Nucleus® – smart signalbehandlingsteknik

Oavsett om du är på en restaurang en lekplats eller på kontoret, kan du låta ljudprocessorn göra jobbet genom att automatiskt anpassa sig till din miljö.

K2_SENIOR_DINNER_CAUC_2.jpg

Detta hittar du på denna sida

 • Därför är två mikrofoner bättre än en.
 • Så anpassar sig SmartSound® iQ med SCAN*-teknik efter din miljö.
 • Så hjälper datalogging din audionom.

Vår teknik gör det lättare att höra – speciellt i bullriga miljöer

Varje dag rör du dig mellan olika ljudmiljöer. Din ljudprocessor bör ge dig bästa möjliga hörsel, oavsett var du befinner dig.

Cochlear™ Nucleus®-ljudprocessorer innefattar vår senaste smarta signalbehandlingsteknik för att hjälpa dig att automatiskt få din hörsel justerad i alla omgivningar.

Till funktionerna hör:

 • dubbla mikrofoner för att filtrera bort bakgrundsljud1

 • automatisk signalbehandling för att göra det lättare att höra1-3

 • ForwardFocus – en kraftfull funktion som hjälper dig att höra tydligare vid samtal med en person där det förekommer bakgrundsljud.4,5

 • dataloggning för att ge din öronläkare eller audionom information om hur du använder ditt hjälpmedel för eventuella programjusteringar.

Två synkroniserade mikrofoner hjälper till att filtrera bort bakgrundsljud

Att ha mer än en mikrofon på din ljudprocessor kan hjälpa dig att fokusera på det du vill höra.

Cochlears dubbla mikrofoner ger bättre hörselförmåga jämfört med en mikrofon.1 De båda mikrofonerna bidrar till att automatiskt filtrera bort bakgrundsljud, så att du kan höra mer av det du vill höra.

Användaren Mathias och hans familj sitter tillsammans på en bergstopp efter en vandring

”Med cochleaimplantatet har jag inga problem att förstå min familj, min fru och min dotter.”*¹

- Mathias, Cochlear™ Nucleus®-användare

Ljudprocessorer som anpassar sig till din miljö – automatiskt

Vår SmartSound® iQ-funktion med SCAN-teknik är konstruerad för att imitera naturlig hörsel. Den fångar upp ljud och anpassar sig till din miljö utan att du behöver justera den manuellt.1-3

Så fungerar det:

 1. Dubbla mikrofoner fångar upp och filtrerar ljudet.
 2. Marknadens första automatiska miljöklassare, SCAN, analyserar din omgivning och kategoriserar ljudmiljön som en av sex miljöer, exempelvis tyst, bullrig eller blåsig.
 3. SmartSound iQ-funktionen optimerar sedan ljudet automatiskt och justerar inställningarna efter olika ljudförhållanden för att ge dig bästa möjliga hörsel.

Ljudprocessorerna Nucleus 7 och Kanso 2 innefattar även ForwardFocus**, ett alternativ utvecklat för att hjälpa dig att höra bättre i krävande och bullriga miljöer.4,5

När din audionom aktiverar ForwardFocus kan du slå på funktionen i din Nucleus Smart App när du vill reducera bullret som kommer bakifrån och fokusera på samtalet framför dig.

Dataloggning: essentiell information för din öronläkare eller audionom

Livet är hektiskt. Vissa dagar är det svårt att komma ihåg hur du använt din ljudprocessor. Men tekniken för dataloggning följer automatiskt användningen och registrerar informationen, som audionomen sedan kan få åtkomst till genom programvara.

Din öronläkare eller audionom kan analysera informationen för att se trender och viktig information som visar hur systemet fungerar för dig.

Audionomen kan göra eventuella justeringar för att säkerställa att du alltid hör så bra som möjligt.

Tack vare dataloggningen kan föräldrar och vårdare känna sig tryggare med att barnet får största möjliga hjälp av sitt Nucleus -system.

Det innebär även att din audionom kan ladda ned information om ditt barns hörsel, såsom:

 • hur många timmar per dag som du eller din närstående använder cochleaimplantatet

 • de olika ljudmiljöer som du eller din närstående upplever under en dag

 • de volymnivåer som du eller din närstående använder under dagen.

Övervaka hur du eller ditt barn hör

En annan funktion hos Nucleus Smart App^, Hörselmonitorn, ger dig direkt tillgång till din användningsinformation. Den finns tillgänglig med ljudprocessorerna Nucleus 7 och Kanso 2.

Med Hörselmonitorn i Nucleus Smart App kan du övervaka viktig information om hur du eller ditt barn använder ljudprocessorn.

Höselmonitorn visar:

 • Taltid: Den tid du hör i talmiljöer är ett mål som hjälper dig att övervaka hur du använder din ljudprocessor.

 • Spole av: Detta är antalet gånger ljudprocessorn kopplas bort från implantatet under en dag, vilket säger dig hur många gånger den togs av.#

Det gör det lättare att fastställa ett referensantal för spole av för att försöka minimera dem. Som förälder kan du övervaka hur ofta ditt barn tar av ljudprocessorn.

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

* SNR-NR, WNR och SCAN är godkända för att användas av alla användare som är 6 år eller äldre och som kan 1) utföra objektiv taluppfattningstestning i tysta och bullriga miljöer för att fastställa och dokumentera prestanda 2) ange en preferens med avseende på olika programinställningar.

** ForwardFocus är en funktion som aktiveras av audionomen/läkaren och styrs av användaren. Den bör endast aktiveras för användare som är 12 år och äldre som på ett tillförlitligt sätt kan ge återkoppling om ljudkvaliteten och förstå hur funktionen ska användas när de byter miljö eller miljön förändras. Det kan hända att talförståelsen försämras när ForwardFocus används i en tyst miljö.

# Data om ”Spole av” i Hörselmonitorn i Nucleus Smart App är inte tillgängliga för användare av Nucleus 22-implantat.

^ Cochlear Nucleus Smart App finns tillgänglig på App Store och Google Play. Fullständig information om smartphone-kompatibilitet finns på www.cochlear.com/compatibility.

Apple, Apple-logotypen, Apple Watch, FaceTime, Made for iPad-logotypen, Made for iPhone-logotypen, Made for iPod-logotypen, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke (service mark) som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC. Android-roboten har reproducerats eller ändrats baserat på arbete som skapats och delats av Google, och används i enlighet med villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0-attributionslicens. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

En fullständig lista över Apple- och Android-enheter finns på www.cochlear.com/compatibility

Referenser
 1. Mauger SJ, et al. Clinical outcomes with the Kanso off-the-ear cochlear implant sound processor. Int J Audiol. 2017, apr; 56(4): 267-276. [Sponsrad av Cochlear].
 2. Mauger SJ, m. fl. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. Int J Audiol. 2014, aug; 53(8): 564-576. [Sponsrad av Cochlear].
 3. Wolfe J, et al. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. Otol Neurotol. 2015, aug; 36(7):1181-90.
 4. Cochlear Limited. D1660797. CP1150 Sound Processor Interim Clinical Investigation Report. 2020; jan.
 5. Cochlear Limited. D1376556. CLTD 5709 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2018; jan.