Forstå audiogrammet

Et audiogram bidrar til å diagnostisere hørselstap. Lær hva det er, hvorfor det er viktig og hva det representerer.

En audiograf med en voksen som har hørselstap

Dette finner du på denne siden

  • En oversikt over hva et audiogram er.
  • Detaljer om hva et audiogram kan fortelle deg.
  • Informasjon om hva et audiogram kan indikere.

Hva er et audiogram?

I løpet av avtalen med hørselsspesialisten, vil du, eller ditt barn, mest sannsynlig ta noen hørselstester. Et audiogram er en oversikt som viser resultatene av disse testene og hvor godt du eller ditt barn hører lyder. Det viser de laveste lydene man hører ved forskjellige tonehøyder og frekvenser. 

Audiogrammet bidrar til å diagnostisere graden av og type hørselstap, samt bidra til å identifisere mulige behandlinger.

En oversikt over et audiogram

Hørselsspesialisten vil gjennomgå ditt audiogram og forklare hva hvert resultat betyr. Her er en oversikt som kan være til hjelp:

En fullstendig beskrivelse av dette bildet er tilgjengelig nedenfor

Bildene og bokstavene i audiogrammet ovenfor representerer et normalt hørselsområde ved ulike volumer og toner. Disse varierer fra svært lave lyder som hvisking, til svært høye lyder som fra et fly.

Når du ser på et audiogram, vil du se en graf med ulike linjer og symboler. Hver enkelt representerer en måling av hørsel:

Volum, eller intensitet, måles i desibel (dB), og markeres øverst til nederst i audiogrammet.

Lavere lyder som lyden av blad som rasler, starter øverst i audiogrammet. Høye lyder, som lyden fra en gressklipper, inntreffer ved et høyere desibel nivå og registreres nederst i audiogrammet.

Frekvenser måles i hertz (Hz) og markeres fra venstre til høyre.

Hver vertikale linje viser en annen frekvens. Jo lenger til høyre, jo høyere er tonen, som f.eks. fuglekvitter.

Røde og blå linjer og bokstaver representerer testresultater

En blå X linje (venstre øre) og en rød O linje (høyre øre) representerer resultatene fra luftledningstesten (nivået hvor du bare hører når lyd overføres gjennom luften, vanligvis målt ved hjelp av hodetelefoner). Resultatene av en benledningstest markeres ved bruk av en blå > linje (venstre øre) og en rød < linje (høyre øre).

Enhver forskjell i testresultater fra luftledningstester og benledningstester, indikerer et «luft-bein-gap». Dette gapet kan bety at det er et problem i ytre- eller mellomøret. Ingen gap kan bety at det er et problem i det indre øret (sneglehuset).

Taleterskel og talediskriminasjonstest

En annen type test kan også være taleterskel eller talediskriminasjonstest. Disse testene fastslår hvor godt du kan høre og forstå vanlige samtaler. Resultatene vises i prosent og kan dukke opp på ditt audiogram.

Hva betyr dine resultater?

Dersom ditt audiogram viser at du har nedsatt hørsel, vil din hørselsspesialist forklare hvilken type og grad av hørselstap det er snakk om, i tillegg til hva som vil være best mulig behandling. Still så mange spørsmål som nødvendig for å forstå hva det betyr for deg.


Finn en spesialist på hørselsimplantater nær deg

Ansvarsfraskrivelse

Oppsøk helsepersonell for råd om behandling for hørselstap. Resultatene kan variere, og ditt helsepersonell vil informere deg om faktorene som kan påvirke resultatet du får. Les alltid instruksjonene for bruk. Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Ta kontakt med den lokale Cochlear-representanten din for å få produktinformasjon.

For en fullstendig liste over Cochlears varemerker, besøk vår Bruksvilkår-side.