Så fungerar Cochlear™ Hybrid™-hörsel

CochlearTM HybridTM-hörsellösningar kombinerar tekniken i hörapparater och cochleaimplantat. Läs hur de fungerar tillsammans.

Vuxen person med Cochlear Hybrid under kajakpaddling

Detta hittar du på denna sida

  • De två delarna i ett hybrid-hörselimplantat.
  • Så fungerar de och så producerar de ljud.

Hur fungerar Hybrid™-hörsel?

Hörsellösningen Cochlear™ Hybrid™ består av två delar: en utvändig ljudprocessor med en akustisk komponent och ett invändigt implantat.

Cochleaimplantatet kan hjälpa dig att bättre höra de högfrekventa ljud som du gått miste om, medan den akustiska komponenten förstärker den naturliga förmåga att höra lågfrekventa ljud som du redan har.

Genom att samverka kan komponenterna ge en balanserad hörselupplevelse.

”Att ha ett cochleaimplantat innebär att jag har mycket mer roligt helt enkelt. Jag kan kommunicera igen, och jag gläds åt samtalen som förs.”*¹

- Sandy, Cochlear Hybrid-användare

Kan ett hybrid-cochleaimplantat hjälpa dig?

En hörselspecialist kan ge dig råd om huruvida ett hybridimplantat kan hjälpa dig.

Ett lämpligt nästa steg är att besöka en audionom som är specialist på hörselimplantatteknik. Audionomen vet om du skulle kunna dra nytta av ett hybrid-cochleaimplantat.


Hitta en hörselspecialist nära dig

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.