Hybrid-cochleaimplantat för barn

Hybrid-cochleaimplantat kan hjälpa ditt barn att återfå förmågan att höra ljuden som han eller hon inte hör.

Två barn leker i vardagsrummet medan deras mamma tittar på

Detta hittar du på denna sida

  • Därför är högfrekventa ljud viktiga.
  • Information om hybrid-cochleaimplantat för barn.

Kan hybridhörsel hjälpa ditt barn?

Hör ditt barn lågfrekventa ljud, såsom åskmuller, men har svårt med högfrekventa ljud som visslingar och andra barns skratt?

Hybrid-cochleaimplantat, även kallade elektro-akustisk hörsel, skulle kunna hjälpa ditt barn att höra ett bredare spektrum av ljud.

Hybrid-cochleaimplantat för barn

Om ditt barn kan höra vissa lågfrekventa ljud men inte uppfattar högfrekventa ljud, så kan ett hybrid-cochleaimplantat vara en lösning. Det utnyttjar den naturliga lågfrekventa hörsel ditt barn eventuellt har, och ger samtidigt tillgång till de högfrekventa ljud som barnet inte kan höra.

En hörselspecialist kan ge dig råd om huruvida ditt barn skulle kunna ha nytta av Cochlear™ Hybrid™-hörsel.

”Det som verkligen skiljer Cochlear från andra implantatföretag är att de är så progressiva. Tekniken de har utvecklat är så användarvänlig och integrerad i människors livsstil.”*

- Colleen, audionom

Därför är högfrekventa ljud viktiga

Om ditt barn har nedsatt förmåga att höra högfrekventa ljud, så kan han eller hon höra vissa ljud men inte andra. Att höra ett bredare spektrum av frekvenser kan främja språkutvecklingen.1

Till högfrekventa ljud hör konsonanter, vilka hjälper ditt barn att särskilja ord och uppfatta känslolägen. Utan konsonanter kan orden smälta samman, vilket gör att det blir rörigt för ditt barn att höra och ibland svårt att förstå.

Utan ett brett hörselspektrum kan det vara svårt att höra ljud med högre tonhöjd, som en vissling, skolans ringklocka eller ett annat barns röst.


Hitta en hörselspecialist nära dig

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

  1. Stelmachowicz P, Pittman A, Hoover B, Lewis D, Moeller M. The Importance of High-Frequency Audibility in the Speech and Language Development of Children With Hearing Loss. Archives of Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 2004;130(5):556.