Hybrid-cochleaimplantat för vuxna

Ett hybrid-cochleaimplantat kan hjälpa dig att höra bättre, vilket förbättrar din förmåga att höra musik, samtal och de olika ljuden i vardagen.1

Cochlear-användaren Donna skrattar medan hon spelar kort

Detta hittar du på denna sida

  • Därför är högfrekventa ljud viktiga.
  • Fördelarna med hybrid-cochleahörsel.
  • Kan hybrid cochleahörsel hjälpa dig?

Därför är högfrekventa ljud viktiga

Om du har nedsatt förmåga att höra högfrekventa ljud kan du höra vissa ljud men inte andra.

Dessa ljud är viktiga för att förstå tal. Utan dem kan det vara svårt att prata i telefon eller höra ljud med högre tonhöjd, såsom fågelsång eller ett barns röst.

Och eftersom högfrekventa ljud ofta förmedlar känslolägena i ett samtal kan du känna att du går miste om mycket.

Få tillbaka ljuden du saknar

Hybrid-cochleaimplantat – även kallat elektro-akustisk hörsel – kan hjälpa dig om du kan höra lågfrekventa men inte högfrekventa ljud.

Denna hörsellösning kombinerar tekniken i hörapparater och cochleaimplantat, vilket kan förbättra din hörselupplevelse och göra att du uppfattar de ljud du saknar.

”Ljudkvaliteten är väldigt tydlig, väldigt skarp, väldigt klar. Jag har aldrig upplevt något liknande.”

- Diane, Cochlear Hybrid-användare

Hur hjälper det mig?

Vi utformar Cochlear™ Hybrid™-hörsel åt personer som behöver förbättra sin:

  • hörsel i både tysta och bullriga miljöer

  • generell hörselförmåga

  • talförståelse

  • ljudkvalitet

  • förmåga att njuta av musik.

Är du en kandidat för hybrid-cochleaimplantat?

Om du upplever skidbackehörsel – där du har normal till måttligt nedsatt förmåga att höra lågfrekventa ljud, men svår till gravt nedsatt förmåga att höra högfrekventa ljud – kan Cochlear™ Nucleus® Hybrid™-hörsel vara en lösning.

En hörselspecialist kan avgöra om den här lösningen skulle kunna hjälpa dig. Under tiden kan du göra ett kort hörseltest för att få större förståelse för din hörselnedsättning.


Hitta en hörselspecialist nära dig

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

  1. FDA-panelsponsor – sammanfattning, Nucleus Hybrid L24-implantatsystem. 27 september 2013. Resultaten presenterade testförhållanden endast för öra med implantat.