Lär dig hur du sätter ihop och aktiverar/inaktiverar din Nucleus® 8-ljudprocessor

Se denna korta video för att lära dig hur lätt det är att sätta ihop och aktivera/inaktivera din Nucleus® 8-ljudprocessor.

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.