Tidlig behandling av hørselstap hos barn

Finn ut hvorfor det er viktig å behandle barnets hørselstap så tidlig som mulig.

En gutt med et cochleaimplantat leker på gulvet mens faren ser på

Dette finner du på denne siden

 • Koblingen mellom hørsel og utvikling av hjernen
 • Hvorfor tidlig behandling av hørselstap hjelper barn med å utvikle seg.
 • Råd fra foreldre som raskt tok grep.

Det kan være mange fordeler med tidlig behandling av ditt barns hørselstap. En av fordelene er at det dannes et grunnlag for barnets språk, noe som gjør det mulig for barnet å utvikle sosiale ferdigheter og bidra til at barnet gjør det bra på skolen.1,2

Hvorfor det er viktig med tidlig behandling av hørselstap hos barn

Hørsel er en prosess hvor lyd oppfattes via ditt barns øre, men det er når hjernen tolker lyden at barnet faktisk hører. Dersom hjernen får den stimuleringen som trengs i en tidlig alder, kan dette gjøre det mulig for barnet å oppnå beste mulige tale-, språk- og sosiale ferdigheter.1

Språkets makt

Babyer og barn lærer å snakke ved å høre på sine foreldre og verden rundt seg. Når spedbarn babler, er dette en del av deres språkutvikling hvor de eksperimenterer med kommunikasjon og etterligner ord de hører.

Hørsel er viktig i barnets språkutvikling6, fordi den påvirker hvordan de samhandler med andre og læring i skolen.

Jo tidligere de får behandling for sitt hørselstap, jo bedre sjanse har barnet til å utvikle språket på et tilsvarende nivå som et barn med normal hørsel. Barn som fikk cochleaimplantater når de var seks måneder gamle har vist bedre språkferdigheter, sammenlignet med barn som ble operert når de var to år gamle.3

«Han får delta i det begavede programmet. For noen som har hørselstap, er det enda mer fantastisk!»*¹

- Foreldre til Patrick, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Hørsel i skolen

Dersom ditt barn får tidlig behandling for sitt hørselstap kan det bidra til at barnet trives godt i vanlige skoler sammen med sine jevnaldrende.3

Fordelene kan være:

 • Kan lett få seg nye venner4

 • Klarer å holde tritt med andre barn3

 • Bedre kommunikasjon med lærere og klassekamerater3

 • Kan gå på vanlige skoler.5

Hørselsspesialisten vil gi deg råd om de beste alternativene for behandling av ditt barns hørselstap. De kan også anbefale støttegrupper og ressurser som kan være til hjelp for deg og din familie.

Finn en spesialist på hørselsimplantater nær deg

M-bilde

Kontakt oss

Ta kontakt med Cochlear

Neste

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

 1. Ching TYC, Dillon H, Leigh G, Cupples L. Learning from the Longitudinal Outcomes of Children with Hearing Impairment (LOCHI) study: summary of 5-year findings and implications. Int J Audiol. (2018;mai); 57(sup2).Effects of Hearing Loss on Development. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) [Internett]. 2013 [sitert juli 2013]. Tilgjengelig fra ASHA.
 2. Geers AE og Nicholas JG. Enduring advantages of earlier cochlear implantation for spoken language development. J Speech Lang Hear Res. (apr. 2013); 56(2).
 3. Ching TYC, Dillon H, Button L, Seeto M, Van Buynder P, Marnane V, Cupples, L, Leigh G. Age at Intervention for Permanent Hearing Loss and 5-Year Language Outcomes. Pediatrics. (sep. 2017); 140(3)
 4. Sarant JZ, Harris DC, Galvin KL, Bennet LA, Canagasabey M, Busby PA. Social development in children with early cochlear implants: normative comparisons and predictive factors, including bilateral implantation. Ear Hear. (juli/aug. 2018), 39(4):770-782.
 5. Semenov, YR, Yeh, ST, Seshamani, M, Wang, N-Y, Tobey, EA, Eisenberg, LS, Quittner, AL, Frick, KD, Niparko, JK, CDaCI Investigative Team. Age-Dependent Cost-Utility of Pediatric Cochlear Implantation. Ear Hear. (feb. 2013); 34(4):402-412.
 6. Ching, T. Y., Crowe, K., Martin, V., Day, J., Mahler, N., Youn, S., Street, L., Cook, C., & Orsini, J. (2010). Language development and everyday functioning of children with hearing loss assessed at 3 years of age. International journal of speech-language pathology, 12(2), 124–131