“Med Aqua+ tillbehöret har jag nu något som faktiskt håller allt vattentätt. Det var svårt att tro att det var sant till en början. Att det faktiskt blev vattentätt. Men efter ett par försök att tippa över med jollen och hamna under vattenytan, märkte jag att det faktiskt fungerar. Det var en otrolig lättnad”.*¹

- Jeppe, Cochlear™ Nucleus®-användare

Jeppe föddes med en hörselnedsättning och han har haft hörapparater i många år, fram till 2016. Då räckte hörapparaterna inte längre till och han fick då två cochleaimplantat istället. Med cochleaimplantaten kan Jeppe vara mer aktiv och återuppta sina fritidsintressen. Hans Cochlear Aqua+-tillbehör, som han använder för att hålla sina Cochlear Nucleus 6-ljudprocessorer vattentäta, ger honom trygghet när han är ute på havet och seglar - hans största intresse.

"Jag är verkligen glad att jag tog beslutet att få cochleaimplantat. Det är så bra att jag kan säga till mig själv att jag borde ha gjort det för fem år sedan. Du kan leva livet fullt ut med cochleaimplantat.”

Se Jeppes video där han berättar om hur livet med CI har förändrat hans liv.

 

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.