากสภาพแวดล้อม

เมื่อดูออดิโอแกรม คุณจะเห็นกราฟที่มีเส้นและสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย แต่ละส่วนจะหมายถึงผลการประเมินการได้ยิน

ระดับเสียงหรือความหนาแน่นของเสียงจะวัดเป็นหน่วยเดซิเบล (dB) ซึ่งไล่ระดับจากด้านบนลงสู่ด้านล่างของแผนภูมิ

เสียงที่เบากว่า เช่น เสียงกรอบแกรบของใบไม้ จะเริ่มที่ด้านบนสุดของแผนภูมิ เสียงที่ดังมากขึ้น เช่น เสียงเครื่องตัดหญ้า จะเกิดขึ้นในระดับเดซิเบลที่สูงกว่า ซึ่งจะอยู่ที่ด้านล่างของแผนภูมิ

ช่วงของเสียงหรือความถี่จะวัดหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz) และไล่ระดับจากซ้ายไปขวา

เส้นแนวตั้งแต่ละเส้นจะแสดงความถี่แบบต่าง ๆ ของเสียง ยิ่งเส้นค่อนไปทางขวามากเท่าไหร่ แสดงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่สูงขึ้น เช่น เสียงนกร้อง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินและตัวอักษรจะหมายถึงผลการทดสอบ

เส้น X สีน้ำเงิน (หูข้างซ้าย) และเส้น O สีแดง (หูข้างขวา) จะหมายถึงผลการทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านอากาศ ผลการทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านกระดูกจะกำกับไว้ด้วยเส้น > สีน้ำเงิน (หูข้างซ้าย) และเส้น < สีแดง (หูข้างขวา)

หากจำเป็นต้องทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านกระดูกเช่นกัน ผลการทดสอบจะกำกับไว้ด้วยเส้น > สีน้ำเงินสำหรับหูข้างซ้ายและเส้น < สีแดงสำหรับหูข้างขวา (ไม่ใช่ภาพด้านบน) 

ความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านอากาศและการทดสอบการได้ยินเสียงที่นำผ่านกระดูกจะเรียกว่า ค่าความแตกต่างระหว่างเสียงที่นำจากอากาศและกระดูก ค่าความแตกต่างระหว่างเสียงที่นำจากอากาศและกระดูก อาจหมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลาง หากไม่มีค่าความแตกต่างระหว่างเสียงที่นำจากอากาศและกระดูก อาจบ่งชี้ได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับหูชั้นใน (คอเคลีย) 

การทดสอบความสามารถในการได้ยินคำพูดและการทดสอบการความสามารถในการเข้าใจคำพูด

การทดสอบอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า การทดสอบความสามารถในการได้ยินคำพูดหรือการทดสอบการความสามารถในการเข้าใจคำพูด จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของการได้ยิน เพื่อพิจารณาว่าคุณได้ยินมากแค่ไหนและเข้าใจบทสนทนาปกติได้ดีแค่ไหน ผลการทดสอบจะแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์และอาจจะปรากฏอยู่บนออดิโอแกรมของคุณ

ผลการทดสอบของคุณหมายถึงอะไร

หากออดิโอแกรมของคุณบ่งชี้ถึงปัญหา นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณ จะอธิบายถึงประเภทและระดับของการสูญเสียการได้ยินให้คุณทราบ ตลอดจนการรักษาที่เหมาะสม ถามคำถามได้มากเท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้เข้าใจว่าผลการทดสอบมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ช่วยการได้ยินใกล้บ้านคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งานของเรา