"Det var när jag fick mitt CI som jag hört bäst sen jag fick min hörselnedsätting. Det kommer aldrig bli samma och det är fortfarande långt ifrån men det är mycket närmare än när jag bara hade hörapparat."*¹

- Jacob, Cochlear™ Nucleus®-användare

Jacob beskriver hur han levde första delen av sitt liv med normal hörsel. På grund av sjukdom blev han nästan döv och efter åtta års kamp med endast hörapparater fick han sitt cochleaimplantat. Nu är han tillbaka och lever ett normalt och aktivt liv. Lyssna på hans berättelse.


M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.