Typer og årsaker til hørselstap

Å ha kunnskap om de ulike typene av og årsakene til hørselstap, vil bidra til at du føler deg trygg på at du tar det riktige valget for deg eller den du er glad i.

En kvinne vanner blomster mens en ung jente ser på

Dette finner du på denne siden

 • Typer og årsaker til hørselstap.
 • Forstå din grad av hørselstap.
 • Mulige behandlingsalternativer.

Ingens historier om hørselstap er like. Ditt hørselstap kan påvirke ett eller begge ører, og det kan komme fra et problem i det indre øret, mellomøret eller det ytre øret, eller det kan komme fra en kombinasjon av flere steder.

Å vite hvilken type det er og årsaken kan være avgjørende for å finne den rette løsningen.


Typer av hørselstap

Sensorineuralt hørselstap oppstår når det er en skade på det indre øret (sneglehuset) eller på hørselsnerven. Ved sensorineuralt hørselstap blir lydene ikke bare svakere, men kan også være vanskeligere å forstå — spesielt i støyende omgivelser.

Vanlige årsaker er:

 • medfødt hørselstap

 • aldring

 • utsatt for høye lyder

 • hodeskade

 • genetikk

 • Ménières sykdom

 • bivirkninger av medikamenter.

Behandlingsalternativer er:

 

Høyfrekvent hørselstap er en form for sensorineuralt hørselstap hvor det er mulig å høre noen lyder med lavere toner, men ikke høyfrekvente lyder som fugler som kvitrer.

Vanlige årsaker er:

 • medfødt hørselstap

 • aldring

 • utsatt for høy lyd

 • hodeskade

 • genetikk

 • Ménières sykdom

 • bivirkninger av medikamenter.

Behandlingsalternativer er:

 

Sensorineuralt hørselstap kan forekomme i ett eller begge ører. Dersom tapet er i ett øre blir det ofte omtalt som unilateralt hørselstap eller ensidig døvhet. Dette er når det er lite eller ingen hørsel i ett øre, men hørselen er normal på det andre øret.

Vanlige årsaker er:

 • virusinfeksjoner

 • Ménières sykdom

 • bivirkninger av medikamenter

 • hode- eller øreskader

 • mange andre ukjente årsaker.

Behandlingsalternativer er:

 

Mekanisk hørselstap oppstår når en skade på det ytre øret eller mellomøret hindrer at lydvibrasjoner når det indre øret, eller sneglehuset. Denne formen for hørselstap kan gjøre at øret føles blokkert og tale kan oppleves som dempet, spesielt ved mye bakgrunnsstøy .

Vanlige årsaker er:

 • Misdannelser ved fødsel som mikroti og atresi
 • syndromer som Downs syndrom, Goldenhar syndrom og Treacher Collins syndrom

 • kronisk mastoiditt eller infeksjoner i mellomøret

 • hudvekst eller cyste (kolesteatom)

 • rennende ører

 • kronisk øreinfeksjon

 • tidligere operasjoner i øret

 • godartet tumor.

Behandlingsalternativer er:

 

Kombinert hørselstap viser til en kombinasjon av mekanisk og sensorineuralt hørselstap. Dette betyr at det kan være en skade i både det ytre- eller mellomøret og det indre øret.

Vanlige årsaker omfatter de årsakene til mekanisk hørselstap i tillegg til årsakene til sensorineuralt hørselstap.

Behandlingsalternativer er:

 


Grad av hørselstap

Det er viktig å forstå hva slags type hørselstap det er snakk om, og hvor stort det er, for å finne riktig behandling.

For eksempel kan et høreapparat være riktig for noen med et mildt til moderat hørselstap, mens hørselsimplantater kan passe bedre for noen med et moderat til alvorlig hørselstap.

Se på audiogrammet nedenfor. Der ser du hvor lyd plasseres i området for styrke og frekvens. Dette er for å hjelpe deg å forstå hva du kanskje ikke er i stand til å høre.

D17221831_V1_NO_Audiogram_A4_DCX_LC.png

Mildt hørselstap

Du kan høre tale, men lavere lyder som hvisking eller konsonantene på slutten av ord som «fin» eller «fisk», er vanskelig å høre.

Moderat hørselstap

Du kan høre andre personer snakke på et normalt nivå, men du har vansker med å tolke hva han eller hun sier. Du kan høre vokaler i en setning, men ikke konsonantene. Dette gjør det nærmest umulig å forstå en setning.

Alvorlig hørselstap

Du kan høre lite til ingen tale når en person snakker på et normalt nivå og kun noen høye lyder. Svært høye lyder, som et bilhorn, vil ikke skremme deg på samme måte som det gjør en person med normal hørsel.

Totalt hørselstap

Du kan ikke høre noe tale, kun svært høye lyder - og du kan kun føle vibrasjonene fra de høyeste lydene.

Forstå audiogrammet

Din audiograf vil kartlegge din type og grad av hørselstap på et skjema, som vi kaller et audiogram. Slik ser det ut og dette er informasjonen det kan gi deg.


Finn en spesialist på hørselsimplantater nær deg

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk ditt helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.

*1 Synspunktet som blir gitt uttrykk for her, er synspunktet til enkeltpersonen. Ta kontakt med helsepersonell for å finne ut om du er en kandidat for Cochlear-teknologi.