Brukervilkår

Følgende informasjon viser til viktige vurderinger du bør gjøre før du bruker Cochlears nettside.

Bruksvilkår for nettsiden

Cochlear Limited og dets underselskaper og samarbeidspartnere (samlet «Cochlear-gruppen») ønsker deg velkommen til våre nettsider. Disse bruksvilkårene for nettsiden («Bruksvilkår») styrer din bruk av nettsidene som viser disse bruksvilkårene (vår(e) «Nettside(r)»).

Medlemmet av Cochlear-gruppen som drifter den lokale nettsiden du bruker er enheten som er identifisert i «Kontakt oss» eller (der det er aktuelt) «Juridisk informasjon»-seksjonen av de(t) respektive lokale nettstedet/ene, og vil være kontraherende enhet under disse bruksvilkårene («Cochlear», «vi», «oss» og «vår»).

Ditt samtykke

LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE. VED Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NOEN AV VÅRE NETTSIDER, GODTAR DU Å OVERHOLDE OG VÆRE BUNDET AV DISSE BRUKSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BRUKSVILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE VÅRE NETTSIDER.

Endringer i disse bruksvilkårene

Når vi legger til nye nettsider (eller legger til nye funksjoner og funksjonalitet på eksisterende nettsider), må vi kanskje oppdatere eller revidere disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere eller revidere disse bruksvilkårene, når som helst, ved å legge ut den reviderte versjonen på nettsidene våre. Disse endringene trer i kraft fra og med datoen vi legger ut den reviderte versjonen på nettsidene våre. Når det er praktisk mulig vil vi vi deg et forhåndsvarsel når vi gjør større endringer i disse bruksvilkårene, som vil ha en negativ påvirkning på bruken av våre nettsider.

Du kan få tilgang til den gjeldende versjonen av disse bruksvilkårene når som helst ved å klikke på linken merket «Bruksvilkår» nederst på hver side av nettsidene våre.

Klikk-gjennom-avtaler

Disse bruksvilkårene kan suppleres eller endres av vilkårene i en «klikk-gjennom»- eller «online»-avtale mellom deg og oss. For eksempel, når du registrerer deg for å bli medlem på en av nettsidene våre, kan du bli bedt om å godta vilkår og betingelser som regulerer din bruk av medlemsdelen av denne nettsiden. Hvis du foretar et kjøp på en av nettsidene våre, kan du bli bedt om å godta visse vilkår og betingelser som styrer transaksjonen din. Spesielle vilkår kan også gjelde hvis du velger å delta i visse kampanjer som er tilgjengelige gjennom nettsidene våre, for å få premiuminnhold, eller for å delta i en online-konkurranse eller lotterier. Hvis spesielle vilkår og betingelser gjelder, vil du bli bedt om å uttrykkelig samtykke til dem, for eksempel ved å merke av i en boks eller klikke på en knapp merket «Jeg godtar.» Vilkårene og betingelsene for en slik «klikk-gjennom-avtale» vil supplere og endre disse bruksvilkårene, men bare med hensyn til emnet i «klikk-gjennom-avtalen».

Innholdet på nettsidene våre er ikke medisinsk rådgivning

Våre nettsider inneholder informasjon om Cochlear-gruppen, våre produkter og tjenester, og hørselshelse og velvære. Ingen av nettsidene våre er imidlertid ment å være eller å bli brukt i stedet for medisinsk rådgivning. Les denne viktige merknaden nøye:

INNHOLDET PÅ NETTSIDENE VÅRE, INKLUDERT ALL TEKST, FOTOGRAFIER, BILDER, ILLUSTRASJONER, GRAFIKK, LYD, VIDEO OG LYD-VIDEOKLIPP OG ANNET MATERIALE (SAMLET KALT «INNHOLD»), ENTEN LEVERT AV OSS ELLER AV MEDLEMMER AV VÅRE SOSIALE NETTVERK-NETTSIDER ELLER AV ANDRE TREDJEPARTER, ER IKKE MENT Å VÆRE OG SKAL IKKE BRUKES I STEDET FOR
A) RÅD FRA LEGEN DIN ELLER ANDRE MEDISINSKE FAGFOLK,
B) ET BESØK, SAMTALE ELLER KONSULTASJON MED LEGEN DIN ELLER ANDRE MEDISINSKE FAGFOLK, ELLER
(C) INFORMASJON SOM FINNES PÅ ELLER I NOEN PRODUKTEMBALLASJE ELLER ETIKETT.
INNHOLDET VÅRT UTGJØR IKKE MEDISINSK RÅDGIVNING. HVIS DU HAR NOEN HELSERELATERTE SPØRSMÅL, RING ELLER OPPSØK LEGEN DIN ELLER ANNET HELSEPERSONELL UMIDDELBART. HVIS DU HAR EN NØDSITUASJON, RING LEGEN DIN ELLER LOKALE NØDTJENESTER UMIDDELBART. DU BØR ALDRI SE BORT FRA MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER VENTE MED Å SØKE MEDISINSK RÅDGIVNING PÅ GRUNN AV NOE INNHOLD SOM PRESENTERES PÅ DENNE NETTSIDEN, OG DU BØR IKKE BRUKE INNHOLDET VÅRT TIL Å DIAGNOSTISERE ELLER BEHANDLE ET HELSEPROBLEM. I TILLEGG UTGJØR ELLER OPPRETTER IKKE OVERFØRING OG MOTTAK AV INNHOLDET VÅRT, HELT ELLER DELVIS, ELLER KOMMUNIKASJON VIA INTERNETT, E-POST ELLER ANDRE MIDLER, ET LEGE-PASIENT-, TERAPEUT-PASIENT- ELLER ANNET HELSEPERSONELL-FORHOLD MELLOM DEG OG OSS.

Kjøp av varer og tjenester gjennom våre nettsider

Kontrakter for salg av varer og tjenester er underlagt våre salgsbetingelser. Hvis du ikke godtar våre vilkår og betingelser vil du ikke kunne bestille varer eller tjenester fra vår nettside.

Din tilbakemelding

Vi ønsker dine kommentarer, tilbakemeldinger, forslag og annen kommunikasjon om denne nettsiden velkommen og informasjonen og tjenestene vi gjør tilgjengelig gjennom denne nettsiden (samlet kalt «Tilbakemelding»). Eventuelle tilbakemeldinger du gir oss gjennom nettsiden vår og via e-post, verbal kommunikasjon og tilbakemeldingsfora, vil være og forbli den eksklusive eiendommen til Cochlear, og Cochlear kan bruke slike tilbakemeldinger på den måten Cochlear anser som hensiktsmessig uten å gi beskjed eller kompensasjon til deg, og uten å søke din tillatelse. Ved å gi tilbakemelding, anses du å ha frasagt deg all konfidensialitet i tilbakemeldingen, og tildelt Cochlear alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i tilbakemeldingen din, inkludert all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i tilbakemeldingen din. Dette betyr for eksempel at vi kan bruke din kommentar eller idé til å endre eller forbedre nettsiden, eller for å gjøre endringer i våre produkter eller tjenester, eller på annen måte vi ønsker uten begrensning, og vi trenger ikke å kompensere deg. Av denne grunn må du ikke gi oss noen tilbakemelding som du ikke ønsker at vi skal bruke.

Vår globale meddelelse om personvern

Vår meddelelse om personvern på nettet beskriver hvordan vi beskytter personvernet ditt når du bruker nettsidene våre. For å gjennomgå vår globale meddelelse om personvern, klikke her.

Bruk av passordbeskyttede områder på nettsidene våre

Noen av nettsidene våre inneholder passordbeskyttede eller «kun medlemmer»-områder («passordbeskyttede områder»). Din bruk av passordbeskyttede områder er underlagt følgende bruksvilkår og betingelser, samt alle bestemte vilkår som gjelder for det bestemte passordbeskyttede området («Tilleggsvilkår»). Dersom det oppstår uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, vil tilleggsvilkår ha forrang for det bestemte passordbeskyttede området, i den grad det er uoverensstemmende.

Aldersbegrensninger. Din bruk av et passordbeskyttet område kan være underlagt en aldersgrense. Andre passordbeskyttede områder kan være utformet for brukere i alle aldre, men mindreårige brukere har ikke lov til å registrere eller opprette en konto uten verifiserbart samtykke fra en forelder eller verge. Du kan ikke bruke aldersbegrensede områder på nettsidene våre hvis du ikke oppfyller de gjeldende alderskravene.

Nettbasert registrering og kontoinformasjon. For å bli medlem av visse passordbeskyttede områder, må du fullføre vår nettbaserte registreringsprosess. Som en del av denne prosessen vil du bli bedt om å gjennomgå og gi ditt samtykke til å være bundet av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av de passordbeskyttede områdene. Hvis vilkårene og betingelsene for din bruk av et bestemt passordbeskyttet område er forskjellige fra disse bruksvilkårene, vil disse vilkårene og betingelsene supplere og ha forrang over disse bruksvilkårene i den grad det er uoverensstemmelser, men bare med hensyn til din bruk av det bestemte passordbeskyttede område.

Ved å sende inn et registreringsskjema eller opprette et passord på et av nettstedene våre, garanterer du til oss at
(a) du oppfyller alderskravene publisert på registreringssiden(e) og
(b) informasjonen du har gitt i registreringsskjemaet ditt («Kontoinformasjon») er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du godtar også å vedlikeholde og oppdatere kontoinformasjonen din umiddelbart ved hjelp av funksjonaliteten som tilbys gjennom den aktuelle nettsiden for å holde den sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

Passordene dine. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordene dine. Med mindre og frem til du varsler oss og vi mottar slikt varsel, vil vi anta at alle som bruker våre nettsider med et passord tilordnet deg har rett til å gjøre dette. Hvis du har grunn til å tro at passordet ditt har blitt kompromittert eller brukt uten autorisasjon, må du umiddelbart endre det, bruke funksjonaliteten på den aktuelle nettsiden, og varsle oss på enquiries_intl@cochlear.com.

Terminering av tilgang til passordbeskyttede områder. Vi forbeholder oss retten til å stenge passordet ditt og avslutte tilgangen din til ethvert passordbeskyttet område på nettstedet vårt når som helst, for eksempel om
(a) du ikke opptrer i samsvar med disse bruksvilkårene eller har gitt feilaktig kontoinformasjon;
(b) om det kreves at vi gjør dette for å oppfylle juridiske krav;
(c) for å beskytte sikkerheten, integriteten eller driften av nettstedene;
(d) vi mener, ut fra vår enerett at
(i) det har forekommet atferd som forårsaker (eller kunne forårsake) ansvar eller skade i forhold til noen bruker, tredjepart eller Cochlear Group, eller
(ii) at levering av det passordbeskyttede området ikke lenger er kommersielt levedyktig. Hvis vi gjør det, kan vi også velge å slette kontoinformasjonen din eller fjerne innhold du har lagt ut på det passordbeskyttede området. Der det er praktisk mulig uten å risikere juridisk ansvar for Cochlear-gruppen, vil vi varsle deg på forhånd om terminering og gi deg tilstrekkelig tid til å hente ut ditt innhold fra det passordbeskyttede området. Dersom du ønsker frivillig å terminere kontoen din, kan du varsle oss på enquiries_intl@cochlear.com.

Innholdet ditt

Noen av nettsidene våre gir våre brukere måter å legge ut, laste opp, overføre gjennom eller på annen måte gjøre tilgjengelig («legge ut») tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, lyd, video eller lydvideoklipp eller annet materiale på eller gjennom disse nettsidene. Innholdet brukerne publiserer, kalles «Brukerinnhold» i disse bruksvilkårene. Innholdet du publiserer, kalles «Innholdet ditt» i disse bruksvilkårene.

Du er ansvarlig for å sikre nøyaktigheten og kvaliteten av innholdet ditt. Hvis du ønsker, men ikke er i stand til, å oppdatere, eller redigere, noe innhold som ikke lenger er nøyaktig, kan du kontakte oss på: enquiries_intl@cochlear.com.

Forbudt innhold. Du må ikke legge ut innhold eller på noen annen måte utføre noen handling på eller gjennom våre nettsider som:

 • er åpenbart støtende og/eller fremmer rasisme, fordommer, hat eller fysisk skade av noe slag mot enhver gruppe eller individ;
 • trakassering av en annen person;
 • utnytter mennesker på en seksuell eller voldelig måte;
 • inneholder nakenhet, vold eller støtende tema;
 • oppgir telefonnumre, gateadresser, etternavn eller e-postadresser eller annen personlig identifiserende informasjon om noen bortsett fra deg selv uten deres samtykke;
 • fremmer informasjon som du vet er falsk eller villedende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er fornærmende, truende, uanstendig, ærekrenkende eller injurierende;
 • bryter enhver rettighet til åndsverk eller annen eiendomsrett til en tredjepart, inkludert innhold som fremmer en ulovlig eller uautorisert kopi av en annen persons opphavsrettsbeskyttede arbeid, for eksempel å tilby piratkopierte dataprogrammer eller lenker til dem, og gi informasjon om å omgå produksjonsinstallerte kopibeskyttelsesenheter, eller gi piratkopiert musikk eller lenker til piratkopierte musikkfiler;
 • innebærer overføring av «søppelpost», «kjedebrev», eller uønsket masseutsendelse, direktemeldinger, «spimming» eller «spamming»;
 • inneholder begrensede eller passordbeskyttede sider eller skjulte sider eller bilder (de som ikke er koblet til eller fra en annen tilgjengelig side);
 • fremmer eller promoterer kriminell aktivitet eller organisering eller gir instruksjonsinformasjon om ulovlige aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til å lage eller kjøpe ulovlige våpen, krenke noens privatliv eller gi eller lage datavirus;
 • ber om passord eller personlig identifiserende informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre medlemmer;
 • kommersielle aktiviteter og/eller salg uten vårt skriftlige samtykke, for eksempel konkurranser, lotterier, byttehandel, reklame eller pyramideordninger;
 • inkluderer et bilde av en annen person som du har lagt ut uten vedkommendes samtykke eller, i tilfelle av mindreårige, foresattes samtykke, eller på annen måte utgjør en invasjon av en persons personvern eller krenkelse av publisitetsrettigheter;
 • inneholder et virus eller en annen skadelig komponent;
 • begrenser eller forhindrer noen annen bruker fra å bruke og utnytte nettsiden;
 • legger en urimelig stor belastning på våre nettsiders infrastruktur;
 • bryter med gjeldende lovgivning, inkludert eksport-/importkontroll, spionasje eller lover om nasjonal sikkerhet; eller
 • fremmer en uautorisert bruk, eller en bruk som ikke er godkjent av de relevante godkjenningsmyndighetene i ditt land, av noe produkt som er produsert eller distribuert av Cochlear-gruppen.

Ansvar for brukerinnhold. Du er helt ansvarlig for innholdet ditt. Noen av nettsidene våre gjør det mulig for deg å justere innstillingene som påvirker hvordan andre kan se innholdet ditt. Du er eneansvarlig for å justere disse innstillingene. Publisering av innhold via Internett kan medføre risiko for utilsiktet avsløring og tilgang fra tredjeparter til innholdet ditt. I den grad det er tillatt av gjeldende lovgivning, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å sikre innholdet ditt og hindre at innholdet ditt blir tilgjengelig utover innstillingene du velger, men vi kan ikke garantere at disse innstillingene vil hindre at innholdet ditt blir sett eller åpnes av utilsiktede tredjeparter. På grunn av internett-nettverks karakteristika, godtar du at konfidensialiteten til noe brukerinnhold ikke kan garanteres når du legger ut noe på våre nettsider. Du må forhindre og frastå fra å legge ut noe konfidensielt innhold på våre nettsider, og du godtar at vi ikke vil være ansvarlige for noe brudd på konfidensialiteten til brukerinnhold. Du forstår at ved å bruke nettsider der brukere kan legge inn brukerinnhold, kan du bli utsatt for brukerinnhold som du anser som støtende, uanstendig eller upassende. I slike tilfeller kan du varsle oss om upassende innhold på enquiries_intl@cochlear.com, og der det er berettiget og i den grad det er tillatt av gjeldende lovgivning, vil vi fjerne eller redigere slikt upassende innhold. I den grad det er tillatt under gjeldende lovgivning, godtar du at vi ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for brukerinnhold, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i brukerinnhold, innstillinger, visningsfeil eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av brukerinnhold som er lagt ut på eller gjennom en av nettsidene våre.

Avvisning/fjerning av innholdet ditt. Du godtar at vi ikke er forpliktet til å forhåndsvurdere brukerinnhold som legges ut på våre nettsider, men at vi har rett til å redigere eller fjerne noe brukerinnhold eller del av dette som er tilgjengelig via våre nettsider, hvis vi anser dette innholdet for å være ulovlig, eller dersom slikt innhold rapporteres som upassende av en annen bruker eller en tredjepart. Uten å begrense det foregående, har vi rett til å oppgi all informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille noen lov, regulering eller myndighetsforespørsel, og til å fjerne brukerinnhold fra nettsidene våre som bryter disse bruksvilkårene eller på annen måte er upassende, eller til å begrense, suspendere eller terminere din tilgang til hele eller deler av nettsidene våre, når som helst, av en eller ingen grunn, og uten ansvar. Der det er praktisk mulig uten å risikere juridisk ansvar for Cochlear-gruppen, vil vi varsle deg på forhånd om våre handlinger. Hvis du blir oppmerksom på misbruk av noen av nettsidene våre, av enhver person, vennligst kontakt oss (e-post: enquiries_intl@cochlear.com).

Eierskap av innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter i innholdet ditt. Med forbehold om den ikke-eksklusive lisensen i følgende avsnitt, som mellom oss og deg, eier og vil du beholde alle immaterielle rettigheter som du måtte ha i innholdet ditt.

Lisens til å bruke innholdet ditt. For at vi skal kunne tilby tjenestene som tilbys gjennom nettsidene våre, må du gi oss en lisens til å bruke og distribuere innholdet ditt gjennom nettsidene våre. Følgelig, ved å legge ut innholdet ditt på eller gjennom nettsidene våre, gir du herved oss en ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende (for så lenge som åndsverklover gjelder), ugjenkallelig, verdensomspennende lisens (inkludert retten til å viderelisensiere) til å bruke, kopiere, offentlig utføre, offentlig vise, distribuere, kommunisere på nett, endre, tilpasse og lage avledede verk basert på, og på andre måter utnytte, innholdet ditt, for våre forretningsformål. Hvis du ønsker å fjerne noe av innholdet ditt fra nettsidene våre, kan du kontakte oss på enquiries_intl@cochlear.com. Generelt vil vi prøve å fjerne innhold på forespørsel, men vår evne til å gjøre det vil avhenge av typen og plasseringene til innholdet ditt og andre faktorer. Hvis vi gjør dette, forbeholder vi oss retten til å kreve et rimelig gebyr under passende omstendigheter og som tillatt i henhold til gjeldende lov. Vi gir ingen garanti for fullstendig sletting av slikt innhold og kopier av disse. I alle tilfeller, kan en sikkerhetskopi eller gjenværende kopi av slikt innhold forbli på våre servere etter at innholdet ser ut til å ha blitt fjernet fra nettsidene våre, og vi beholder alle rettigheter gitt i dette avsnittet til alle slike gjenværende kopier.

Dine garantier angående innholdet ditt

Ved å publisere innhold via vårt nettsted garanterer du at
(i) du eier alle rettigheter, titler og interesser i innholdet ditt, eller på andre måter har rett til å gi lisensen som er beskrevet i forrige avsnitt, og
(ii) publiseringen av innholdet ditt på eller via våre nettsteder ikke krenker personvernet, publiseringsrettighetene, copyright, varemerker, patenter, handelshemmeligheter, kontraktsrettigheter, konfidensialitet eller andre rettigheter tilhørende tredjeparter.

Eierskap av nettsider og innhold

Som mellom deg og oss, eier og forbeholder vi oss alle rettigheter, titler og interesser på nettsidene våre, inkludert all programvaren og koden som omfatter og driver nettsidene våre, og alt innholdet på nettsiden vår, unntatt innholdet ditt. Nettsidene våre og innholdet vi og andre tilbyr er beskyttet under varemerke, servicemerke, vareutseende, opphavsrett, patent, forretningshemmelighet og andre immaterielle lover.

Vi gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-viderelisensierbar lisens til å laste ned og skrive ut kopier av en del av innholdet på nettsidene våre som du har fått tilgang til, men bare for din egen personlige, ikke-kommersielle, ikke-konkurranserelaterte og ikke-nedsettende bruk (med mindre du har lagt ut innholdet), og bare hvis du ikke fjerner, endrer eller skjuler noen opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader fra slikt innhold (med mindre du har lagt ut innholdet). Den foregående lisensen er underlagt disse bruksvilkårene og inkluderer ikke retten til å bruke datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- eller utvinningsmetoder. Denne lisensen er gjenkallelig når som helst uten varsel og med eller uten grunn.

Du kan ikke, og du kan ikke tillate andre, å kopiere, distribuere, utføre eller vise offentlig, forberede avledede verk basert på, kringkaste, utnytte eller bruke noen del av innholdet på nettsidene våre (unntatt innholdet ditt), med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene uten vår skriftlige tillatelse. Enhver bruk av nettsidene våre, inkludert innholdet på nettsidene våre (unntatt innholdet ditt), annet enn som spesifikt godkjent i disse bruksvilkårene, er strengt forbudt og vil avslutte lisensen som er gitt her. Slik uautorisert bruk kan også bryte gjeldende lover, inkludert lover om opphavsrett og varemerker og gjeldende kommunikasjon, forskrifter og vedtekter.

Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes som å overføre noen rettighet, tittel eller interesse på nettsidene våre til deg eller noen andre, bortsett fra den begrensede lisensen til å bruke nettsidene våre på vilkårene som uttrykkelig er angitt her.

Opphavsrett

Hele innholdet på hver nettside er et kollektivt arbeid i henhold til australske og internasjonale lover og traktater om opphavsrett, og vi eier opphavsretten i valg, koordinering, arrangement og forbedring av innholdet på hver nettside.

Du må ikke, bortsett fra etter vårt forutgående skriftlige tillatelser (eller i henhold til relevant lovgivning om opphavsrett):

 • bruke noe fotografi eller annet innhold på våre nettsider (annet enn ditt eget innhold);
 • imitere vårt nettsidedesign, logoer, slagord, emballasje eller varemerkeutseende; eller
 • bruke våre logoer, firmanavn, produktnavn eller bilder av Cochlear-produkter i markedsføring, kampanjer eller annonsemateriell på en måte som antyder at Cochlear fremhever eller sponser dine varer eller tjenester.

Der din bruk av vårt innhold er autorisert, må du oppgi riktig kreditering og ikke fjerne, endre eller skjule noen opphavsrett eller andre varsler om proprietære rettigheter knyttet til slikt innhold.

Hvis du har grunn til å tro at noen del av innholdet på nettsidene våre krenker andres opphavsrett, eller at en link på en av nettsidene våre lenker til krenkende materiale, vennligst varsle vår Copyright Agent umiddelbart ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Det er vår policy å undersøke eventuelle påstander om krenkelse av opphavsretten vi blir gjort oppmerksomme på. Vi vil så raskt som mulig fjerne varslet innhold som vi mener er i brudd etter slike undersøkelser. I tillegg forbeholder vi oss retten til etter eget skjønn å umiddelbart suspendere og/eller avslutte tilgangen til en hvilken som helst nettside av enhver bruker som påstås å ha lagt ut krenkende materiale eller en lenke til krenkende materiale på en av nettsidene våre og umiddelbart fjerne eller deaktivere det angivelig krenkende innholdet eller koblingen. Der det er praktisk mulig uten å risikere juridisk ansvar for Cochlear-gruppen, vil vi varsle deg på forhånd om våre handlinger.

Varsel om påstand om krenkelse av opphavsretten. Dersom du er opphavsrettseier (eller har fullmakt til å handle på vegne av opphavsrettseieren, ber vi om at varsler vår opphavsrettsagent umiddelbart om du mener at
(a) noe innhold vist på våre nettsteder krenker dine opphavsrettigheter eller
(b) noen lenke publisert på nettstedene våre lenker til materialer som krenker dine opphavsrettigheter. Så snart vi mottar ditt varsel om påstått krenkelse, gjennom skjemaet nedenfor, vil vi umiddelbart fjerne eller deaktivere tilgang til materialet som hevdes å være krenkende (eller gjenstand for krenkende aktivitet) dersom vi mener at klagen er rettmessig. Varselet må være skriftlig og må inneholde følgende:

 • signatur fra en relevant eier eller person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet;
 • en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du mener har blitt krenket (eller hvis du mener at flere opphavsrettsbeskyttede verk har blitt krenket, en representativ liste);
 • en beskrivelse av materialet du mener krenker eller er gjenstand for krenkende aktivitet, sammen med nok informasjon til å tillate oss å lokalisere materialet på den aktuelle nettsiden;
 • nok informasjon til at vi kan kontakte deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse;
 • en uttalelse om at du har god tro på at den angivelig krenkende bruken av materialet ikke ble autorisert av eieren av den eksklusive rettigheten som angivelig er krenket («opphavsrettseieren»), en agent for opphavsrettseieren, eller ved lov;
 • en erklæring om at all informasjonen du har oppgitt er nøyaktig; og
 • en uttalelse, gjort under trussel om straff for falsk forklaring, at du er opphavsrettseier eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Varselet må signeres (fysisk eller elektronisk) og må adresseres på følgende måte:

Copyright Agent
Cochlear Limited
Adresse:
Cochlear Headquarters,
1 University Avenue,
Macquarie University,
NSW 2109 Australia
E-post: copyright@cochlear.com

Varemerker

Følgende Cochlear-logovaremerker er registrerte eller uregistrerte varemerker i ett eller flere land i verden.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

Følgende Cochlear-ordmerker er registrert i ett eller flere varemerkekontorer rundt om i verden.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

Følgende Cochlear-ord og -logovaremerker er gjenstand for ventende varemerkesøknader eller varemerkeregistreringer i ett eller flere varemerkekontorer rundt om i verden.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

Alle andre varemerker på nettsidene våre og i annet Cochlear-materiale, for eksempel pressemeldinger, tekniske dokumenter og annonser, tilhører sine respektive eiere.

Du kan ikke bruke noen av Cochlears varemerker eller andre varemerker som er vist på våre nettsider, bortsett fra i henhold til disse bruksvilkårene eller på annen måte med uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjenning fra Cochlear eller den aktuelle varemerkeeieren.

Bruk av Cochlears varemerker

Forutsatt at slik bruk samsvarer med Cochlears retningslinjer for varemerkebruk som oppsummert under, kan du bruke:

 • Cochlears ordmerker på en refererende måte (for eksempel til å beskrive kompatibilitet mellom et Cochlear-produkt og en tredjeparts varer eller tjenester), forutsatt at slike påstander er offentlige underbygget, og at det ikke er noen antydning om en fremhevelse, et sponsorat eller en feil tilknytning til Cochlear-gruppen; og
 • Cochlears ordmerker og logoer i forbindelse med seminarer eller konferanser der Cochlear er en sponsor under en skriftlig sponsoravtale.

Du kan ikke:

 • bruke Cochlears logoer på nettsider, sosiale medier-sider eller i presentasjoner, markedsførings- eller annonsemateriell, eller til noe annet formål med mindre vi uttrykkelig har godkjent slik bruk skriftlig;
 • produsere, selge eller gi bort materiell som bærer et Cochlear-varemerke med mindre vi har godkjent dette skriftlig; eller
 • bruke noe Cochlear-varemerke på en nedsettende måte eller på en måte som antyder en feilaktig fremhevelse, sponsorat eller tilknytning til Cochlear-gruppen.

Retningslinjer for bruk av Cochlear-varemerker

Uten å begrense det ovenstående, må bruk av Cochlears varemerker etterfølge følgende:

 1. Bruke nøyaktig stavemåte (som nevnt i disse bruksvilkårene) og det riktige varemerkesymbolet (TM, ®) første gang Cochlear-varemerket vises i det relevante materiellet. Ved bruk av et varemerke som er en lokal oversettelse, må følgende regler for første og senere benevnelser følges.

   

  Språk Første benevning i tittel/overskrift/emne Første benevning i brødtekst/tekst Påfølgende benevnelser
  Engelsk CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Forenklet og tradisjonell kinesisk CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Japansk CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Koreansk CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. Cochlear-varemerker må alltid brukes som adjektiver, og må etterfølges av et eller flere substantiv (f.eks. «Cochlear™ Nucleus® 7 lydprosessor»). Cochlear-varemerket må alltid brukes i éntallsform, og IKKE i eiendoms- eller flertallsform (endre i stedet følgende substantivord til flertall).
 3. Inkludere et varemerkeattribusjonserklæring som indikerer Cochlears eierskap til varemerket, i følgende format (merk at denne erklæringen kan endres til å bare inkludere varemerkene som brukes i det relevante materiellet):

  «ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, the Baha logos, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now and always. Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, the Kanso logos, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, the Nucleus logos, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, ellipselogoen, Vistafix, Whisper and WindShield er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Cochlear Limited eller Cochlear Bone Anchored Solutions AB.»

Ikke-kommersiell bruk

Nettsidene våre kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle formål, unntatt som spesifikt godkjent skriftlig av Cochlear eller et annet medlem av Cochlear-gruppen. Uautorisert «framing» av eller kobling til noen av nettsidene våre er forbudt. Kommersielle annonser, tilknyttede lenker og andre former for oppfordring kan fjernes fra nettsidene våre uten varsel og kan føre til opphør av tilgangsrettigheter.

Lenker til tredjeparts nettsider

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsider som eies av tredjeparter (for eksempel annonsører, tilknyttede partnere, strategiske partnere eller andre). Vi er ikke ansvarlige for og har ingen kontroll over produktene eller tilbudene til, noen av disse bedriftene eller enkeltpersoner, eller nøyaktigheten av innholdet på nettsidene deres. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, påtar vi oss ikke noe ansvar for handlinger, produkt og innhold på slike nettsider. Før du bruker tredjeparts nettsider, bør du gjennomgå de gjeldende vilkårene for bruk og retningslinjer for slike nettsider. Inkluderingen av en lenke på noen av nettsidene våre innebærer ikke vår godkjenning av en slik tredjeparts nettside. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til slike koblede nettsider, gjør du det på egen risiko.

Internasjonal bruk

Du samtykker til å følge all gjeldende lovgivning knyttet til din bruk av vår nettside. Ved å oppføre produkter på våre nettsider, garanterer vi ikke at disse produktene vil være tilgjengelige, eller tilgjengelige under samme navn, i din region.

Brukertvister

Du er eneansvarlig for din samhandling med andre medlemmer av nettsidene våre. Cochlear forbeholder seg retten til, men har ingen forpliktelse, til å overvåke tvister mellom deg og andre medlemmer av nettsidene våre. Du holder Cochlear, Cochlear-gruppen, deres respektive ledelse, styremedlemmer, ansatte, agenter, lisenstakere og tjenesteleverandører skadesløse fra noe skadekrav som stammer fra enhver tvist mellom deg og en annen bruker.

Fraskrivelse av garantier

Hvis du befinner deg i Australia, EØS, Storbritannia, Sveits, New Zealand eller en annen jurisdiksjon med pålagte forbrukergarantier, erkjenner vi at det finnes visse garantier, vilkår og betingelser som er pålagt ved lov i forbindelse med levering av varer og tjenester, og som loven uttrykkelig sier at ikke kan utelukkes, begrenses eller endres, eller som bare kan begrenses til en viss grad («Lovmessige forpliktelser»). Ingenting i vilkårene utelukker, begrenser eller endrer de lovmessige forpliktelsene, bortsett fra i den grad det er tillatt ved lov.

Med forbehold om lovmessige forpliktelser:

DIN BRUK AV VÅRE NETTSIDER OG ALT INNHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER, OG ALL AVHENGIGHET DU HAR PÅ NOEN MENING, RÅD, UTTALELSE, MEMORANDUM ELLER INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIGGJORT GJENNOM VÅRE NETTSIDER, INKLUDERT FRA NOEN TREDJEPART SOM IKKE ER KNYTTET TIL OSS, ER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADE SOM KAN OPPSTÅ. VÅRE NETTSIDER, OG ALT INNHOLDET, PRODUKTER OG TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM NETTSIDENE VÅRE (SAMLET «COCHLEAR-MATERIELL»), LEVERES PÅ EN «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG»-BASIS, UTEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER COCHLEAR, COCHLEAR-GRUPPEN OG DETS RESPEKTIVE LEDELSE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, LISENSTAKERE OG TJENESTELEVERANDØRER (SAMLET «COCHLEAR-PARTENE» SEG UTTRYKKELIG FOR ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL COCHLEAR-MATERIELL ELLER DIN BRUK AV COCHLEAR-MATERIELL, INKLUDERT ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET. UTEN Å BEGRENSE OMFANGET AV DET FOREGÅENDE, GARANTERER COCHLEAR-PARTENE IKKE AT
(A) COCHLEAR-MATERIELL VIL OPPFYLLE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER;
(B) DIN BRUK AV VÅRE NETTSTEDER VIL VÆRE RETTIDIG, SIKKER, UFORSTYRRET ELLER FEILFRI, ELLER AT FEIL VIL BLI RETTET;
(C) AT INNHOLDET ELLER NOEN RÅD, MENING, UTSAGN ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER FORDELE VIA NETTSTEDENE ER NØYAKTIG, KOMPLETT, OPPDATERT ELLER PÅLITELIG, ELLER FRI FOR VIRUS;
(D) DITT INNHOLD, KOMMUNIKASJONER, PERSONTILPASSEDE INNSTILLINGER ELLER ANDRE DATE IKKE VIL BLI SLETTET, TAPT, FEILLEVERT ELLER ØDELAGT.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV VISSE GARANTIER, SÅ NOEN AV DISSE ANSVARSFRASKRIVELSENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Ansvarsbegrensning

Underlagt de lovmessige forpliktelsene, og i den grad det er tillatt ved lov, samtykker du til at:

I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, VIL IKKE COCHLEAR-PARTENE (SOM TIDLIGERE DEFINERT) HA NOE ANSVAR TIL DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOE TAP ELLER SKADE (ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, GENERELL, SPESIELL, FØLGENDE, TILFELDIG, EKSEMPLARISK ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV DATA, INNTEKT, GOODWILL ELLER PROFITT) SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED NOE KRAV, HVORVIDT KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, KNYTTET TIL BRUKEN AV ELLER MANGELEN PÅ EVNE TIL Å BRUKE VÅRE NETTSIDER, ELLER VÅRT INNHOLD, PRODUKTER ELLER TJENESTER. VI ER IKKE ANSVARLIGE PÅ NOEN MÅTE FOR INNHOLD SOM ER LAGT UT AV ELLER NOEN OPPFØRSEL AV NOEN TREDJEPARTSBRUKER AV VÅRE NETTSIDER. DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRENSNING SOM GJELDER SELV OM NOEN AV COCHLEAR-PARTENE ER VARSLET OM ELLER BURDE HA KJENT TIL MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG UTEN HENSYN TIL EFFEKTIVITETEN AV ANDRE TILTAK. HVIS NOEN DEL AV DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN VISER SEG Å VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES AV EN ELLER ANNEN GRUNN, SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR (OG ENHVER ANNEN PERSON ELLER ENHET HVIS ANSVAR ELLERS VILLE HA VÆRT BEGRENSET) FOR FORPLIKTELSER SOM ELLERS VILLE HA VÆRT BEGRENSET, IKKE OVERSTIGE TO HUNDRE OG FEMTI DOLLAR (250,00 USD).

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR VISSE TYPER SKADER, SÅ NOEN AV DISSE ANSVARSFRASKRIVELSENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN REDUSERER ELLER BEGRENSER IKKE VÅRT ANSVAR FOR SVINDEL ELLER STRAFFBAR FEILAKTIG FREMSTILLING, GROV UAKTSOMHET, DØD ELLER PERSONSKADE I DEN GRAD DET ER FORÅRSAKET AV VÅR UAKTSOMHET, ELLER FOR NOE ANNET ANSVAR SOM I HENHOLD TIL LOV IKKE KAN EKSKLUDERES.

Erstatning

Du samtykker i å holde Cochlear-partnere (som tidligere definert) ansvarsløse og skadefrie fra ethvert og alle krav fra tredjeparter, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer og -kostnader) som oppstår fra ditt overlagte eller uaktsomme brudd på disse bruksvilkårene. Vi vil varsle deg umiddelbart om et slikt krav, ansvar, tap, kostnader eller utgifter.

Ansvarsfraskrivelsene som er oppgitt under disse bruksvilkårene overlever termineringen av din bruk av våre nettsider og enhver annen «click-through»- eller «nettbasert» avtale.

Endring og avslutning

Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller endre en nettside når som helst uten forvarsel.

Tolkning

Som brukt i disse bruksvilkårene, vil begrepet «inkludert» bety «inkludert, men ikke begrenset til.»

Ansvarsfraskrivelse

Vår unnlatelse på noe tidspunkt å kreve utførelse av noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk eller å utøve noen rettighet fastsatt for heri skal ikke anses som en fraskrivelse av en slik bestemmelse eller en slik rettighet. Alle ansvarsfraskrivelser må være skriftlige. Med mindre den skriftlige ansvarsfraskrivelsen inneholder en uttrykkelig erklæring om det motsatte, skal ingen fraskrivelse av noen av oss av noe brudd på noen bestemmelse i disse bruksvilkårene eller av noen rettighet fastsatt for her, tolkes som en fraskrivelse av eventuelle pågående eller etterfølgende brudd på en slik bestemmelse , en fraskrivelse av selve bestemmelsen, eller en fraskrivelse av noen rettighet i henhold til disse vilkårene for bruk.

Atskillelse

Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene innehas av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være i strid med loven, skal en slik bestemmelse endres og tolkes slik at de best kan oppnå målene for den opprinnelige bestemmelsen i den grad loven tillater det og bestemmelsene i disse bruksvilkårene skal fortsatt gjelde og påvirkes.

Tvisteløsning

Dersom det oppstår en konflikt mellom deg og Cochlear ut fra eller i forbindelse med denne nettsiden eller disse bruksvilkårene, samtykker du i å forhandle i god tro og gjøre rimelige anstrengelser, i samarbeid med Cochlear, for å oppnå det best mulige utfallet for begge parter.

Som et alternativ til tvisteløsning gjennom rettssystemet, kan forbrukere som bor i EU henvise sin klage til den europeiske løsningsplattformen for nettbaserte tvister (Den europeiske ODR-plattformen). Forbrukere kan få mer informasjon ved å besøke EUs nettbaserte tvisteløsningsnettsted på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cochlear deltar imidlertid ikke i den tidligere nevnte tvisteløsningsmekanismen eller noe annet alternativ.

Gjeldende lov, jurisdiksjon og sted

Hvis du bruker nettsiden fra:

 • Nord-Amerika, håndheves disse bruksvilkårene under lovene i staten Colorado, USA;
 • I Latin-Amerika håndheves disse bruksvilkårene under lovene i republikken Panama;
 • Europa, Midtøsten eller Afrika, håndheves disse bruksvilkårene under lovene i England; eller
 • Asia, Australia eller et annet sted i Sør-Stillehavet, håndheves disse bruksvilkårene av lovene i staten New South Wales, Australia,

med unntak av tilfeller der gjeldende lover eller forskrifter pålegger deg å inngå kontrakter som er underlagt lovene i et bestemt land. I så fall er disse vilkårene underlagt lovene i spesifikke landet det gjelder, i hvert tilfelle uten hensyn til konflikter mellom lover.

Du samtykker i å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til retten og ankeretten i den jurisdiksjonen for gjeldende lovgivning som gjelder deg som ovenfor, og du samtykker i at du ikke vil protestere mot utøvelsen av noen slik jurisdiksjon av disse rettsmyndighetene, på noe grunnlag.

Til tross for det ovennevnte, hvis du er en forbruker forblir din evne til å håndheve de lovmessige forpliktelsene (hvis noen) som gjelder for ditt bosted upåvirket av det foregående valget av lovgivning og sted.

Hele avtalen

Disse bruksvilkårene som suppleres eller endres av eventuelle gjeldende personvernerklæringer eller «klikk-gjennom-avtale», inneholder hele forståelsen og avtalen mellom deg og oss med hensyn til nettsidene våre og erstatter all tidligere kommunikasjon, forhandlinger og avtaler, enten muntlig, skriftlig eller elektronisk mellom deg og oss med hensyn til dette.

Begrensninger for handlinger

Underlagt de juridiske forpliktelsene, vil ethvert krav eller søksmål du måtte ha mot oss som oppstår som følge av eller er relatert til bruk av nettsidene våre, sendes innen ett (1) år etter at et slikt krav eller søksmål oppsto eller for alltid være utestengt.

Spørsmål om disse bruksvilkårene

Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med disse bruksvilkårene, kan du kontakte oss på e-post på enquiries_intl@cochlear.com, eller ved å kontakte den relevante enheten i Cochlear-gruppen som leverer den lokale nettsiden du bruker som oppført under «Kontakt oss» eller (der det er aktuelt) «Juridisk informasjon»-seksjonen på den respektive lokale nettsiden.

 

Sist oppdatert 21.10.2021
Gjelder fra og med 22.10.2021
D1536808 V7 2021-10