Höra med båda öronen

Oavsett om du tryggt ska gå över gatan eller samtala i bullriga miljöer finns det flera fördelar med att höra med båda öronen.

Tre vuxna äter tillsammans i trädgården

Detta hittar du på denna sida

 • Vikten av att höra med båda öronen.
 • Fördelarna med att höra med en hörapparat och ett hörselimplantat.
 • En persons berättelse om att höra med två implantat.

Vikten av att höra med båda öronen

Öronen fungerar som ett team, och hjärnan behöver båda två för att kunna lokalisera ljud och höra bättre i bullriga miljöer.1 Att höra med båda öronen kallas för binaural hörsel. Om du bara hör på ett öra (unilateral hörsel) är det svårt att utföra nedanstående uppgifter.

Förstå tal i bullriga miljöer

Om du bara hör på ett öra blir det svårare att uppfatta tal i en bullrig miljö.

Genom att höra med båda öronen blir det även lättare för hjärnan att utöva selektivt lyssnande. Detta innebär att du kan fokusera på de samtal du vill höra2

Lokalisera ljud2

Att inte kunna avgöra varifrån ljud kommer kan skapa problem.

För barn kan det vara svårt att följa vad läraren säger i klassrummet eller lagkamrater på idrottsplanen.

För vuxna kan det vara svårt att köra i trafiken. För både barn och vuxna kan det bli farligt att gå över gatan.

Undvik skuggeffekten

Ljuden måste färdas runt ditt huvud så att ditt ”bra öra” kan skicka dem till hjärnan. Det gör att ljuden kan bli svåra att höra och förstå tydligt, speciellt i bullriga situationer.1 Detta gäller särskilt ljud med högre frekvens.1

Njut av musik

Folk som har mist hörseln på ett öra säger att de njuter mindre av musik och beskriver det som att den låter obehaglig, oklar eller onaturlig jämfört med hur den lät med båda öronen.3

Binaural hörsel och talutveckling hos barn

Att höra med båda öronen hjälper barn att bättre utveckla sitt tal och språk. Det är viktigt för deras inlärning och utveckling.4

”Jag fick implantat 2009 och 2011. Och att kunna höra, det är som att tända ljuset i ett mörkt rum.”*¹

- Rusty, Cochlear™ implantatanvändare

Vad är bimodal hörsel?

Många människor får bästa möjliga resultat för båda öronen genom att använda cochleaimplantat på ena örat och hörapparat på det andra. Denna kombination kallas för bimodal hörsel.

För rätt person kan bimodal hörsel ge en bättre hörselupplevelse än att använda två hörapparater eller enbart ett cochleaimplantat.

Jämfört med att använda enbart hörapparat respektive cochleaimplantat, kan användare av bimodal hörsel uppleva:

 • en naturligare hörselupplevelse5

 • förbättrad taluppfattning i lugna och bullriga miljöer6–8

 • förbättrad musikupplevelse9 

 • bättre funktion i vardagsmiljöer.8 

I en stor studie uppgav användare av bimodal hörsel också att de hörde mycket bättre jämfört med när de tidigare använde två hörapparater.10

Bilateral hörsel: två hörselimplantat

Om du har en bimodal hörsellösning men ändå har svårt att förstå tal, skulle bilaterala hörselimplantat kunna hjälpa dig eller din anhörig att kommunicera.

Barn tillbringar större delen av sina vakna tid i komplicerade bullriga miljöer.11 

Barn med bilaterala implantat uppnår mål avseende hörförmåga tidigare än barn med unilateralt implantat.11

Din audionom kan ge dig råd om bimodala eller bilaterala hörselbehandlingsalternativ för dig eller din anhörig.

 

Hitta en hörselspecialist nära dig

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.

Referenser

 1. Weaver, J. "Single-Sided Deafness: Causes, and Solutions, Take Many Forms." Hearing Journal 68.3 (2015): 20-24. Web. 28 apr 2017. http://journals.lww.com/thehearingjournal/Fulltext/2015/03000/Single_Sided_Deafness___Causes,_and_Solutions,.1.aspx.
 2. Hearing Aids | What is a Binaural Hearing Aid [Internet]. Betterhearing.org. 2018 [refererad till 12 september 2018]. 
 3. Meehan S, Hough E, Crundwell G, Knappett R, Smith M, Baguley D. The Impact of Single-Sided Deafness upon Music Appreciation. Journal of the American Academy of Audiology. 2017;28(5):444-462.
 4. Ching TY, Psarros C, Hill M, Dillon H, Incerti P. Should children who use cochlear implants wear hearing aids in the opposite ear?. Ear and hearing. 2001 okt 1;22(5):365-80.
 5. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 nov); 272, 3209–3215.
 6. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 feb); 25, 9–21.
 7. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 juni); 132, 1084–1094.
 8. Gifford RH, Dorman MF, McKarns SA, Spahr AJ. Combined electric and contralateral acoustic hearing: Word and sentence recognition with bimodal hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (2007 aug) 1;50(4):835-43.
 9. Sucher CM, McDermott HJ. Bimodal stimulation: benefits for music perception and sound quality. Cochlear Implants International. (2009 jan); 1;10(S1):96-9.
 10. Preliminära tillgängliga data: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, jan. [Sponsrad av Cochlear].
 11. Escorihuela García V, et al. (2016). Comparative study between unilateral and bilateral cochlear implantation in children of one and two years of age.