Nucleus® implantatpålitelighet

Med et cochleaimplantat vil du velge den beste hørselsløsningen, både for i dag og for fremtiden. Derfor er pålitelighet så viktig.

Barnebarn hvisker til bestefar

Dette finner du på denne siden

 • Hvorfor implantatpålitelighet er viktig.
 • Hvorfor Cochlear™ Nucleus® implantater er de mest pålitelige i dag for både voksne og barn.
 • Historien om det første barnet som fikk implantat fra Cochlear, Holly Taylor, som har stolt på implantatet i mer enn 30 år.

Pålitelighet du kan stole på

Det å velge et cochleaimplantat er en viktig beslutning. Enten det er til deg selv eller et familiemedlem, vil du være trygg på at du velger den rette hørselsløsningen, både for i dag og for fremtiden.

Sammen med hørselsfunksjonen, er påliteligheten til implantatet du velger, et mål på kvalitet og kan gi trygghet i årene som kommer. Derfor er det betydningsfullt at Cochlear™ Nucleus® implantater er de mest pålitelige i bransjen.1–3

Mest pålitelig i dag^

Ingen annen implantatprodusent kan «matche» påliteligheten til vår nåværende generasjons implantater.1–3

Siste generasjons implantatpålitelighet1–3

Stolpediagram som viser påliteligheten til den nyeste generasjonen av implantater.

Pålitelighetsdata hentet fra andre produsenters rapporter:

MED-EL
Advanced Bionics

Mest pålitelig over tid

Cochlear Nucleus-implantater er de mest pålitelige på markedet, i dag^ og i fremtiden.1–3

Åpenhet er viktig for oss, så vi møter og rapporterer mot gjensidig avhengige globale standarder for implantatpålitelighet og publiserer data for hver generasjon implantater, i fortid og nåtid.4–8

Implantatpålitelighet over tid1-3

Linjegraf som viser implantatpålitelighet over tid

Mest pålitelig for barn

Når du velger et hørselsimplantat til barnet ditt, forstår vi at du vil ha det beste. Cochlear har markedsledende priser for implantatpålitelighet for barn, med 99,71 % CSP* innen seks år for vår Nucleus Profile Series implantat og 100 % CSP innen ett år for vår Nucleus Profile Plus Series implantat.1

Nyeste generasjons implantatpålitelighet hos barn1–3

Stolpediagram som viser implantatpålitelighet for den nyeste generasjonen hos barn.

Merknad: MED-EL rapporterer ikke separate data for voksne og barn, noe som kreves av europeiske og internasjonale konsensusuttalelser om rapportering av påliteligheten til cochleaimplantater.

Mest valgt

Med mer enn 410 000 registrerte Cochlear Nucleus-implantater over hele verden,1 leder Cochlear an som den mest valgte leverandøren av implanterbare hørselsløsninger.

Antall registrerte implantater1, 3

Stolpediagram som viser antall registrerte implantater

MED-EL rapporterer ikke antall registrerte cochleaimplantater.

 

Cochlear Nucleus-systemets pålitelighetsrapport

Volum 18 – desember 2019 | PDF

10,2 MB | PDF

Last ned nå

Hvorfor pålitelighet er viktig ved valg av cochleaimplantat

Cochlears første kommersielle barnemottaker, Holly Taylor, har stolt på cochleaimplantatet i mer enn 30 år. Oppdag hvorfor Holly sier: «Jeg velger kvalitet. Jeg velger Cochlear.»

Holly er et nært familiemedlem av en ansatt i Cochlear Limited.

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og helsepersonellet vil informere deg om de faktorer som kan påvirke resultatet som du får. Les alltid instruksjonene før bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med din lokale Cochlear-representant for produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, vennligst besøk vår side Bruksvilkår .

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

^ Siste generasjon av cochleaimplantater kommersielt tilgjengelig per 31. desember 2019.

* CSP = kumulativ overlevelsesprosent. CSP inkluderer både enhets- og ulykkesrelaterte problemer.

Referanser
 1. Cochlear Limited. D1712187. Cochlear Nucleus Reliability Report, Volume 18 December 2019. 2020, Mar.
 2. Hearing Implant Reliability Reporting | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2020 [sitert 25. februar 2020]. Tilgjengelig her: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability
 3. 2019 Global Implant Reliability Report. 027-N025-02 RevC. Advanced Bionics AG and affiliates.; 2019.
 4. Internasjonal standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Sveits): International Organization for Standardization. 2000.
 5. International Standard ISO 5841-2. Implants for Surgery — Cardiac Pacemakers — Part 2: Reporting of Clinical Performance of Populations of Pulse Generators or Leads. Genève (Sveits): International Organization for Standardization. 2014.
 6. European Consensus Statement on Cochlear Implant Failures and Explantations. Otol Neurotol. 2005 Nov;26(6):1097-9.
 7. Battmer RD, Backous DD, Balkany TJ, Briggs RJ, Gantz BJ, van Hasselt A, et al. International Classification of Reliability for Implanted Cochlear Implant Receiver Stimulators. Otol Neurotol. 2010 Oct;31(8):1190-3.
 8. ANSI/AAMI CI86. Cochlear implant systems: Requirements for safety, functional verification,. (2017). Arlington, VA: American National Standards Institute.