Bruksvilkår

Følgende informasjon viser til viktige vurderinger du bør gjøre før du bruker Cochlears internasjonale nettside.

Varemerker

Følgende Cochlear-ord og -logovaremerker er registrert i ett eller flere varemerkekontorer rundt om i verden. Du kan ikke bruke noen av disse varemerkene uten skriftlig forhåndstillatelse fra Cochlear.

Cochlear-logo       Cochlear-logo

Advance Off-Stylet®

AutoNRT®

Baha Caleido®

Baha Divino®

Baha Intenso®

Baha®

Beam®

Clinicnet®

Cochlear Nucleus®

Contour®

Contour Advance®

Custom Sound®

Freedom®

Hear now And always®

Invisible Hearing®

NRT®

Nucleus®

Nucleus Clinicnet®

Off-Stylet®

SmartSound®

Vistafix®

Cochlear China    

Følgende Cochlear-ord og -logovaremerker er gjenstand for ventende varemerkesøknader eller varemerkeregistreringer i ett eller flere varemerkekontorer rundt om i verden.  Du kan ikke bruke noen av disse varemerkene uten skriftlig forhåndstillatelse fra Cochlear.

CochlearTM

Cochlear HybridTM

CodacsTM

HybridTM

myCochlearTM

Alle andre varemerker på nettsidene våre og i annet Cochlear-materiale, for eksempel pressemeldinger, tekniske dokumenter og annonser, tilhører sine respektive eiere.

Bruksvilkår for nettsiden

Cochlear Ltd («Cochlear») og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet kalt «vi», «oss», «vår» og «Cochlear Family-virksomheter») ønsker deg velkommen til nettsidene våre. Disse bruksvilkårene for nettsiden («Bruksvilkår») styrer din bruk av nettsidene som viser disse bruksvilkårene (vår(e) «Nettside(r)»).

For en liste over medlemmer av Cochlear Family-virksomheter og nettsidene som drives av hver av dem, klikk på https://www.cochlear.com/intl/contact/global-offices.

Ditt samtykke

LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE. VED Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NOEN AV VÅRE NETTSIDER, GODTAR DU Å OVERHOLDE OG VÆRE BUNDET AV DISSE BRUKSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BRUKSVILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE VÅRE NETTSIDER

Endringer i disse bruksvilkårene

Når vi legger til nye nettsider (eller legger til nye funksjoner og funksjonalitet på eksisterende nettsider), må vi kanskje oppdatere eller revidere disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere eller revidere disse bruksvilkårene, når som helst og uten forvarsel, ved å legge ut den reviderte versjonen på nettsidene våre. Disse endringene trer i kraft fra og med datoen vi legger ut den reviderte versjonen på nettsidene våre. Din bruk av enhver av nettsidene våre etter en slik endring utgjør din avtale om å være bundet av de reviderte bruksvilkårene. For å varsle deg om endringer i disse bruksvilkårene, vil vi gi et varsel øverst på denne siden i minst 30 dager etter den nye ikrafttredelsesdatoen.

Du kan få tilgang til den gjeldende versjonen av disse bruksvilkårene når som helst ved å klikke på linken merket «Bruksvilkår» nederst på hver side av nettsidene våre.

Disse bruksvilkårene ble sist oppdatert 15.09.2011.
Klikk-gjennom-avtaler

Disse bruksvilkårene kan suppleres eller endres av vilkårene i en «klikk-gjennom»- eller «online»-avtale mellom deg og oss. For eksempel, når du registrerer deg for å bli medlem på en av nettsidene våre, kan du bli bedt om å godta vilkår og betingelser som regulerer din bruk av medlemsdelen av denne nettsiden. Hvis du foretar et kjøp på en av nettsidene våre, kan du bli bedt om å godta visse vilkår og betingelser som styrer transaksjonen din. Spesielle vilkår kan også gjelde hvis du velger å delta i visse kampanjer som er tilgjengelige gjennom nettsidene våre, for å få premiuminnhold, eller for å delta i en online-konkurranse eller lotterier. Hvis spesielle vilkår og betingelser gjelder, vil du bli bedt om å uttrykkelig samtykke til dem, for eksempel ved å merke av i en boks eller klikke på en knapp merket «Jeg godtar.» Vilkårene og betingelsene for en slik «klikk-gjennom-avtale» vil supplere og endre disse bruksvilkårene, men bare med hensyn til emnet i «klikk-gjennom-avtalen».

Innholdet på nettsidene våre er ikke medisinsk rådgivning

Nettsidene våre inneholder informasjon om Cochlear Family-virksomheter, våre produkter og tjenester, og hørselshelse og velvære. Ingen av nettsidene våre er imidlertid ment å være eller å bli brukt i stedet for medisinsk rådgivning. Les denne viktige merknaden nøye:

INNHOLDET PÅ NETTSIDENE VÅRE, INKLUDERT ALL TEKST, FOTOGRAFIER, BILDER, ILLUSTRASJONER, GRAFIKK, LYD, VIDEO OG LYD-VIDEOKLIPP OG ANNET MATERIALE (SAMLET KALT «INNHOLD»), ENTEN LEVERT AV OSS ELLER AV MEDLEMMER AV VÅRE SOSIALE NETTVERK-NETTSIDER ELLER AV ANDRE TREDJEPARTER, ER IKKE MENT Å VÆRE OG SKAL IKKE BRUKES I STEDET FOR (A) RÅD FRA LEGEN DIN ELLER ANDRE MEDISINSKE FAGFOLK, (B) ET BESØK, SAMTALE ELLER KONSULTASJON MED LEGEN DIN ELLER ANDRE MEDISINSKE FAGFOLK, ELLER (C) INFORMASJON SOM FINNES PÅ ELLER I NOEN PRODUKTEMBALLASJE ELLER ETIKETT. INNHOLDET VÅRT UTGJØR IKKE MEDISINSK RÅDGIVNING. HVIS DU HAR NOEN HELSERELATERTE SPØRSMÅL, RING ELLER OPPSØK LEGEN DIN ELLER ANNET HELSEPERSONELL UMIDDELBART. HVIS DU HAR EN NØDSITUASJON, RING LEGEN DIN ELLER RING 113 UMIDDELBART. DU BØR ALDRI SE BORT FRA MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER VENTE MED Å SØKE MEDISINSK RÅDGIVNING PÅ GRUNN AV INNHOLD SOM PRESENTERES PÅ DENNE NETTSIDEN, OG DU BØR IKKE BRUKE INNHOLDET VÅRT TIL Å DIAGNOSTISERE ELLER BEHANDLE ET HELSEPROBLEM. I TILLEGG UTGJØR ELLER OPPRETTER IKKE OVERFØRING OG MOTTAK AV INNHOLDET VÅRT, HELT ELLER DELVIS, ELLER KOMMUNIKASJON VIA INTERNETT, E-POST ELLER ANDRE MIDLER, ET LEGE-PASIENT-, TERAPEUT-PASIENT- ELLER ANNET HELSEPERSONELL-FORHOLD MELLOM DEG OG OSS.

Din tilbakemelding

Vi ønsker dine kommentarer, tilbakemeldinger, forslag og annen kommunikasjon om denne nettsiden velkommen og informasjonen og tjenestene vi gjør tilgjengelig gjennom denne nettsiden (samlet kalt «Tilbakemelding»). Eventuelle tilbakemeldinger du gir oss gjennom nettsiden vår og via e-post, verbal kommunikasjon og tilbakemeldingsfora, vil være og forbli den eksklusive eiendommen til Cochlear, og Cochlear kan bruke slike tilbakemeldinger på den måten Cochlear anser som hensiktsmessig uten å gi beskjed eller kompensasjon til deg, og uten å søke din tillatelse. Ved å gi tilbakemelding, anses du å ha tildelt Cochlear alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i tilbakemeldingen din, inkludert all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i tilbakemeldingen din. Dette betyr for eksempel at vi kan bruke din kommentar eller idé til å endre eller forbedre nettsiden, eller for å gjøre endringer i våre produkter eller tjenester, eller på annen måte vi ønsker uten begrensning, og vi trenger ikke å kompensere deg. Av denne grunn må du ikke gi oss noen tilbakemelding som du ikke ønsker at vi skal bruke.

Våre retningslinjer for personvern på nettet

Våre retningslinjer for personvern på nettet beskriver hvordan vi beskytter personvernet ditt når du bruker nettsidene våre. For å se gjennom våre retningslinjer for personvern på nettet, klikk på https://www.cochlear.com/intl/privacy-policy. Noen av nettsidene våre kan brukes av barn under 13 år. For disse nettsidene, vennligst se våre retningslinjer for barns personvern. Våre retningslinjer for barns personvern og personvern på nettet er en del av og er herved uttrykkelig innlemmet i disse vilkårene for bruk.

Bruk av passordbeskyttede områder på nettsidene våre

Noen av nettsidene våre inneholder passordbeskyttede eller «kun medlemmer»-områder («passordbeskyttede områder»). For eksempel inneholder CochlearCommunity.com, en sosialt nettverk-nettside, et passordbeskyttet område der medlemmer kan diskutere hørselsproblemer og dele sine personlige erfaringer. Din bruk av passordbeskyttede områder er underlagt følgende tilleggsvilkår.

Aldersbegrensninger.  Din bruk av et passordbeskyttet område kan være underlagt en aldersgrense. Du kan for eksempel ikke opprette en konto eller bli medlem av CochlearCommunity.com, med mindre du er 18 år eller eldre. Andre passordbeskyttede områder kan være utformet for brukere i alle aldre, men brukere som er under 13 år har ikke lov til å registrere eller opprette en konto uten verifiserbart samtykke fra en forelder eller verge. Du kan ikke bruke aldersbegrensede områder på nettsidene våre hvis du ikke oppfyller de gjeldende alderskravene.

Registrering og kontoinformasjon på nett.  For å bli medlem av visse passordbeskyttede områder, inkludert CochlearCommunity.com, må du fullføre registreringsprosessen på nettet. Som en del av denne prosessen vil du bli bedt om å gjennomgå og angi ditt samtykke til å være bundet av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av de passordbeskyttede områdene. Hvis vilkårene og betingelsene for din bruk av et bestemt passordbeskyttet område er forskjellige fra disse vilkårene for bruk, vil disse vilkårene og betingelsene supplere og styre over disse bruksvilkårene, men bare med hensyn til din bruk av det bestemte passordbeskyttede område.

Ved å sende inn et registreringsskjema eller opprette et passord på en av nettsidene våre, representerer du for oss at (a) du oppfyller eventuelle aldersbegrensninger som er lagt ut på registreringssiden(e) og (b) informasjonen du har oppgitt på registreringsskjemaet ditt («Kontoinformasjon») er sann, nøyaktig, oppdatert og komplett. Du godtar også å vedlikeholde og oppdatere kontoinformasjonen din umiddelbart ved hjelp av funksjonaliteten som tilbys gjennom den aktuelle nettsiden for å holde den sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

Passordene dine. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordene dine. Vi har rett til å anta at alle som får tilgang til nettsidene våre ved hjelp av et passord som er tilordnet deg, har rett til å gjøre det. Du vil være eneansvarlig for aktivitetene til alle som får tilgang til nettsidene våre ved hjelp av et passord som er tildelt deg, selv om personen ikke er, faktisk autorisert av deg. Hvis du har grunn til å tro at passordet ditt har blitt kompromittert eller brukt uten autorisasjon, må du umiddelbart endre det, bruke funksjonaliteten på den aktuelle nettsiden, og varsle oss på enquiries_intl@cochlear.com.

Retten til å avslutte tilgangen til passordbeskyttede områder. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere passordet ditt og avslutte din tilgang til alle passordbeskyttede områder på nettsidene våre når som helst, uten varsel til deg, hvis du for eksempel ikke overholder disse bruksvilkårene eller har oppgitt falsk kontoinformasjon) eller uten grunn. Hvis vi gjør det, kan vi også velge å slette kontoinformasjonen din eller fjerne innhold du har lagt ut på det passordbeskyttede området.

Innholdet ditt

Noen av nettsidene våre, inkludert CochlearCommunity.com, gir våre brukere måter å legge ut, laste opp, overføre gjennom eller på annen måte gjøre tilgjengelig («legge ut») tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, lyd, video eller lydvideoklipp eller annet materiale («Innhold») på eller gjennom disse nettsidene. Innholdet brukerne publiserer, kalles «Brukerinnhold» i disse bruksvilkårene. Innholdet du publiserer, kalles «Innholdet ditt» i disse bruksvilkårene.

Forbudt innhold. Du kan ikke legge ut innhold på eller gjennom nettsidene våre som:

 • er åpenbart støtende og/eller fremmer rasisme, fordommer, hat eller fysisk skade av noe slag mot enhver gruppe eller individ;

 • trakassering av en annen person;

 • utnytter mennesker på en seksuell eller voldelig måte;

 • inneholder nakenhet, vold eller støtende tema;

 • gir telefonnumre, gateadresser, etternavn eller e-postadresser til andre enn deg selv;

 • fremmer informasjon som du vet er falsk eller villedende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er fornærmende, truende, uanstendig, ærekrenkende eller injurierende;

 • bryter enhver intellektuell eiendom eller annen eiendomsrett til en tredjepart, inkludert innhold som fremmer en ulovlig eller uautorisert kopi av en annen persons opphavsrettsbeskyttede arbeid, for eksempel å tilby piratkopierte dataprogrammer eller lenker til dem, og gi informasjon om å omgå produksjonsinstallerte kopibeskyttelsesenheter, eller gi piratkopiert musikk eller lenker til piratkopierte musikkfiler;

 • innebærer overføring av «søppelpost», «kjedebrev», eller uønsket masseutsendelse, direktemeldinger, « spimming» eller «spamming»;

 • inneholder begrensede eller passordbeskyttede sider eller skjulte sider eller bilder (de som ikke er koblet til eller fra en annen tilgjengelig side);

 • fremmer eller promoterer kriminell aktivitet eller organisering eller gir instruksjonsinformasjon om ulovlige aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til å lage eller kjøpe ulovlige våpen, krenke noens privatliv eller gi eller lage datavirus;

 • ber om passord eller personlig identifiserende informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre medlemmer;

 • kommersielle aktiviteter og/eller salg uten vårt skriftlige samtykke, for eksempel konkurranser, lotterier, byttehandel, reklame eller pyramideordninger;

 • inkluderer et bilde av en annen person som du har lagt ut uten vedkommendes samtykke eller, i tilfelle av barn under atten (18), foreldresamtykke, eller på annen måte utgjør en invasjon av en persons personvern eller krenkelse av publisitetsrettigheter; Eller

 • inneholder et virus eller en annen skadelig komponent.

Ansvar for brukerinnhold. Du er helt ansvarlig for innholdet ditt. Noen av nettsidene våre gjør det mulig for deg å justere innstillingene som påvirker hvordan andre kan se innholdet ditt. Du er eneansvarlig for å justere disse innstillingene. Publisering av innhold via Internett kan medføre risiko for utilsiktet avsløring og tilgang fra tredjeparter til innholdet ditt. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å hindre at innholdet ditt blir tilgjengelig utover innstillingene du velger, men vi kan ikke garantere at disse innstillingene vil hindre at innholdet ditt blir sett eller åpnes av utilsiktede tredjeparter, og vi vil ikke være ansvarlige for slike offentliggjøringer. Vi er ikke ansvarlige for og kontrollerer ikke brukerinnhold, og vi garanterer derfor ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på brukerinnholdet. Du forstår at ved å bruke nettsider der brukere kan legge inn brukerinnhold, kan du bli utsatt for brukerinnhold som du anser som støtende, uanstendig eller upassende. Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for brukerinnhold, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i brukerinnhold, innstillinger, visningsfeil eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av brukerinnhold som er lagt ut på eller gjennom en av nettsidene våre.

Avvisning/fjerning av innholdet ditt. Du erkjenner at vi kan eller ikke kan gjennomgå brukerinnhold som er lagt ut på nettsidene våre, men at vi har rett (men ikke forpliktet til) etter eget skjønn til å gjennomgå, redigere, nekte eller fjerne brukerinnhold eller deler av disse som er tilgjengelig via nettidene våre, etter eget skjønn, uansett grunn. Uten å begrense det foregående, har vi rett til å fjerne brukerinnhold fra nettsidene våre som bryter disse bruksvilkårene eller på annen måte er upassende etter eget skjønn, eller å begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til hele eller deler av nettsidene våre, når som helst, av en eller ingen grunn, med eller uten forvarsel, og uten ansvar. Hvis du blir oppmerksom på misbruk av noen av nettsidene våre, av enhver person, vennligst kontakt oss (e-post: enquiries_intl@cochlear.com).

Eierskap av innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter i innholdet ditt. Med forbehold om den ikke-eksklusive lisensen i følgende avsnitt, som mellom oss og deg, eier og vil du beholde alle immaterielle rettigheter som du måtte ha i innholdet ditt.

Lisens til å bruke innholdet ditt. For at vi skal kunne tilby tjenestene som tilbys gjennom nettsidene våre, må du gi oss en lisens til å bruke og distribuere innholdet ditt gjennom nettsidene våre. Følgelig, ved å legge ut innholdet ditt på eller gjennom nettsidene våre, gir du herved oss en ikke-eksklusiv, fullt betalt, royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende lisens (inkludert retten til å viderelisensiere) til å bruke, kopiere, offentlig utføre, offentlig vise, distribuere, og lage avledede verk basert på innholdet ditt, for formålene det ble lagt ut for. Du samtykker også i at vi kan bruke og utlevere innholdet ditt som angitt i våre retningslinjer for personvern på nettet. Hvis du ønsker å fjerne noe av innholdet ditt fra nettsidene våre, kan du kontakte oss på enquiries_intl@cochlear.com. Generelt vil vi prøve å fjerne innhold på forespørsel, men vår evne til å gjøre det vil avhenge av typen og plasseringene til innholdet ditt og andre faktorer. Vi forbeholder oss retten til å kreve et rimelig gebyr under passende omstendigheter og som tillatt i henhold til gjeldende lov. Vi gir ingen garanti for fullstendig sletting av slikt innhold og kopier av disse. I alle tilfeller, kan en sikkerhetskopi eller gjenværende kopi av slikt innhold forbli på våre servere etter at innholdet ser ut til å ha blitt fjernet fra nettsidene våre, og vi beholder alle rettigheter gitt i dette avsnittet til alle slike gjenværende kopier.

Dine garantier angående innholdet ditt

Ved å legge ut innholdet ditt via nettsidene våre, bekrefter og garanterer du at (i) du eier alle rettigheter, tittel og interesse for innholdet ditt, eller på annen måte har rett til å gi lisensen angitt i foregående avsnitt, og (ii) publisering av innholdet ditt på eller gjennom nettsidene våre, ikke bryter med personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, kontraktsrettigheter, konfidensialitet eller andre rettigheter til noen tredjepart.

Eierskap av nettsider og innhold

Som mellom deg og oss, eier og forbeholder vi oss alle rettigheter, titler og interesser på nettsidene våre, inkludert all programvaren og koden som omfatter og driver nettsidene våre, og alt innholdet på nettsiden vår, unntatt innholdet ditt. Nettsidene våre og innholdet vi og andre tilbyr er beskyttet under varemerke, servicemerke, vareutseende, opphavsrett, patent, forretningshemmelighet og andre immaterielle lover. I tillegg er hele innholdet på hver nettside et kollektivt arbeid i henhold til australske og internasjonale lover og traktater om opphavsrett, og vi eier opphavsretten i valg, koordinering, arrangement og forbedring av innholdet på hver nettside.

Vi gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-viderelisensierbar lisens til å laste ned og skrive ut kopier av en del av innholdet på nettsidene våre som du har fått tilgang til, men bare for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk (med mindre du har lagt ut innholdet), og bare hvis du ikke fjerner, endrer eller skjuler opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader fra slikt innhold (med mindre du har lagt ut innholdet). Den foregående lisensen er underlagt disse bruksvilkårene og inkluderer ikke retten til å bruke datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- eller utvinningsmetoder. Denne lisensen er gjenkallelig når som helst uten varsel og med eller uten grunn.

Du kan ikke, og du kan ikke tillate andre, å kopiere, distribuere, utføre eller vise offentlig, forberede avledede verk basert på, kringkaste, utnytte eller bruke noen del av innholdet på nettsidene våre (unntatt innholdet ditt), med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene uten vår skriftlige tillatelse. Enhver bruk av nettsidene våre, inkludert innholdet på nettsidene våre (unntatt innholdet ditt), annet enn som spesifikt godkjent i disse bruksvilkårene, er strengt forbudt og vil avslutte lisensen som er gitt her. Slik uautorisert bruk kan også bryte gjeldende lover, inkludert lover om opphavsrett og varemerker og gjeldende kommunikasjon, forskrifter og vedtekter.

Ingenting i disse bruksvilkårene skal tolkes som å overføre noen rettighet, tittel eller interesse på nettsidene våre til deg eller noen andre, bortsett fra den begrensede lisensen til å bruke nettsidene våre på vilkårene som uttrykkelig er angitt her.

Copyright Agent skal motta varsel om krav om brudd på opphavsrett

Hvis du har grunn til å tro at noen del av innholdet på nettsidene våre krenker andres opphavsrett, eller at en link på en av nettsidene våre lenker til krenkende materiale, vennligst varsle vår Copyright Agent umiddelbart ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Det er vår policy å undersøke eventuelle påstander om krenkelse av opphavsretten vi blir gjort oppmerksomme på. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å umiddelbart suspendere og/eller avslutte tilgangen til en hvilken som helst nettside av enhver bruker som påstås å ha lagt ut krenkende materiale eller en lenke til krenkende materiale på en av nettsidene våre og umiddelbart fjerne eller deaktivere det angivelig krenkende innholdet eller koblingen.

Merknad om påstand om krenkelse av opphavsretten. Hvis du er opphavsrettseier (eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren), vennligst informer vår Copyright Agent umiddelbart hvis du mener at (a) innhold som vises på nettsidene våre krenker din opphavsrett eller (b) noen link lagt ut på en av nettsidene våre lenker til materiale som krenker din opphavsrett. Så snart vi mottar ditt varsel om påstått krenkelse, vil vi umiddelbart fjerne eller deaktivere tilgang til materialet som hevdes å være krenkende (eller gjenstand for krenkende aktivitet). Varselet må være skriftlig og må inneholde følgende:

 • en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du mener har blitt krenket (eller hvis du mener at flere opphavsrettsbeskyttede verk har blitt krenket, en representativ liste);

 • en beskrivelse av materialet du mener krenker eller er gjenstand for krenkende aktivitet, sammen med nok informasjon til å tillate oss å lokalisere materialet på den aktuelle nettsiden;

 • nok informasjon til at vi kan kontakte deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse;

 • en uttalelse om at du har god tro på at den angivelig krenkende bruken av materialet ikke ble autorisert av eieren av den eksklusive rettigheten som angivelig er krenket («opphavsrettseieren»), en agent for opphavsrettseieren, eller ved lov;

 • en erklæring om at all informasjonen du har oppgitt er nøyaktig; og

 • en uttalelse, gjort under trussel om straff for falsk forklaring, at du er opphavsrettseier eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Varselet må signeres (fysisk eller elektronisk) og må adresseres på følgende måte:

Copyright Agent

Cochlear LTD

Adresse:

Cochlear Headquarters,
1 University Avenue, 
Macquarie University,
NSW 2109 Australia

E-post: copyright@cochlear.com

Varemerker

Varemerkene og servicemerkene som brukes eller vises på nettsidene våre («Varemerker») er registrerte og uregistrerte varemerker for medlemmer av Cochlear Family-virksomheter eller tredjeparter. Du kan ikke bruke noen varemerker som vises på nettsidene våre uten skriftlig forhåndstillatelse fra Cochlear eller varemerkeeieren.

Ikke-kommersiell bruk

Nettsidene våre kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle formål, unntatt som spesifikt godkjent skriftlig av Cochlear eller et annet medlem av Cochlear Family-virksomheter. Uautorisert «framing» av eller kobling til noen av nettsidene våre er forbudt. Kommersielle annonser, tilknyttede lenker og andre former for oppfordring kan fjernes fra nettsidene våre uten varsel og kan føre til opphør av tilgangsrettigheter.

Lenker til tredjeparts nettsider

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsider som eies av tredjeparter (for eksempel annonsører, tilknyttede partnere, strategiske partnere eller andre). Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke produktene eller tilbudene til, noen av disse bedriftene eller enkeltpersoner, eller nøyaktigheten av innholdet på nettsidene deres. Vi påtar oss ikke noe ansvar for handlinger, produkt og innhold på slike nettsider. Før du bruker tredjeparts nettsider, bør du gjennomgå de gjeldende vilkårene for bruk og retningslinjer for slike nettsider. Inkluderingen av en lenke på noen av nettsidene våre innebærer ikke vår godkjenning av en slik tredjeparts nettside. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til slike koblede nettsider, gjør du det på egen risiko.

Internasjonal bruk

Hvis du får tilgang til en av nettsidene våre fra utenfor Australia, godtar du å overholde alle lokale regler for din bruk av nettsiden vår.

Brukertvister

Du er eneansvarlig for din samhandling med andre medlemmer av nettsidene våre. Cochlear forbeholder seg retten til, men har ingen forpliktelse, til å overvåke tvister mellom deg og andre medlemmer av nettsidene våre.

Fraskrivelse av garantier

DIN BRUK AV NETTSIDENE VÅRE OG ALT INNHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ER GJORT TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSIDENE VÅRE, ER PÅ EGEN RISIKO. NETTSIDENE VÅRE, OG ALT INNHOLDET, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSIDENE VÅRE, LEVERES PÅ EN «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG» BASIS, UTEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG OVERHODET. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER COCHLEAR-FAMILIEN MED VIRKSOMHETER, OG DETS OG DERES RESPEKTIVE, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER UTTRYKKELIG ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER AV NOE SLAG UANSETT, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MED HENSYN TIL NETTSIDENE VÅRE, INNHOLDET, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM ER GJORT TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSIDENE VÅRE, DIN BRUK AV NETTSIDENE VÅRE ELLER NETTSIDER SOM NETTSIDENE VÅRE ER KOBLET TIL, INKLUDERT ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER AV SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET. UTEN Å BEGRENSE GENERALITETEN TIL DET FOREGÅENDE, REPRESENTERER ELLER GARANTERER IKKE COCHLEAR, COCHLEAR FAMILY-VIRKSOMHETER, OG DETS OG DERES RESPEKTIVE, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER AT (A) NETTSIDENE VÅRE ELLER INNHOLDET , PRODUKTER OG TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSIDENE VÅRE, VIL OPPFYLLE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER; (B) DIN BRUK AV NETTSIDENE VÅRE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI; (C) INNHOLDET ER NØYAKTIG, KOMPLETT, OPPDATERT; ELLER PÅLITELIG; (D) DITT INNHOLD, KOMMUNIKASJON, PERSONLIGE INNSTILLINGER ELLER ANDRE DATA IKKE VIL BLI SLETTET, TAPT, FEILLEVERT ELLER ØDELAGT; (E) INGEN VIRUS ELLER ANNEN SKADELIG KODE VIL BLI OVERFØRT TIL DEG. MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE OPPNÅS VED BRUK AV NETTSIDENE VÅRE, ER TILGJENGELIG ETTER EGET SKJØNN OG RISIKO, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATASYSTEMET ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV VISSE GARANTIER, SÅ NOEN AV DISSE ANSVARSFRASKRIVELSENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Ingenting i disse bruksvilkårene er ment å utelukke, begrense eller endre eventuelle rettigheter som du måtte ha i henhold til Competition and Consumer Act 2010 («Cth») («CCA») eller annen lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres etter avtale. Hvis CCA eller annen lovgivning innebærer en betingelse, garanti eller andre vilkår i disse bruksvilkårene eller gir deg en lovbestemt garanti i forbindelse med disse bruksvilkårene i forbindelse med varer eller tjenester som leveres (hvis noen), og Cochlears ansvar for brudd på en slik betingelse, garanti, annen sikt eller garanti kan ikke utelukkes, men kan være begrenset, er Cochlears ansvar for brudd på denne tilstanden, garantien, andre vilkår eller garanti begrenset til: (1) I tilfelle levering av varer, vil Cochlear gjøre en eller flere av følgene (etter eget valg): (A) erstatter varene eller leverer tilsvarende varer; (B) reparerer varene; (C) betaler kostnadene ved å erstatte varene eller å anskaffe tilsvarende varer; og/eller (D) betaler kostnadene ved å få varene reparert; eller (2) i tilfelle av en levering av tjenester, at Cochlear gjør enten eller begge av følgende (etter sitt valg): (A) leverer tjenestene igjen; og/eller (B) betaler kostnadene ved å få tjenestene levert på nytt.

Ansvarsbegrensning

VI ER IKKE ANSVARLIGE PÅ NOEN MÅTE FOR INNHOLD SOM ER LAGT UT AV EN BRUKER AV NETTSIDENE VÅRE. SELV OM VI GIR REGLER FOR BRUKERADFERD OG INNLEGG, KONTROLLERER VI IKKE OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR HVA BRUKERNE LEGGER UT PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDENE VÅRE, OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR STØTENDE, UPASSENDE, UANSTENDIG, ULOVLIG, KRENKENDE ELLER PÅ ANNEN MÅTE UPASSENDE BRUKERINNHOLD DU KAN FINNE PÅ NETTSIDENE VÅRE ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSIDENE VÅRE. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR ADFERDEN, ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE, AV NOEN BRUKER AV NETTSIDENE VÅRE.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL COCHLEAR, COCHLEAR FAMILY-VIRKSOMHETER, ELLER DERES RESPEKTIVE, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LISENSGIVERE OG TJENESTEYTERE, HA NOE ANSVAR OVERFOR DEG ELLER TIL NOEN TREDJEPART FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSIDENE VÅRE, INKLUDERT INNHOLDET, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM ER GJORT TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSIDENE VÅRE.

DETTE ER EN OMFATTENDE ANSVARSBEGRENSNING SOM GJELDER FOR ALLE TAP OG SKADER AV NOE SLAG (ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, GENERELT, SPESIELLE, FØLGESKADER, TILFELDIGE, EKSEMPLARISKE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV DATA, INNTEKT ELLER FORTJENESTE), ENTEN KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR COCHLEAR ELLER ET ANNET MEDLEM AV COCHLEAR FAMILY-VIRKSOMHETER HAR BLITT INFORMERT OM ELLER BØR HA KJENT FOR MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG UTEN HENSYN TIL EFFEKTIVITETEN AV ANDRE RETTSMIDLER. HVIS NOEN DEL AV DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN VISER SEG Å VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES AV EN ELLER ANNEN GRUNN, VIL VÅRT SAMLEDE ANSVAR (OG ENHVER ANNEN PERSON ELLER ENHET HVIS ANSVAR ELLERS VILLE HA VÆRT BEGRENSET) FOR FORPLIKTELSER SOM ELLERS VILLE HA VÆRT BEGRENSET SKAL IKKE OVERSTIGE FEM DOLLAR ($ 5,00).

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR VISSE TYPER SKADER. FØLGELIG KAN NOEN AV DE FOREGÅENDE ANSVARSBEGRENSNINGENE IKKE GJELDE FOR DEG.

Erstatning

Du samtykker i å holde Cochlear, Cochlear Family-virksomheter, og dets og deres respektive, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og tjenesteleverandører, fra alle tredjepartskrav, tap, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader) som følge av ditt brudd på disse vilkårene for bruk. Vi vil varsle deg umiddelbart om et slikt krav, ansvar, tap, kostnader eller utgifter.

Endring og avslutning

Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller endre en nettside når som helst uten forvarsel.

Tolkning

Som brukt i disse bruksvilkårene, vil begrepet «inkludert» bety «inkludert, men ikke begrenset til.»

Ansvarsfraskrivelse

Vår unnlatelse på noe tidspunkt å kreve utførelse av noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk eller å utøve noen rettighet fastsatt for heri skal ikke anses som en fraskrivelse av en slik bestemmelse eller en slik rettighet. Alle ansvarsfraskrivelser må være skriftlige. Med mindre den skriftlige ansvarsfraskrivelsen inneholder en uttrykkelig erklæring om det motsatte, skal ingen fraskrivelse av noen av oss av noe brudd på noen bestemmelse i disse bruksvilkårene eller av noen rettighet fastsatt for her, tolkes som en fraskrivelse av eventuelle pågående eller etterfølgende brudd på en slik bestemmelse , en fraskrivelse av selve bestemmelsen, eller en fraskrivelse av noen rettighet i henhold til disse vilkårene for bruk.

Atskillelse

Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene innehas av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være i strid med loven, skal en slik bestemmelse endres og tolkes slik at de best kan oppnå målene for den opprinnelige bestemmelsen i den grad loven tillater det og bestemmelsene i disse bruksvilkårene skal fortsatt gjelde og påvirkes.

Gjeldende lov, jurisdiksjon og sted

Disse bruksvilkårene skal styres i henhold til lovene i delstaten New South Wales, Australia, uten hensyn til dets lovkonflikter. Alle handlinger eller søksmål som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene, skal være plassert ikke-utelukkende i statlig eller føderal domstol i New South Wales, Australia. Du samtykker herved ugjenkallelig og underkaster deg den personlige jurisdiksjonen til nevnte domstoler for alle slike formål.

Hele avtalen

Disse bruksvilkårene som suppleres eller endres av eventuelle gjeldende personvernerklæringer eller «klikk-gjennom-avtale», inneholder hele forståelsen og avtalen mellom deg og oss med hensyn til nettsidene våre og erstatter all tidligere kommunikasjon, forhandlinger og avtaler, enten muntlig, skriftlig eller elektronisk mellom deg og oss med hensyn til dette.

Begrensninger for handlinger

Du samtykker i at uavhengig av vedtekter eller lover om det motsatte, må ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller er relatert til bruk av nettsidene våre, arkiveres innen ett (1) år etter at et slikt krav eller søksmål oppsto eller for alltid er utestengt.

Spørsmål om disse bruksvilkårene

Hvis du har spørsmål om disse bruksvilkårene, vennligst kontakt oss via e-post på  enquiries_intl@cochlear.com, eller via post på  Cochlear Australia New Zealand, Cochlear Headquarters, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia eller ring oss gratis (Australia) 1800 620 929 eller gjennom  Den nasjonale relétjenesten grønt nummer (New Zealand) 0800 444 819.

Vilkår og betingelser for bruk - Cochlear Link

Vilkår og betingelser for bruk for Cochlear Link kan nås her.

Bruksvilkår for sosiale medier

Cochlears bruksvilkår for sosiale medier kan nås her.