Når bør det vurderes implantater for barn?

Dersom barnet ditt fortsetter å oppleve vanskeligheter med fremgang i de forskjellige utviklingsstadiene, kan det være på tide å vurdere hørselsimplantater.

En kvinne snakker med et lite barn som bruker et cochleaimplantat

Det kan være skummelt og forvirrende dersom ditt barn har et hørselstap. Men det er imidlertid viktig å vite at du ikke er alene.

Opp til fem av 1000 babyer blir født med hørselstap eller mister hørselen kort tid etter fødsel.1 Hvis ditt barn er en av dem, kan det finnes alternativer som kan forbedre hørselen.

Dersom du tror at et høreapparat ikke gir nok fordeler for barnet ditt, er det viktig å vurdere et hørselsimplantat så fort som mulig.

«Vi er 100 prosent sikre på at Natalie vil utvikle seg på samme måte som sine hørende jevnaldrende.»*1

- Charlene, mor til Natalie, bruker av Cochlear™ Nucleus®

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.

Referanser

  1. Ti fakta om døvhet [Internett]. Verdens helseorganisasjon (2018), [sitert 5. oktober 2018]. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/features/factfiles/deafness/en/