Tegn på hørselstap hos barn

Hvis du tror at barnet ditt har hørselstap, er det visse ting du bør se etter.

En ung jente med et cochleaimplantat tegner med fargestifter

Dette finner du på denne siden

 • Tegn på hørselstap hos barn.
 • Typiske stadier for tale hos barn.

Tegn på hørselstap er ikke alltid åpenbare. Her er noen ting du kan se etter, pluss en veiledning til hørsels- og taleutvikling hos små barn.

«Michael var rundt tre måneder gammel, og han lekte i lekegrinden sin. Vi lekte med noen leker. Jeg hadde en ball med meg som lagde pipelyder og jeg lagde en høy lyd rett ved siden av hodet hans. Jeg la merke til at han ikke beveget seg til lyden i det hele tatt.»*1

- Robert, faren til Michael, bruker av Cochlear™ Nucleus®

I de fleste tilfeller oppdages et barns hørselstap ved testing kort tid etter fødselen. Andre ganger er det vanskeligere å oppdage.

Du vet kanskje ikke om barnet ditt har hørselstap, spesielt hvis de ikke har begynt å snakke. Det er derfor viktig å være oppmerksom på tegnene og symptomene nå, slik at du kan være klar til å ta grep.

Noen mulige tegn på hørselstap hos spedbarn og små barn

 • Reagerer ikke på høye lyder.

 • Søker ikke etter eller oppdager hvor lyd kommer fra.

 • Har sluttet å pludre og eksperimentere med å lage lyder.

 • Pludrer fortsatt, men det utvikler seg ikke til mer forståelig tale.

 • Reagerer ikke på stemmer, selv når de bæres.

Aldre og stadier hvor barn vanligvis lærer å lytte og snakke1

Det kan være nyttig å vite mer om stadiene for hørsels- og taleutvikling. Bruk denne veilederen for å bedre forstå barnets fremgang:

Alder

Hørsel og forståelse

Tale og språk

Fødsel til tre måneder

 • Blir skremt av høye lyder

 • Smiler når barnet blir snakket til

 • Ser ut til å gjenkjenne foreldrenes stemme og roer seg ned hvis det gråter

 • Endringer i sugeatferd som svar på lyd

 • Lager kurrende lyder

 • Gråter forskjellig for ulike behov

 • Smiler når barnet ser foreldrene

4–6 måneder

 • Beveger øynene i retning av lyder

 • Reagerer på endringer i ditt stemmeleie

 • Legger merke til leker som lager lyder

 • Følger med på musikk

 • Pludrelyder blir mer talelignende

 • Vokaliserer spenning og misnøye

 • Lager gurglelyder når barnet etterlates til seg selv og når du leker sammen med barnet

7 måneder til 1 år

 • Liker leker, som titt-tei og bake kake søte

 • Snur seg for å se i den retningen lydene kommer fra

 • Lytter når det snakkes til

 • Gjenkjenner ord for vanlige ting, som «kopp», «sko»

 • Pludringen inneholder både lange og korte lydgrupper som «opp-opp»

 • Bruker tale- eller ikke-gråtende lyd for å få og holde på oppmerksomhet

 • Imiterer ulike talelyder

 • Kan si ett eller to ord («ha det», «dada», «mamma»), selv om de kanskje ikke er tydelige

1–2 år

 • Peker på noen få kroppsdeler når de spurt om det

 • Følger enkle beskjeder og forstår enkle spørsmål

 • Lytter til enkle historier, sanger og rim

 • Peker på bilder i en bok når de navngis

 • Sier flere ord hver måned

 • Bruker spørsmål med ett til to ord («hvor pus?»)

 • Setter to ord sammen («mer kjeks»)

 • Bruker mange forskjellige konsonantlyder i begynnelsen av ordene

Husk at noen barn med normal hørsel kan nå disse stadiene også senere. Dersom du er usikker eller har bekymringer knyttet til dette, bør du snakke med barnets fastlege så snart som mulig.

Noen mulige tegn på hørselstap hos et barn i skolealder

 • Følger ikke enkle beskjeder, som f.eks. «finn skoene dine», eller forstår ikke enkle oppgaver.

 • Blir lett frustrert eller opplever kommunikasjonsproblemer.

 • Henger etter med tale- og kommunikasjonsferdigheter.

 • Er avhengig av å lese på munnen.

 • Er utslitt på slutten av skoledagen fordi barnet har konsentrert seg om å forstå tale.

Hva du må gjøre hvis du tror at barnet ditt har hørselstap

Det første steget er å oppsøke barnets lege og informere om dine bekymringer. Legen kan sjekke barnets ører og kan anbefale en handlingsplan.

Hvis tradisjonelle høreapparater ikke kan hjelpe ditt barn, kan barnet ha nytte av andre hørselsløsninger, som cochleaimplantater og benforankrede implantater.

Finn en spesialist på hørselsimplantater nær deg

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

 1. Speech and Language Developmental Milestones [Internett]. NIDCD. 2018 [sitert 13. september 2018]. Tilgjengelig fra: https://www.nidcd.nih.gov/health/speech-and-language