Behandling mot hörselnedsättning

Det finns olika behandlingar för olika typer och grader av hörselskador.