"Att växa upp med cochleaimplantat betydde att även om jag var döv ... Det har gjort det möjligt för mig att gå på vanliga skolor. Det har gjort det möjligt för mig att gå på universitetet. Det har tillåtit mig att välja den karriär jag ville ha."*¹

- Holly, Cochlear™ Nucleus®-användare

Holly har en speciell plats i Cochlears historia. 1987 blev hon det första barnet att få vårt första kommersiella Nucleus cochleaimplantat. Hon fick det fyra år gammal efter att ha förlorat sin hörsel på grund av en hjärnhinneinflammation.

Tack vare hennes cochleaimplantat kan hon leva ett liv utan begränsningar: från att gå på vanliga skolor och universitet till att ha en karriär inom juridik.


M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.