Nucleus® implantatpålitelighet

Med et cochleaimplantat vil du velge den beste hørselsløsningen, både for i dag og for fremtiden. Derfor er pålitelighet så viktig.

Barnebarn hvisker til bestefar

Dette finner du på denne siden

 • Hvorfor implantatpålitelighet er viktig.
 • Hvorfor Cochlear™ Nucleus® implantater er de mest pålitelige i dag for både voksne og barn.
 • Historien om det første barnet som fikk implantat fra Cochlear, Holly Taylor, som har stolt på implantatet i mer enn 30 år.

Pålitelighet du kan stole på

Det å velge et cochleaimplantat er en viktig beslutning. Enten det er til deg selv eller et familiemedlem, vil du være trygg på at du velger den rette hørselsløsningen, både for i dag og for fremtiden.

Sammen med hørselsfunksjonen, er påliteligheten til implantatet du velger, et mål på kvalitet og kan gi trygghet i årene som kommer. Derfor er det av betydning at Cochlear Nucleus implantater er de mest pålitelige i bransjen.1–3

Stat-ProfilePlus2022.png

Mest pålitelig i dag1–3

Ingen annen produsent kan matche vår implantatpålitelighet. Denne grafen sammenligner implantater som for tiden er tilgjengelige med mer enn to år med rapporterte pålitelighetsdata. Implantatene vist her har vært tilgjengelige på markedet i sammenlignbare perioder.

Implantatpålitelighet1–3

Stolpediagram som viser påliteligheten til den nyeste generasjonen av implantater

Merk: Pålitelighetsdata hentet fra andre produsenters rapporter:

MED-EL
Advanced Bionics

Mest pålitelig over tid

Cochlear Nucleus implantater er de mest pålitelige på markedet i dag og over tid.1–3

Åpenhet er viktig for oss, så vi møter og rapporterer mot gjensidig avhengige globale standarder for implantatpålitelighet og publiserer data for hver generasjon av implantater, i fortid og nåtid.4–8

Implantatpålitelighet over tid1–3

Linjegraf som viser implantatpålitelighet over tid

Mest pålitelige for barn1,3

Cochlear leder markedet i implantatpålitelighet for barn. Denne grafen sammenligner implantater som for tiden er tilgjengelige med mer enn to år med rapporterte pålitelighetsdata. Implantatene vist her har vært tilgjengelige på markedet i sammenlignbare perioder.

Implantatpålitelighet hos barn1,3

Stolpediagram som viser implantatpålitelighet for den nyeste generasjonen hos barn

Merk: MED-EL rapporterer ikke separate data for voksne og barn, noe som kreves av europeiske og internasjonale konsensusuttalelser om rapportering av påliteligheten til cochleaimplantater.

Mest valgt**

Med mer enn 475 000 registrerte Cochlear Nucleus implantater over hele verden,1 leder Cochlear an som den mest valgte leverandøren av implanterbare hørselsløsninger.

Antall registrerte implantater1, 3

Stolpediagram som viser antall registrerte implantater

Merk: MED-EL rapporterer ikke antall registrerte cochleaimplantater.

 
Cochlear Nucleus-systemets pålitelighetsrapport

Volum 20 – desember 2021 | PDF

6.07 MB | PDF

Last ned nå

For data basert på ANSI/AAMI CI86-standarden for cochleaimplantatsystemer klikk her. For informasjon om beregningen av implantatpålitelighet klikk her.

Hvorfor pålitelighet er viktig ved valg av cochleaimplantat

Cochlears første kommersielle bruker som barn, Holly Taylor, har stolt på cochleaimplantatet i mer enn 30 år. Oppdag hvorfor Holly sier: «Jeg velger kvalitet. Jeg velger Cochlear.»

Holly er et nært familiemedlem av en tidligere ansatt i Cochlear Limited.

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet ditt vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, vennligst besøk vår side med Bruksvilkår.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

* CSP = kumulativ overlevelsesprosent. CSP inkluderer både enhets- og ulykkesrelaterte problemer.

** Basert på produsentene som rapporterer samsvar med European Consensus Statement, siden kravene ber om utvalgspopulasjon så vel som om at data blir fordelt på voksne versus barn.

Referanser
 1. D1932780 Cochlear Nucleus Reliability Report Volume 20 December 2021, March 2022
 2. Cochlear Implant Reliability | MED-EL [Internett]. Medel.com. 2022 [sitert 1. mars 2022]. Tilgjengelig fra: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability.
 3. Advanced Bionics Reliability Report Autumn 2021. 027-N258-02 Rev D. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2021.
 4. Internasjonal standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Sveits): International Organization for Standardization. 2000.
 5. Internasjonal standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Sveits): International Organization for Standardization. 2014.
 6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.